Thứ Sáu, 22/2/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và người sử dụng lao động được hai ngành quan tâm thường xuyên tổ chức, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực này đối với các đơn vị và cá nhân tham gia. Trong quá trình phối hợp, BHXH tỉnh và Công an tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp; Phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an tỉnh) là đầu mối tham mưu, thực hiện. Hai ngành thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt tình hình để có phương án phối hợp trong công tác bảo vệ tài sản, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và công tác quản lý quỹ của BHXH tỉnh. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong việc thanh tra, kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH tỉnh đã cung cấp thông tin về tình hình lao động tại đơn vị sử dụng lao động nợ đóng và một số đơn vị mới đăng ký kinh doanh nhưng chưa tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN); cung cấp thông tin về tình hình chi phí khám, chữa bệnh, số liệu quyết toán đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Qua đó, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ vậy, góp phần thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, quản lý chặt chẽ quỹ, không có trường hợp vi phạm hình sự, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa hai ngành trong thời gian qua chủ yếu thực hiện theo từng vụ phát sinh, do đó, việc phối hợp trong công tác kiểm tra thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn hạn chế. Một số đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh thua lỗ, phá sản nên công tác phối hợp đôn đốc kiểm tra thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN còn gặp nhiều khó khăn...

Theo dự báo của Công an tỉnh và BHXH tỉnh: Trong thời gian tới, tình hình tội phạm nói chung và trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, vi phạm dưới nhiều hình thức, như: Lập hồ sơ giả, giả mạo thẻ BHYT hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ để hưởng chế độ; lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng. Trong đó, phổ biến là tình trạng trốn đóng, chây ỳ nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp. Tính đến hết 30/11, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là hơn 56,32 tỷ đồng, riêng nợ BHXH từ 3 tháng trở lên là 26,03 tỷ đồng, trong đó, nợ khó thu là 590 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, BHXH tỉnh và Công an tỉnh đã rà soát để sửa đổi, bổ sung nội dung ký kết chương trình phối hợp toàn diện hơn, thống nhất rõ nội dung, nguyên tắc, phương pháp, trách nhiệm của từng ngành sát thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tăng cường hơn nữa việc thực hiện chương trình phối hợp trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, BHXH nâng cao việc chủ động thông báo các hành vi vi phạm, nhất là phương thức, thủ đoạn của các đối tượng có hành vi vi phạm để Công an tỉnh nắm bắt kịp thời thông tin, chủ động phối hợp xác minh điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tin rằng, với sự quyết tâm trong phối hợp giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh sẽ tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn trong hoạt động BHXH, BHYT, BHTN; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan BHXH các cấp nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi