Chủ Nhật, 23/2/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Tạp chí Cảnh sát nhân dân là cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiệp vụ, khoa học của Học viện Cảnh sát nhân dân có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là diễn đàn thông tin, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học, thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, của lực lượng Cảnh sát nhân dân và của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng.

Từ khi được thành lập đến nay, Tạp chí Cảnh sát nhân dân luôn đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, là một trong những đơn vị báo chí của lực lượng Công an nhân dân xuất bản đúng kỳ, đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Học viện Cảnh sát nhân dân, yêu cầu nghiên cứu trao đổi của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng, đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc.

Tòa soạn - Trị sự:

Tạp chí Cảnh sát nhân dân - Học viện Cảnh sát nhân dân - Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại:        069.46010  +84.37522354        Fax: +84.37522354.

Email:               tapchi@csnd.vn           -           banbientap@csnd.vn

Liên hệ quảng cáo:

Điện thoại:        069.46010 - 096.6538999 -  Email: quangcaotccsnd@gmail.com

Liên hệ phát hành:

Điện thoại:        069.46010 - 096.6538999  - Email: tapchi@csnd.vn

Website:           www.csnd.vn  - www.canhsatnhandan.vn 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi