Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
BHXH tỉnh Nghệ An: Quyết liệt triển khai các giải pháp hướng tới đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và người lao động.

Bên cạnh việc tổ chức chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tháng 01,02/2017 cho người hưởng trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; phối hợp Bưu điện tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện chi trả chế độ Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, trong công tác chế độ chính sách BHXH; đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các tổ chức, cá nhân và người lao động; chú trọng nâng cao chất lượng xét duyệt hồ sơ; chất lượng quản lý người hưởng các chế độ BHXH; tập trung triển khai công tác thu, phát triển đối tượng theo kế hoạch được giao và thực hiện nghiêm túc các quy định về giảm thủ tục, quy trình, thời gian thực hiện thủ tục thu, nộp BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho cá nhân, đơn vị giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH; BHXH tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thu Ngân sách, thu BHXH và BHYT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Theo đó, BHXH tỉnh đã tăng cường cán bộ trực tiếp làm việc với các đơn vị sử dụng lao động; xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai thanh tra chuyên ngành, đồng thời phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý, tập hợp thông tin về đơn vị, cá nhân nộp thuế, nộp BHXH nhằm ngăn ngừa tình trạng chiếm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp; phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thành hồ sơ khởi kiện ra Tòa án đối với các đơn vị nợ đọng BHXH; phối hợp với Sở Tài chính quyết toán nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng.

BHXH tỉnh cũng đã chủ động rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2017 của nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng; tổ chức in, cấp phát thẻ BHYT 2017 kịp thời cho các đối tượng. Chủ động xử lý những vấn đề còn tồn tại trong việc quản lý dữ liệu thẻ BHYT như: thẻ BHYT cảnh báo cấp trùng; thẻ có khả năng cấp sai; đối chiếu dữ liệu thẻ BHYT đã cấp với dữ liệu xét duyệt của phòng Lao động Thương binh Xã hội đối với các đối tượng được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng...

Bên cạnh đó, Ngành tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, thực hiện cải cách hồ sơ, quy trình, giảm bớt thủ tục kê khai thu nộp, giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT cho đơn vị, cá nhân có giao dịch với cơ quan BHXH, hạn chế tình trạng chậm, muộn, tồn đọng hồ sơ gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc thực hiện nhận và trả hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua Bưu điện; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT; phát động phong trào thi đua xây dựng người cán bộ BHXH: “Thân thiện, trách nhiệm” gắn với phát động phong trào mỗi công chức, viên chức, người lao động tặng ít nhất 01 thẻ BHYT năm 2017.

Công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh hưởng ứng phong trào ủng hộ thẻ BHYT

cho ngườicó hoàn cảnh khó khăn 2017.

Đặc biệt, năm 2017, một số quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đi sâu vào cuộc sống đã tác động đến tình hình thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, trong đó có việc tiếp tục thực hiện chính sách KCB thông tuyến huyện nên người bệnh có xu hướng bỏ qua KCB tại Trạm y tế tuyến xã mà lên thẳng bệnh viện tuyến huyện để KCB; bên cạnh đó trên địa bàn Nghệ An tất cả các cơ sở KCB BHYT đều được áp giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài Chính quy định thống nhất giá dịch vụ y tế giữa các Bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (trong đó giá dịch vụ y tế đã được tính có cơ cấu chi phí tiền lương (năm 2016 chỉ có các cơ sở KCB BHYT tư nhân thực hiện)) nên dự báo chi phí KCB BHYT năm 2017 gia tăng hơn so với năm 2016.

Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã triển khai các giải pháp để kiểm soát chi phí KCB BHYT gắn với bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi KCB cho các đối tượng. Cụ thể: BHXHtỉnh đã tổ chức ký kết hợp đồng KCB BHYT với 59 cơ sở KCB trên phạm vi toàn tỉnh, thường xuyên phối hợp với Sở Y tế trong quá trình thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; Nghiêm túc thực hiện rà soát, phân tích số liệu của từng 10 ngày/tháng, thông báo cho các cơ sở KCB có dấu hiệu gia tăng lượt KCB và tăng chi phí KCB BHYT để kịp thời chấn chỉnh; ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị có mức chi phí bình quân vượt trần, vượt quỹ nghiêm túc rà soát lại các chỉ định, đảm bảo chỉ định hợp lý, phù hợp; Ban hành công văn về giám định Danh mục thuốc sử dụng trong năm 2017, trong đó cảnh báo 113 loại thuốc cần chú ý trong quá trình giám định; Tập trung rà soát DVKT tại các đơn vị KCB trong năm 2016 so với năm 2015, trên cơ sở đó thông báo các đơn vị KCB có chi phí vượt trần, vượt quỹ năm 2016 và phối hợp với Sở Y tế thành lập Đoàn thẩm định vượt trần, vượt quỹ tại các đơn vị; triển khai các giải pháp, bố trí cán bộ kiểm soát chặt chẽ số lượt KCB tại các cơ sở KCB. Tổ chức làm việc đột xuất với một số cơ sở KCB để nắm bắt tình hình đi KCB BHYT của người dân, thông qua đó kịp thời cảnh báo với các cơ sở có dấu hiệu gia tăng bất thường số lượt KCB; Phối hợp với Thanh tra tỉnh thành lập các đoàn thanh tra về công tác KCB BHYT tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; triển khai các đoàn kiểm tra, thẩm định vượt trần vượt quỹ tại các cơ sở KCB; Nghiêm túc đánh giá việc thực hiện các nội dung xung quanh việc quản lý chi phí KCB BHYT theo Thông báo Kết luận số 64/TB-HĐND ngày 30/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An để kịp thời triển khai thực hiện; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám định cho cán bộ làm công tác giám định trong toàn tỉnh; triển khai nghiêm túc việc ứng dụng Hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm tra, rà soát tình hình KCB BHYT; Quán triệt đội ngũ giám định viên tập trung kiểm tra, kiểm soát, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, đúng quy trình, quy định. Gắn trách nhiệm tập thể nếu để xảy ra tình trạng giám định viên buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra vượt trần, vượt quỹ BHYT tại cơ sở KCB.

Nhờ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nêu trên; trong quý I năm 2017, BHXH tỉnh Nghệ An đã kịp thời phát hiện, từ chối thanh toán 1.553 triệu đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định của các cơ sở KCB (trong đó ngoại trú: 621 triệu đồng; nội trú: 932 triệu đồng).

Tính đến hết tháng 3/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 206.407 người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 181.499 người, tăng 838 người so với năm 2016, đạt 5,5% chỉ tiêu phát triển đối tượng trong năm; BHXH tự nguyện là 23.592 người, tăng 486 người so với cuối năm 2016, đạt 7,4% chỉ tiêu phát triển đối tượng trong năm và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2.530.553 người, đạt tỷ lệ bao phủ 81,63% dân số.



Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi