Thứ Ba, 16/10/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017, kế hoạch năm 2018 của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Thành tựu đạt được:

  Về kinh tế:Tổng sản lượng lương thực 34.429 tấn. Bình quân lương thực đầu người đạt 217 kg. Thu nhập bình quân trên đầu người ước đạt 37,1 triệu đồng.

  Sản xuất nông nghiệp chung của tỉnh và huyện nhà gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết và giá nông sản: năng suất lúa giảm mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh vàng lụi và vàng lùn sọc đen, vải chính vụ mất mùa do nền nhiệt mùa đông cao; giá gia súc, gia cầm giảm mạnh.. Công tác quản lý nhà nước về sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh; các mô hình sản xuất tiếp tục được chú trọng; công tác dự báo, phòng trừ sâu bệnh, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo sâu sát; việc ứng dụng KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh có chuyển biến tích cực..

Phong trào xây dựng nông thôn mới: chuyển biến tích cực, được nhân dân đón nhận và hăng hái chung sức thực hiện.. Đến nay, 09 xã đã được công nhận Nông thôn mới và 06 xã đang đề nghị công nhận năm 2017.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:tiếp tục được duy trì và ổn định, hoạt động có hiệu quả, đem lại thu nhập cho hàng nghìn lao động; một số ngành nghề như may mặc, vật liệu xây dựng, cơ khí, nguyên liệu gốm sứ..Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và gian lận thương mại đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn được đẩy mạnh, đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện kế hoạch giải toả hành lang an toàn giao thông trên địa bàn các xã thị trấn, tổ chức kiểm tra các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện, nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn.

Công tác quản lý nhà nước đối với các công trình xây dựng trong dân cư được tăng cường; đã rà soát, đánh giá, xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng của các hộ dân thuộc Khu dân cư phía Đông thị trấn Thanh Hà.

Quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, khoáng sản; Tiến độ thực hiện việc xử lý chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất xen kẹp, dôi dư trong khu dân cư, đất vi phạm Quyết định 1654/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh, được đẩy mạnh. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường được tăng cường, thực hiện Đề án “Xây dựng và cải tạo hệ thống tiêu thoát nước khu vực dân cư trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020”;  

Tài chính, tín dụng:. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 839,2 tỷ đồng, đạt 177,6% dự toán; Tổng chi ngân sách huyện ước 540,7 tỷ đồng, bằng 125,3% dự toán năm.Hoạt động của các ngân hàng, quỹ tín dụng

Quản lý đê điều, công trình thủy lợi và nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:. Công tác tu bổ đê điều và các công trình thủy lợi trên địa bàn được coi trọng.Triển khai và hoàn thành kế hoạch làm thuỷ lợi Đông xuân, nạo vét kênh dẫn, tu bổ kênh nổi, tôn cao ấp trúc bờ vùng, nạo vét cửa cống hố hút, tiểu thủy lợi nội đồng với tổng khối lượng là 50.250 m3.

Giáo dục và đào tạo: tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Công tác phổ cập giáo dục - xoá mù chữ được thực hiện tốt ở các cấp học, bậc học. Năm học 2016 - 2017, chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được duy trì; tăng 09 trường so với năm 2016; tỉ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 72%, cao hơn trung bình của tỉnh.

Quản lý nhà nước về y tế:tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm đã tổ chức kiểm tra được 45 cơ sở hành nghề y dược tư nhân .18/25 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 72%, tăng 5 xã so với năm 2016.

Công tác dân số - gia đình.Tỉ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại Vắc xin đạt 99,7%; tỉ lệ sinh con thứ 3 là 15,3%  tỉ số giới tính khi sinh nam/nữ là 113/100.

Văn hoá thể thao, thông tin và truyền thông: tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 72 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Thanh Hà và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

Lao động Thương binh - Xã hội và hoạt động nhân đạo được quan tâm, phối hợp tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động; Tỉ lệ hộ nghèo 4,31% hộ cận nghèo 3.27%. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được quan tâm, lập hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật. Tiến hành 11 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra đột xuất tại 15 đơn vị, đã hoàn thành 07 cuộc, phát hiện một số sai phạm, kiến nghị thu hồi 231 triệu đồng, tiếp 05 đoàn công dân đông người, Tiếp nhận 362 đơn khiếu nại, tố cáo và đề nghị đơn khiếu nại.

  Tư pháp, Thi hành án dân sự Công tác thi hành án dân sự được thực hiện tốt, năm 2017, tổng số việc thụ lý 947 việc, tổng số tiền thụ lý 14,1 tỷ đồng; tăng 15% về việc và tăng 3,4 tỷ đồng về tiền so với năm 2016.

Tình hình an ninh trật tự phát hiện 44 vụ phạm pháp hình sự, tăng 01 vụ so với năm 2016, tỉ lệ khám phá án 88,6%. Điều tra, làm rõ 03 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng Công tác đảm bảo trật tự ATGT được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế[1], ý thức người tham gia giao thông được nâng lên.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT”.

  Công tác quốc phòng và quân sự địa phương: tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, với 260 tân binh lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao; chất lượng tốt.. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và phát động phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm và sẵn sàng chiến đấu cao", đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

  Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền:và tổ chức thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XII ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chú trọng công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém:

Tổ chức thực hiện các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Kế hoạch thực hiện các Đề án của tỉnh trên địa bàn huyện tiến độ còn chậm; chưa có giải pháp đột phá phát triển kinh tế.

Quản lý nhà nước về sản xuất nông nghiệp và vật tư nông nghiệp chưa được các xã, thị trấn quan tâm đúng mức; sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao, còn mang tính tự phát; công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển còn chậm.

Triển khai thực hiện kế hoạch xử lý đất xen kẹp, dôi dư trong khu dân cư, đất vi phạm chưa thực sự quyết liệt vào cuộc. Tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư công còn chậm.Tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị vượt cấp, kéo dài có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp; trong đó có một số công dân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cố tình gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của khủng hoảng kinh tế, của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Một số chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chưa đồng bộ, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp, chưa tạo động lực thúc đẩy khai thác các tiềm năng trong huyện, ngoài ra, điều kiện kinh tế và cơ sở hạ tầng còn khó khăn; dẫn đến việc huy động đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả. Thời tiết diễn biến bất thường, xuất hiện dịch bệnh trên cây lúa và giá nông sản một số mặt hàng xuống thấp[2] đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân.Công tác phối hợp giữa các cơ quan huyện, các đoàn thể và các tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa đồng bộ, hiệu quả thấp. Đặc biệt ,hoạt động, điều hành của chính quyền cấp xã chưa được phát huy; chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật chính quyền địa phương. Trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, và nhiều xã, thị trấn trong thực thi công vụ hiệu quả thấp, thiếu nghiêm túc, chưa kịp thời. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân vẫn còn xẩy ra ở một số cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của các cấp chưa được quan tâm thường xuyên; việc nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời, chưa sâu sát, chưa đồng bộ. Công tác tuyên truyền hoà giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân của một số xã, thị trấn còn mang tính hình thức, hiệu quả chất lượng giải quyết thấp.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2018

Phát huy nhưng kết quả đạt được, năm 2018 Huyện phấn đất đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra:

  Trong lĩnh vực kinh tế Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá cố định năm 2010 là 1.757 tỷ đồng Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng theo giá cố định năm 2010 là 2.834 tỷ đồng.

  Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới:thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức chỉnh trang đồng ruộng;.. Tập trung chỉ đạo sản xuất sản phẩm cây trồng, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu 4 xã được công nhận nông thôn mới năm 2018, gồm các xã: Thanh Khê, Thanh Hồng, Thanh Thủy, Cẩm Chế.

  Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch, xây dựng:duy trì, mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Triển khai dự án xây dựng Trung tâm văn hoá thể dục thể thao, Dự án quy hoạch không gian thị trấn Thanh Hà; Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án ”Xây dựng đường ra đồng và nội đồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020”. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục gia hạn Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 đến năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Phối hợp với đoàn liên ngành kiểm hoạt động của các bến khách ngang sông, các phương tiện vận tải trên địa bàn đảm bảo an toàn giao thông.

Quản lý tài nguyên và môi trường: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án ”Xây dựng và cải tạo hệ thống tiêu thoát nước khu vực dân cư trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020”.Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực tài nguyên môi trường và hoàn thành GPMB phục vụ thi công các công trình, Dự án theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, khai thác, quản lý sử dụng đất và tài nguyên, môi trường;

Tài chính, tín dụng: Tập trung các giải pháp tăng thu, phấn đấu tăng thu ngân sách từ 5% trở lên thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương nâng mức lương cơ sở..Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ngân hàng, Kho bạc và các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay phát triển sản xuất, ưu tiên đầu tư cho vay đối với các chương trình kinh tế trọng tâm, chương trình giảm nghèo,...

  Quản lý đê điều, công trình thủy lợi và nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật đê điều, Luật phòng chống thiên tai, Pháp lệnh bảo vệ công trình thuỷ lợi; tăng cường quản lý Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020triển khai các biện pháp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động hành nghề y, dược tư nhân. Xây dựng các phương án thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho người, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, truyền thông. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao trong các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thực hiện thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế xã hội theo kế hoạch và thanh tra theo chuyên đề phục vụ các nhiệm vụ đột xuất khác.Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiện chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

Tổ chức kiểm tra, rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện và cấp xã. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở, thực hiện tốt các hoạt động tư pháp tại địa phương.Rà soát phân loại và tổ chức thi hành các vụ án dân sự đảm bảo đúng luật và công bằng xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ, giai đoạn 2016-2020” theo kế hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự án đầu tư Sở chỉ huy thường xuyên ra vị trí mới. Huy động kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng công trình nhân cốt trong căn cứ chiến đấu huyện năm 2018, 2019 và 2020.

Đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể nhân dân.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh;

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 17/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính; Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức khi thi hành công vụ.

Chủ động phối hợp với cơ quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động các Hội, tôn giáo. Phát động các phong trào thi đua tới cơ quan, đơn vị và cơ sở, nhân rộng các điển hình tiến tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, khắc phục những khó khăn, Huyện Thanh Hà phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 đạt kết quả cao nhất, làm tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.[1] TNGT đường bộ 10 vụ, 8 người chết (giảm 02 vụ, 05 người chết so với năm 2016).

[2] Nền nhiệt mua đông cao, không có rét đậm, dấn đến vải chính vụ mất mùa; dịch bệnh vàng lụi và vàng lùn sọc đen gây thiệt hại lớn đến lúa mùa; giá gia súc, gia cầm giảm sâu đã ảnh hưởng đến phát triển tổng đàn và giá trị sản xuất gia súc, gia cầm.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi