Thứ Hai, 15/10/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ BÌNH TRỊ


Sau giải phóng, xã Bình Trị là một trong những xã của huyện Thăng Bình gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại: ruộng đồng hoang hóa, bom mìn đầy rẫy, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn thiếu thốn, đời sống  nhân dân rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 40%. Dưới sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành của tỉnh, huyện, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tổ; sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân từng bước khắc phục những khó khăn ban đầu, dần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Năm 2012 nắm bắt hưởng ứng chủ trương về xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, xã Bình Trị đã tiến hành xây dựng đề án trình UBND huyện phê duyệt. Tháng 5/2013 xã tổ chức phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới trước toàn thể nhân dân được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đến thời điểm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Bình Trị vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, không có tiêu chí nào đạt chuẩn, phần lớn các tiêu chí đạt tỷ lệ từ 40-60%, nhất là nền kinh tế đang còn ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2012 là 23,81%, thu nhập bình quân đầu người 15,5 triệu đồng/người/năm. Sau một thời gian xây dựng vào đầu năm 2016  xã Bình Trị được UBND huyện Thăng Bình và UBND tỉnh Quảng Nam chọn một trong 4 xã về đích nông thôn mới năm 2017. Qua 5 năm thực hiện 5 nội dung, 39 chỉ tiêu, 19 tiêu chí và  một khu dân cư NTM  kiểu mẫu trong xây dựng NTM, đến nay xã Bình Trị  đã đạt được những kết quả như sau:

Đến cuối năm 2017, kinh tế tăng trưởng khá, tỷ trọng cơ cấu các ngành NN – CN,TTCN-TMDV tương ứng 40,1%-24,4%-38,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,07 triệu đồng người/năm, so với năm 2013 tăng 14,57 triệu đồng/người/năm so với tiêu chí đạt 100,2%.

Đối với sản xuất nông nghiệp trong 5 năm qua đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất như: tổ chức thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, kết hợp cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng với 230ha/320ha, xây dựng cánh đồng mẫu 45 ha và đồng sản xuất lúa giống tập trung 30 ha tại thôn Vinh Đông và  thôn Vinh Nam. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật, giống, công nghệ mới vào sản xuất, sản xuất giống lúa lai chất lượng, cho năng suất cao, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa bấp bênh, năng suất thấp sang trồng các cây có hiệu quả kinh tế cao như cây ngô, cây đậu phụng, cây mè và các loại rau màu. Tập trung cải tạo và phát triển kinh tế vườn, đến nay đã có 36 ha vườn tạp được cải tạo, trong đó có nhiều mô hình cho giá trị thu nhập cao như: mô hình trồng tiêu, cây ăn quả ở khu vực thôn Vinh Nam và Việt Sơn…Thực hiện các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp của các cấp, đã vận động nhân dân đầu tư mua sắm dụng cụ phục vụ sản xuất, đến nay máy làm đất có 17 chiếc, máy gặt đập liên hợp có 10 chiếc, xe vận chuyển nông sản phẩm có 6 chiếc.

Đối với chăn nuôi, tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm đến nay tổng đàn trâu, bò có 1.431, so với năm 2013 tăng 421 con, tổng đàn lợn 3.206, so với năm 2013 tăng 792 Con, tổng đàn gia cầm có 21.846, tăng 3250 con và xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi có hiệu quả như: mô hình trồng cỏ nuôi bò vỗ béo, nuôi lợn siêu nạc, nuôi vịt đàn, gà thả vườn …

Về sản xuất lâm nghiệp:  Đã có những bước phát triển mạnh mẽ, giá trị thu nhập hằng năm ước đạt 19.368 triệu đồng đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tăng thu nhập giải quyết không ít việc làm cho nông dân

Khuyến khích và vận động các hộ kinh doanh đầu tư mở rộng các dịch vụ mua bán hàng nông sản phẩm, chế biến các mặt hàng dân dụng, nhằm giải quyết lao động, việc làm tăng thu nhập. Khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống như nghề làm hương, bánh tráng thủ công….. ngoài ra địa phương cũng đã tổ chức phát triển các ngành nghề mới có thu nhập cao như: Bánh tráng đa nêm, bún phở khô, nghề làm nấm rơm.

Trong 5 năm qua, tận dụng phát huy các nguồn lực địa phương đã xây dựng hoàn thiện các cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, và các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình khác đã thực hiện các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, hệ thống đường giao thông trục xã, liên xã đã được đầu tư xây dựng 5,36km/5,36km, đạt chất lượng theo quy định, đường trục thôn được cứng hóa 11,88km/12,18km đạt tỷ lệ 98%, đường ngõ xóm đã cứng hóa 20,85km/28,58km đạt 73%, đường giao thông nội đồng 8,9km/12,08km đạt tỷ lệ 74%. Ngoài ra xây dựng mới và 2 trạm bơm  thủy lợi hóa đất màu, xây dựng và nâng cấp 3 đập dâng, cơ bản đã phục vụ công tác tưới, tiêu cho cây trồng, diện tích tưới chủ động đạt 81,5% so với tổng diện tích.

Mạng lưới điện đã được phủ kín ở các thôn và có 100% hộ dân sử dụng. Cơ sở trường học đã được kiên cố, tầng hóa đủ chuẩn về cơ sở vật chất.Cơ sở vật chất văn hóa, các hệ thống pa nô, bia tường, cổng văn hóa, nhà văn hóa xã, 5/5 nhà văn hóa thôn, khu văn hóa - thể thao được xây dựng đảm bảo đủ chuẩn.

Về nhà ở dân cư, đã tổ chức quản lý theo quy hoạch, thực hiện việc đầu tư hỗ trợ làm mới nhà ở cho hộ nghèo và đặc biệt thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước về sửa chữa và làm mới nhà ở cho người có công cách mạng, trong 5 năm qua đã xây dựng 76 nhà ở cho các đối tượng chính sách, và 112 nhà cho đối tượng xã hội theo quyết định 167, đến nay không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Về giáo dục:  Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành ngày càng được tăng cường, chất lượng giáo dục được cải thiện, đến nay có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức 2.

Về Y tế: Công tác y tế được kiện toàn tổ chức bộ máy y tế xã, thôn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như khám chữa trị bệnh ban đầu cho nhân dân, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm 2013 là 19,2%, đến nay còn 13,79%, vận động nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế 86,62%, so với năm 2013 tăng 21%.

Về văn hóa – xã hội: Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì phát động thường xuyên, đến nay có 92,22% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 15/26 dòng tộc đạt tộc họ văn hóa, 5/5 thôn đạt thôn văn hóa và các cơ quan, đơn vị đóng trên đại bàn xã đạt chuẩn về văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên như: thành lập các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, câu lạc đàn hát dân ca, câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc ... Thực hiện đảm bảo chính sách cho người có công cách mạng, chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 chiếm 23,8%, đến nay hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo 1,98%.

Về môi trường: Công tác quản lý và bảo vệ môi trường, khoáng sản được chú trọng đã tập trung tuyên truyền gây nhận thức cho người dân về luật môi trường, khoáng sản được thường xuyên và sâu rộng trong nhân dân, đến nay hệ thống đường làng, ngõ xóm được sạch đẹp, thành lập tổ thu gom rác thải tập trung, có 98,5 % hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, hầu hết các hộ dân đều có 3 công trình vệ sinh. Công trình nghĩa trang nhân dân được xây dựng, quy tập tại một điểm. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đến nay đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo 100% đạt 3 chuẩn, Đảng bộ xã đạt “ Danh hiệu trong sạch vững mạnh”. Mặt trận Tổ Quốc , các Hội đoàn thể xã đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Trong 5 năm qua đã xây dựng nhiều mô hình như: mô hình gia đình không có người vi phạm pháp luật, mô hình tiếng mỏ an ninh, mô hình thắp sáng đường quê, mô hình tổ tự quản và thường xuyên phát động các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và “toàn dân phòng chống tố giác tội phạm” ... đã tác động không nhỏ đến việc gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu: Đến cuối năm 2017 khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Vinh Nam đã đạt 10/10 tiêu chí, đường làng ngõ xóm được cứng hóa 100%, trên các tuyến đường đều được trồng cây xanh, cây bóng mát và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, vườn và nhà ở hộ gia đình được chỉnh trang và xây dựng tạo cảnh quang xanh, sạch đẹp, tạo môi trường xanh sạch và thân thiện, thu nhập người dân được nâng lên mức 35,9 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo, nhà văn hóa, khu thể thao thôn được xây dựng khang trang... Nhìn chung việc xây dựng khu NTM kiểu mẫu đã đem lại cảnh quan đẹp – môi trường sống tốt – kinh tế cải thiện – văn hóa ứng xử mẫu mực – an ninh chính trị đảm bảo bền vững. Để đạt được những kết quả trên xã nhà luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, nhà nước các cấp và vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân, của các tổ chức cá nhân.

Với một xã thuần nông, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, xuất phát điểm về kinh tế thấp, với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM là sự quyết tâm cao và đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể bà con nhân dân, so với nhu cầu vẫn còn những hạn chế nhất định, do đó cấp ủy và chính quyền xã trong thời gian đến sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa chất lượng xã nông thôn mới với việc xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đồng thời, tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy tôi thay mặt Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và nhân dân xã Bình Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của các cấp, các ngành từ Trung ương, tỉnh và huyện để xây dựng xã Bình Trị trong những năm đến giàu đẹp, khang trang hơn.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi