Thứ Tư, 16/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Giữ vững niềm tin, phát triển vững mạnh nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 của quận ủy Hoàn Kiếm.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy Đảng

Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cá nhân, lãnh đạo quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, giữ gìn tư tưởng, đạo đức, phong cách của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp uỷ đã tập trung rà soát, bổ sung quy chế làm việc; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 05-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm và có nhiều đổi mới, đã góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, có kỷ cương, kỷ luật, có ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết những vấn đề phức tạp về ANCT, TTATXH trên địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự; kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các tổ chức phản động và phần tử xấu kích động, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước nhằm gây bất ổn chính trị, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt.

Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, kinh tế tăng trưởng mạnh

Nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong quận với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

- Kinh tế quận tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá: Nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế quận tiếp tục phát huy khai thác hiệu quả thế mạnh về dịch vụ, thương mại, du lịch. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại, du lịch đạt bình quân 18,3% (chỉ tiêu Đại hội: 18 - 20%); chiếm tỷ trọng 98,01% trong cơ cấu kinh tế (chỉ tiêu Đại hội: 98 - 99%). Thu ngân sách luôn vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ.(Mức tăng bình quân hằng năm là 18,9%, hằng năm vượt so với kế hoạch Thành phố giao là 10,9%. Nghị quyết Đại hội XXV phấn đấu vượt kế hoạch thu ngân sách Thành phố giao hằng năm từ 5% trở lên).

Công tác xã hội hoá, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo, có tiến bộ và hiệu quả thiết thực. Nửa đầu nhiệm kỳ, tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 29.922 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dịch vụ.

- Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo đồng bộ với các giải pháp quyết liệt: Quận ủy đã ban hành chỉ thị số 08-CT/QU ngày 8/6/2016 về "Công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận", UBND quận đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo tốt TTĐT, TTATGT, VSMT trên địa bàn. Với cách làm phù hợp, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền vận động với xử lý vi phạm nên đã tạo được chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của người dân, nhiều người dân đồng tình ủng hộ và đã tự giác chấp hành. Công tác chỉnh trang các tuyến phố được tập trung chỉ đạo; tiếp tục chấn chỉnh và duy trì tốt hoạt động của không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn với không gian đi bộ của khu phố cổ… Chính vì vậy, bộ mặt đô thị của quận có chuyển biến rõ nét tạo điểm nhấn nổi bật của Thủ đô, nhất là trên các tuyến phố chính và khu vực trọng điểm.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo: Quận đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, tập trung vào các dịp lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận. Ngành Giáo dục - Đào tạo quận tiếp tục duy trì tốt chất lượng giáo dục toàn diện ở cả 3 cấp học, liên tục giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế, dân số, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường và đảm bảo tốt.

- Một số nội dung hết sức quan trọng là trong nửa nhiệm kỳ qua, quận Hoàn Kiếm tập trung triển khai xây dựng “Người Hoàn Kiếm thanh lịch văn minh”, trong đó, tập trung triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức; triển khai 02 Quy tắc: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội” gắn với 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, là địa bàn trung tâm, nhạy cảm, luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xong đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hoá lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn, an ninh chính trị đảm bảo tốt, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến. Hoàn thành tốt chỉ tiêu huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện quân nhân dự bị; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm với chất lượng cao (bình quân trên 70% có trình độ cao đẳng, đại học). Năm 2017, quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ một bên 02 cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu trị an cấp phường hàng năm. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm và thực hiện tốt. Quận đã có những giải pháp chủ động, tích cực giải quyết các điểm nóng phức tạp, giữ vững kỷ cương xã hội, ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hiệu lực của các cấp chính quyền, HĐND - UBND quận và phường đã đổi mới phương thức, nội dung và phong cách lãnh đạo; kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng thông tin, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp và giúp đỡ của các ban Đảng Thành uỷ, các sở, ngành Thành phố; với sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận. Giai đoạn tới Đảng bộ và Nhân dân quận Hoàn Kiếm phấn đấu quyết tâm hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi