Thứ Năm, 15/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Ngành thuế Vĩnh phúc tăng cường các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018

Có thể nói, trong bối cảnh các ngành nghề chủ lực của ngành công nghiệp có đóng góp lớn cho sự tăng trưởng như ôtô, xe máy có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Nhưng ngành Thuế Vĩnh Phúc đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, khai thác tối đa mọi tiềm năng, phát huy mọi lợi thế và sát cánh cùng các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn để triển khai hiệu quả công tác quản lý, cải cách hành chính thuế mang về cho ngân sách tỉnh số thu tăng trưởng quan trọng.

Cục thuế Vĩnh phúc thường xuyên tổ chức tập huấn và đối thoại với người nộp thuế

Để có được kết quả đó, ngành Thuế luôn nhận thức rằng, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh rất quyết liệt và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa , xã hội, an ninh, quốc phòng, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính... cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đã đưa nền kinh tế Vĩnh Phúc có sự khởi sắc. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế điện tử qua mạng Internet, đã đóng góp tích cực cho NSNN, đặc biệt kể đến là các doanh nghiệp sản xuất ôtô, xe máy ....

Nhờ sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ của các ngành liên quan, các đơn vị trong khối truyền thông toàn tỉnh đã hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao. Đồng thời, kết quả đó còn khẳng định tinh thần đoàn kết, sự chủ động linh hoạt và quyết tâm cao của đội ngũ công chức viên chức ngành Thuế Vĩnh Phúc.

Để có được kết quả như trên, ngành Thuế đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm vận hành bộ máy quản lý thuế thông suốt, đồng thời tạo mọi điều kiện hỗ trợ NNT thực hiện chính sách pháp luật thuế thuận lợi, đóng góp số thuế tăng trưởng cho NSNN. Đó cũng là những giải pháp trọng tâm của ngành Thuế hướng tới trong những tháng cuối năm 2018.

Đầu tiên là các giải pháp về nghiệp vụ: Ngành Thuế chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành thu NSNN, chỉ đạo, đôn đốc khai thác các nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức quản lý thu trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN từ nội địa năm 2018 với khả năng cao nhất. Thường xuyên phối hợp với các ngành, các báo, tạp chí trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về thuế. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác thu cũng như các biện pháp chỉ đạo nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để đạt hiệu quả trong công tác thu ngân sách. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, KH&ĐT, Xây dựng... và các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong công tác quản lý thu lĩnh vực đất đai, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện;

Tiếp đó, ngành Thuế tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện tại, số giờ thực hiện thủ tục hành chính của NNT chỉ còn 121,5giờ/năm. Đã có 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kê khai, hoàn thuế qua mạng Internet; 98% doanh nghiệp nộp thuế bằng phương thức điện tử. Trong những tháng cuối năm, ngành Thuế đang tích cực triển khai công tác quản lý thuế đối với tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên mạng xã hội như Website, Facebook và Zalo.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng chú trọng đầu tư nhằm hiện đại hóa hệ thống thuế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Hiện nay, tại Cục Thuế đang vận hành 15 ứng dụng (phần mềm) quản lý cho từng mảng nghiệp vụ chức năng riêng và có một phần mềm TMS quản lý tập trung toàn ngành – công nghệ thông tin hiện đại được đầu tư đúng mức, vì đây chính là đòn bẩy đưa ngành Thuế tiến tới mục tiêu chuyên nghiệp, hiện đại hóa nhanh nhất.

Ban lãnh đạo Cục Thuế cũng chú trọng đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp nguồn nhân lực để vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa thực hiện tốt nhất các chức năng chính trong quản lý thuế, đó là công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, công tác kê khai - kế toán thuế, công tác quản lý nợ thuế; số nợ thuế trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì chỉ tiêu nợ cho phép của Tổng cục Thuế (dưới 5% trên tổng số thu ngân sách); công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nghiêm đối với các vi phạm về thuế. Trong đó, ngành Thuế đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nhằm yêu cầu làm việc nghiêm túc, hiệu quả, một môi trường, phương pháp làm việc chuyên nghiệp bài bản. Cục Thuế đã thực hiện công tác bồi dưỡng đào tạo thường xuyên cho CCVC và thực hiện luân chuyển, luân phiên cán bộ công khai và minh bạch, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, sở trường và phát huy sự sáng tạo trong bản thân mỗi cán bộ công chức, điều đó đã giúp cho cán bộ có động lực phấn đấu, bộ máy quản lý vận hành thông suốt và đạt hiệu quả rõ rệt trong những năm qua.

Đặc biệt, thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan đơn vị giai đoạn 2016-2021; Quyết định số 520 của Bộ Tài chính về việc “Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lộ trình từ 2018 đến năm 2020 sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 9 Chi cục Thuế huyện, thành phố còn 5 Chi cục Thuế khu vực. Trước mắt, trong năm 2018, ngành Thuế sáp nhập Chi cục Thuế Lập Thạch với Chi cục Thuế Sông Lô. Trên cơ sở đó,năm 2019 và năm 2020 tiếp tục sắp xếp sáp nhập các Chi cục thuế còn lại cho phù hợp với sự phát triển KT - XH, đồng thời phải thuận lợi trong cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý của ngành Thuế.

Bên cạnh các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ, ngành Thuế luôn coi trọng và đẩy mạnh phong trào thi đua và khen thưởng, tôn vinh các tổ chức cá nhân nộp thuế; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ theo kết quả bình xét, phân loại chất lượng lao động hàng tháng... những điều đó được ngành Thuế đề ra như là một trong những nhiệm vụ then chốt để khuyến khích và động viên kịp thời CBCC tập trung trí tuệ, yên tâm cống hiến hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong năm 2018./.       

Đỗ Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi