Thứ Năm, 21/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Những kết quả đáng mừng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 Quận Nam Từ Liêm

Qua 6 tháng đầu năm 2018,  mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực chủ động triển khai thực hiện quyết liệt của Quận đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Về phát triển kinh tế: Kinh tế của duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất chung các ngành 3 tháng đầu năm ước đạt 19.020 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, đạt 45% kế hoạch, trong đó: GTSX ngành thương mại- dịch vụ tăng 15,8%; Giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng tăng 12,9%; Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 15,4%.

Các khoản thu phí, lệ phí đạt 94% dự toán và khoản thu khác đạt 60% dự toán (tăng 20% so với cùng kỳ). Chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, định mức. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Đã hoàn thành cấp nước sạch cho nhân dân 04 phường. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

Sự nghiệp văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, và duy trì: Công tác quản lý văn hóa được tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Tiến hành đăng ký chỉ tiêu văn hóa năm 2018 trên địa bàn quận và triển khai đăng ký các mô hình văn hóa năm 2018 tới 10 phường trên địa bàn. Đã hoàn thiện Đề án “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Công tác thể dục thể thao: Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, thể thao thành tích cao tiếp tục được chú trọng.

Công tác giáo dục-đào tạo tiếp tục được quan tâm, tiếp tục thực hiện tốt Đề án 94: Quy mô giáo dục tiếp tục phát triển; Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng các trường học mới và các trường đạt chuẩn quốc gia; Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao với 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó 83% đạt trên chuẩn. Công tác đổi mới trong giảng dạy được coi trọng. Các cuộc thi do ngành giáo dục phát động được tổ chức và quản lý chặt chẽ.

Công tác quản lý y tế tiến hành triển khai đồng bộ các giải pháp về Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận, không để xảy ra các loại dịch bệnh, các vụ việc vi phạm, bức xúc trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế ngoài công lập. Các hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai tích cực, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Hoàn thiện đề án “Kiểm soát một số loại thực phẩm bằng xét nghiệm nhanh, xét nghiệm Labo tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2018-2020”. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 0,2% so với năm 2017. Công tác DSKHHGĐ được duy trì.

Quản lý đô thị, quản lý đất đai được tăng cường và tiếp tục đi vào nền nếp, duy trì có hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị. Công tác quản lý nhà chung cư tiếp tục được tập trung. Thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị: 6 tháng đầu năm, quận tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông,chống ùn tắc giao thông, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Tăng cường kiểm soát, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các bến xe, bãi đỗ xe và các điểm trông giữ xe không phép trên địa bàn.

Triển khai thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” năm 2018. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện, trách nhiệm” ; xây dựng kế hoạch hình ảnh cán bộ, công chức “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, thân thiện”.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được quan tâm, đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (phiên bản mới), tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến đối với các nhóm thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt trên 98%.

Công tác xây dựng chính quyền; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Công tác quốc phòng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác điều tra, khám phá tội phạm các lĩnh vực được thực hiện tốt; Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa giảm 12 vụ so với cùng kỳ. Hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2018.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, UBND quận tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018.

Tập trung phát triển kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 14,5%-15,5%, trong đó công nghiệp tăng 13-14%; Thương mại dịch vụ tăng 15,5-16,5%; Tập trung: Tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ vốn cho ngân hàng chính sách quận thực hiện cho các hộ sản xuất kinh doanh vay vốn; Tiếp tục thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành thành phố Hà Nội”; Chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2017. Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, công tác tiêm phòng, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y.

Thu, chi ngân sách: Tiếp tục rà soát, đánh giá nguồn thu, đôn đốc các khoản thuế phát sinh phải nộp, đảm bảo thu đầy đủ, không để nợ đọng thuế; đôn đốc các khoản thu, sắc thuế còn chậm, đặc biệt tập trung các giải pháp để đẩy mạnh các khoản thu tiền sử dụng đất các dự án.

Duy trì đảm bảo an sinh xã hội: Hoàn thành các chỉ tiêu tạo việc làm, chỉ tiêu giảm nghèo. Duy trì đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm, giải quyết các vấn đề về cấp điện, nước sạch, phòng chống úng ngâp, thoát nước và vệ sinh môi trường.

Văn hóa xã hội:Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ Chào mừng các ngày lễ lớn. Tăng cường kiểm tra, quản lý các dịch vụ văn hóa- thông tin, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn. Chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh và khai giảng năm học 2018-2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đổi mới Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký khám bệnh, quy trình khám bệnh và thanh toán BHYT; quản lý sức khỏe toàn dân và tầm soát ung thư. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo VSATTP.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đô thị, GPMB và bảo vệ môi trường được rà soát, đẩy nhanh, tập trung giải quyết dứt điểm.

Tiếp tục đôn đốc rà soát điều chỉnh, bổ sung đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên các công trình thiết chế công, hạ tầng khung và tạo vốn cho quá trình phát triển. Xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Tiếp tục rà soát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh kéo dài, phức tạp trên địa bàn theo; Thực hiện tốt Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tăng cường xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; Công tác Cải cách hành chính; Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng. Đảm bảo công tác quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi