Thứ Ba, 13/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Giới thiệu Tạp chí CSND

  Tạp chí Cảnh sát nhân dân (trước đây là Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội) thành lập theo Giấy phép xuất bản số 67/GP-VHTT của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 19/4/2006. Bổ sung lần 1: Giấy phép số 2043/GP-BTTTT ngày 28/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  Bổ sung lần 2: Giấy phép số 262/GP - BTTTT ngày 29/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

 • QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH TẢ VÀ THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG TRONG CÁC BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ CẢNH SÁT NHÂN DÂN

  Để chuẩn hóa chính tả và thuật ngữ tiếng Việt sử dụng trong các bài viết trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân, căn cứ vào Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt ban hành theo Quyết định số 240/QĐ ngày 05/3/1984 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Phụ lục IV (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ) Ban biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân quy định về chính tả, cách viết hoa và thuật ngữ trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân như sau:

 • MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO XUẤT BẢN PHẨM NHIỀU KỲ (ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)

  Tạp chí Cảnh sát nhân dân được cấp chỉ số ISSN theo Công văn số 51/TTKHCN-ISSN ngày 04/8/2011 của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) cho xuất bản phẩm:

 • THỂ LỆ BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ CẢNH SÁT NHÂN DÂN

    Để đảm bảo chất lượng của các bài viết đăng tải trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Ban Biên tập Tạp chí ban hành thể lệ bài viết đăng trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân như sau:  

 • GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CẢNH SÁT NHÂN DÂN

   Tạp chí Cảnh sát nhân dân (trước đây là Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội) thành lập theo Giấy phép xuất bản số 67/GP-VHTT của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 19/4/2006, Giấy phép bổ sung số 2043/GP-BTTTT ngày 28/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1

Nghiên cứu - trao đổi