Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018
Đ/c :Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

  Công tác HTX, trang trại và xây dựng Nông thôn mới:

Tập trung hướng dẫn hoạt động của các HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.Xây dựng Nông thôn mới: Đôn đốc các địa phương được công nhận xã Nông thôn mới tiếp tục rà soát, thực hiện đạt các tiêu chí theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung hồ sơ các tiêu chí đạt của xã Hòa Thắng để đăng ký xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Công tác Khuyến nông, BVTV, Chăn nuôi - Thú y: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng và tình hình dịch bệnh trên gia súc,thực hiện công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm theo quy định.

 Công tác Lâm nghiệp:Tập trung thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện; đẩy mạnh kiểm tra rừng trong thời điểm trước, trong và sau tết nguyên đán.Tổ chức kiểm tra, truy quét chống phá rừng khu vực rừng trọng điểm, nhất là khu vực giáp ranh với huyện Đức Trọng được 127 đợt, chủ yếu thực hiện việc đẩy đuổi phương tiện vào rừng; tiêu hủy một số phương tiện vào rừng

Công tác Tài nguyên – Môi trường, Bồi thường giải tỏa.Tập trung công tác xử lý lấn chiếm đất đai tai các điểm nóng như khu vực trục đường Hòa Thắng – Hòa Phú, đất Cụm công nghiệp Sông Bình, đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tại Hòa Thắng; Ban hành Quyết định củng cố Tổ kiểm tra liên ngành của Huyện.Qua đó, trong Quý I đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý 23 trường hợp vi phạm về hoạt động khoáng sản trái phép và đã ban hành quyết định xử phạt VPHC với số tiền 43,5 triệu đồng.

Công tác Dân tộc: Tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nhân dịp tết đầu lúa, tết nguyên đán với 2.912 suất quà trị giá khoảng 892,25 triệu đồng. Triển khai rà soát quỹ đất bố trí tái định canh cho hộ dân để thực hiện công trình hồ Sông Lũy; phê duyệt danh sách cấp đất theo Nghị quyết 04 để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân.

 Hạ tầng - Thương mại:Nghiệm thu các tuyến đường giao thông nông thôn đã hoàn thành đưa vào sử dụng tại các xã, thị trấn; thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán các công trình giao thông nông thôn của các xã, thị trấn thi công.Thực hiện thông báo kêu gọi đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Ninh, thu hút các dự án đầu tư nhà máy vào cụm công nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư vào khu đất chợ Chợ Lầu cũ; tiếp tục triển khai các công trình chợ mới: Bình Tân, Phan Rí Thành, Lương Sơn; tập trung giải tỏa chợ tạm Phan Hiệp.

Lĩnh vực ngân sách - đầu tư: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2018 cho các ngành và các xã, thị trấn. Công tác điều hành, quản lý ngân sách được thực hiện chặt chẽ, luôn bám sát Nghị quyết HĐND huyện; bảo đảm kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý hành chính, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện và các nguồn chương trình mục tiêu.

Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: trong Quý I/2018 cấp 25 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lũy kế cấp chứng nhận kinh doanh là 3.365 giấy.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:Tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo cho học kỳ II năm học 2016 – 2017. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, giáo viên công nhân viên toàn ngành tương đối ổn định.

 Lĩnh vực Y tế: tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế Quốc gia. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, kiện toàn; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được đầu tư; công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện .

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tham gia BHYT toàn dân, tính đến ngày 28/02/2018, toàn huyện có 83.791/124.370 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 67,37 %, so với thời điểm ngày 31/12/2017, giảm 6.242 thẻ.

 Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin, Thể thao, du lịch:Công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và thể dục, thể thao quần chúng diễn ra khá sôi nổi, Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ khách du lịch tại khu du lịch Bàu Trắng; tiếp tục thực hiện các giải pháp quảng bá hình ảnh Điểm du lịch để thu hút du khách và các nhà đầu tư; trong đó khách nước ngoài chiếm 30%.

 Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội:Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã được thực hiện đầy đủ, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo; đang triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giải quyết việc trên các lĩnh vực: 620 lao động/2.400 lao động, đạt 25,83%.

 Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Tình hình an ninh chính trị .Triển khai nhiều biện pháp tập trung trấn áp tội phạm Công tác quản lý nhà nước về ANTT, tiếp tục được chú trọng,. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các ngành các cấp quan tâm hưởng ứng. Công tác XDLL-HC hoàn thành triển khai các chuyên đề năm 2018. Do đó, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tiếp tục được ổn định, giữ vững.

Công tác Quốc phòng:: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn cao điểm.Tổ chức Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên cuối năm 2017; Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; tổ chức đón 175 đồng chí QNXN đợt 1/2018 trở về địa phương, hướng nghiệp đăng ký vào ngạch dự bị, giao quyết định hoàn thành NV DQTT cho 08 đồng chí; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018, kết quả đạt khá.

          Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng:     Triển khai các cuộc thanh tra theo Chương trình kế hoạch năm 2018 đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra còn dở dang từ năm 2017 chuyển sang và đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Công tác tiếp công dân: Trụ sở Tiếp công dân huyện ,lãnh đạo UBND huyện tiếp theo lịch định kỳ là 25 lượt/29 người Ban Tiếp công dân huyện tiếp theo lịch thường xuyên là 37 lượt/37 người.

 Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư: Số đơn thư tiếp nhận trong quý là 78 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện chuyển từ năm 2017 sang 01 đơn (khiếu nại). Kết quả phân loại, xử lý: Đơn trùng nội dung, không đủ điều kiện xử lý 11 đơn…

Công tác phòng, chống tham nhũng: Trong quý I năm 2018, qua hoạt động thanh tra và qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào.

Công tác Tư pháp: Công tác chứng thực, hộ tịch: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Đã mở được 06 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có 2017 lượt người tham dự; Các chế độ liên quan đến công tác hòa giải được các địa phương quan tâm giải quyết.

Công tác tổ chức và xây dựng chính quyền

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 huyện Bắc Bình"; Chỉ thị về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của huyện Bắc Bình gắn với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của huyện Bắc Bình, bổ sung các thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa điện tử" và "Một cửa điện tử liên thông" trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở; đăng ký danh sách và mở lớp bồi dưỡng kỹ năng cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2017;  Ban hành Kế hoạch Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, thăm, chúc tết, tặng quà một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện;

Một số tồn tại; hạn chế chậm khắc phục:Công tác xử lý lấn, chiếm trên lĩnh vực đất đai còn chậm, hiệu quả đạt được còn hạn chế; tình hình vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản được kiểm soát nhưng vẫn còn bất cập trong công tác quản lý ở cơ sở. Tình hình phá rừng làm rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép ở các khu vực nhất là các khu vực giáp ranh vào mùa khô có chiều hướng gia tăng, các đối tượng ngày càng manh động, sẳng sàng chống trả lực lượng bảo vệ rừng. Việc khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng có tiến bộ so với năm 2017

Nhìn chung trong Quý I/2018, UBND huyện tập trung triển khai các quyết định, kế hoạch về kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương để triển khai thực hiện. Công tác  chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng được quan tâm, thực hiện có kết quả; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát. Các hoạt động tổ chức Tết Đầu lúa, Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng được đảm bảo. UBND huyện đã chủ động vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã vận động hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có vụ việc nổi cộm xảy ra, nhân dân đón Tết an lành, tiết kiệm./.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất