Chủ Nhật, 23/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
  • GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CẢNH SÁT NHÂN DÂN

     Tạp chí Cảnh sát nhân dân (trước đây là Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội) thành lập theo Giấy phép xuất bản số 67/GP-VHTT của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 19/4/2006, Giấy phép bổ sung số 2043/GP-BTTTT ngày 28/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1