Thứ Ba, 16/10/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai với mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được NHCSXH tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện góp phần giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo; đồng thời cho vay hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu về đời sống, sinh hoạt, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai.

Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đang quản lý tổng nguồn vốn là 2.672 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn trung ương là 2.372 tỷ đồng; vốn huy động tiền gửi tiết kiệm từ tổ chức, cá nhân tại địa phương đạt 249 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác cho vay đạt: 50.879 triệu đồng.

Năm 2018, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai đã thực hiện cho đạt 667 tỷ đồng, thu nợ: 456 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/9/2018 đạt 2.669 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so 31/12/2017. Bằng các giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ viên chức trong toàn tỉnh đã tập trung thu hồi nợ quá hạn, xử lý hiệu quả nợ xấu tồn đọng, tích cực thu hồi nợ đến hạn, kiềm chế tối đa nợ quá hạn phát sinh, chú trọng công tác bình xét cho vay, thường xuyên giám sát hộ vay để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích có hiệu quả do đó chất lượng tín dụng được duy trì ổn định ở mức 0,08%/tổng dư nợ.

 Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 40.272 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế cải thiện đời sống và vươn lên làm giầu, 15.848 hộ được vay vốn để xây dựng 31.696 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia. 5.782 hộ nghèo được vay vốn để xóa nhà tạm bợ dột nát an cư lập nghiệp. Trên 1.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình…Vốn tín dụng chính sách góp phần phát triển chăn nuôi trâu, bò đưa tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh đạt trên 667 ngàn con, gia cầm trên 3 triệu con, trồng rừng mới phủ xanh đất trống đồi trọc  trên 8.500 ha. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm nghèo bền vững mỗi năm từ 5-8%, đến nay hộ nghèo toàn tỉnh còn 35.746 hộ chiếm tỉ lệ 21,81%, tổng số hộ cận nghèo năm 2017 còn 17.683 hộ chiếm tỉ lệ 10,79%.

Có thể nói, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai trong những năm qua đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai đồng bộ các giải pháp để chuyển tải nguồn vốn được nhanh chóng, thuận lợi, bảo toàn nguồn vốn, góp phần phát triển kinh tế tại các vùng khó khăn, vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số. Chuyển dần từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, đồng bào đã phá thế độc canh chuyển sang thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, chuyển diện tích trồng cho năng suất thấp vào trồng cây giống mới cho giá trị kinh tế cao. Bà con nhân dân từ đó yên tâm sản xuất, bám đất, giữ làng phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo, an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi./.

 NGUYỄN THU

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi