Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đảng ủy Học viện Cảnh sát nhân dân lãnh đạo đổi mới công tác giáo dục, đào tạo
Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Huy Thuật - Phó giám đốc Học viện CSND trao Giấy khen cho các đơn vị đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng

...Điểm nổi bật là, Đảng bộ Học viện đã chỉ đạo xây dựng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo các bậc học và hệ học theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chú ý đào tạo các chuyên ngành đặc thù đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong những năm tới. Học viện đã mở một số chuyên ngành đào tạo mới: Chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ “Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội”; 3 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ: “Điều tra trinh sát”, “Kỹ thuật hình sự”, “Giáo dục, cải tạo phạm nhân”; các chuyên ngành đào tạo đại học: Trinh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Trinh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sát đường thủy, Luật Tố tụng hình sự, Tư pháp hình sự, Tiếng Trung Quốc Cảnh sát, xây dựng 2 mã ngành theo hướng đại học nghiên cứu: Tham mưu chỉ huy bảo đảm trật tự xã hội và Tham mưu chỉ huy vũ trang bảo đảm an ninh, trật tự và một số ngành đào tạo khác đáp ứng nhu cầu xã hội. Đáng chú ý, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, trong thời gian qua, Học viện đã phối hợp với các trường đào tạo Cảnh sát tiến hành xây dựng, hội thảo, nghiệm thu 6 chương trình khung đào tạo tương ứng với 6 ngành đào tạo có sự phân định kiến thức của các trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học đảm bảo tính khoa học, hiện đại.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo việc đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, hoàn thành việc chuyển đổi từ chương trình đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ cùng với việc rút ngắn Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy còn 04 năm, hệ liên thông còn 2,5 năm và hệ vừa làm vừa học còn 4,5 năm, đảm bảo tính thiết thực, gắn công tác đào tạo với thực tiễn chiến đấu của ngành. Học viện đã ban hành và thực hiện chuẩn đầu ra đối với học viên tốt nghiệp tạo điểm nhấn quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo trong nhiệm kỳ XV của Đảng bộ Học viện. Công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế, chặt chẽ, an toàn, không để xảy ra những sai sót, tiêu cực. Học viện đã ký kết nhiều văn bản hợp tác, trao đổi trong giáo dục và đào tạo với Công an các đơn vị, địa phương và các cục nghiệp vụ để tăng cường báo cáo thực tế, thực tập cho học viên, thực tế cho giảng viên... Đặc biệt, Học viện đã tổ chức thành công mô hình thực hành chính trị - xã hội cho học viên trong 07 năm qua ở 07 tỉnh, thành phố và mô hình này đã được Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng thực hiện ở các học viện, trường Công an nhân dân.

Trên cơ sở những định hướng mục tiêu đào tạo, Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi trong giảng viên, học tốt trong học viên, làm cho hoạt động này phát triển rộng khắp ở các đơn vị có chức năng giảng dạy. Trong các cuộc thi giảng viên dạy giỏi do Bộ Công an tổ chức, các đoàn giảng viên của Học viện đã đạt được nhiều giải cao về cá nhân và giải nhất toàn đoàn.

Công tác quản lý đào tạo có nhiều đổi mới cơ bản, vững chắc, phù hợp với tình hình thực tế theo hướng: Quy trình hóa công tác quản lý, chuẩn hóa các tiêu chí quản lý, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo và phương pháp đào tạo. Công tác giáo dục, đào tạo sau đại học và bồi dưỡng nâng cao được Đảng bộ Học viện đặc biệt quan tâm chỉ đạo, phát triển vững chắc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao lực lượng Công an nhân dân, Quân đội, các cơ quan thuộc khối nội chính, Cảnh sát của các nước bạn Lào và Campuchia. Đảng bộ Học viện luôn chủ động, sáng tạo lãnh đạo phát huy mọi nguồn lực để bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ dạy học như hệ thống hội trường, phòng học, thư viện, phòng thực hành, hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học theo đúng quy định.

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo được thực hiện nghiêm túc, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giảng dạy, đào tạo được tiến hành thường xuyên đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện trong nhiệm kỳ qua.

Kết quả học viên tốt nghiệp ra trường hàng năm đạt 99,8%, trong đó có gần 32% đạt loại khá, giỏi; tổng kết các đợt thực tập tốt nghiệp, thực hành chính trị - xã hội có hàng trăm học viên được các đơn vị, địa phương khen thưởng; học viên tốt nghiệp ra trường đã nhanh chóng thích nghi với môi trường thực tiễn và phát huy được kiến thức đào tạo vào thực tiễn công tác.

Tóm lại, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Đảng bộ Học viện CSND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường theo hướng phát triển mở rộng, hoàn thiện đảm bảo tính khoa học, hiện đại, gắn với thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ qua cũng còn có những hạn chế sau đây:

- Mặc dù Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng chất lượng đào tạo đại học, nhất là cao học và Tiến sĩ chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu chung của thực tiễn, trong đó đáng chú ý là năng lực tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, phương pháp luận tư duy khoa học, tính năng động, sáng tạo, kỹ năng thực hành của người học sau khi tốt nghiệp còn hạn chế.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mã ngành, chuyên ngành đào tạo, xây dựng chương trình khung và chương trình đào tạo, mặc dù Đảng bộ đã và đang quan tâm chỉ đạo xây dựng nhưng còn bất cập. Việc xác định ngành, chuyên ngành đào tạo còn chưa thực sự đảm bảo tính khoa học và xuất phát từ thực tiễn, chưa đảm bảo đầy đủ tính liên thông và phân định kiến thức hợp lý giữa các ngành, chuyên ngành và các trình độ đào tạo. Nội dung, chương trình đào tạo có chuyên ngành còn chậm được đổi mới, chưa theo sát với sự vận động của công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự, công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Kết quả việc đổi mới phương pháp theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, vận dụng kiến thức và kỹ năng của người học, khắc phục phương pháp truyền thụ kiến thức một chiều, máy móc, chưa thật sự cơ bản, vững chắc và đồng bộ. Phương pháp giảng dạy theo kiểu trang bị kiến thức một chiều, thiếu sự gợi mở, sự hướng dẫn cụ thể, sát hợp của giảng viên đối với người học trong tự học, tự nghiên cứu, chưa quan tâm nhiều đến thảo luận, tổ chức thực hành theo nhóm… vẫn là những vấn đề cần có giải pháp mạnh hơn nữa để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

- Đảng bộ đã tăng cường chỉ đạo thường xuyên đổi mới nhưng hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả của người học còn thiếu đa dạng, chưa chú trọng đánh giá năng lực tư duy sáng tạo và năng lực thực hành của người học cũng như đảm bảo sự phân định kiến thức giữa các trình độ đào tạo, nhất là trong đào tạo cao học và đào tạo Tiến sĩ.

- Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục, đào tạo mặc dù được Đảng bộ chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả còn hạn chế, còn có hiện tượng nể nang, chưa có sự tác động mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của học viên cũng như chất lượng công tác giáo dục, đào tạo.

   Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân bao trùm nhất là do quy mô đào tạo của Học viện CSND trong những năm qua tăng lên nhanh chóng nhưng việc đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và các điều kiện đảm bảo vẫn chưa theo kịp với sự gia tăng của quy mô đào tạo. Cơ chế, chính sách, các quy định của nhà nước cũng như của Bộ Công an về giáo dục, đào tạo còn có những bất cập, các điều kiện đảm bảo thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đồng thời việc thực hiện chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, đối với người học sau khi tốt nghiệp ở các trình độ đào tạo còn nhiều bất cập. Đội ngũ cán bộ bị hẫng hụt, số cán bộ, đảng viên làm công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham mưu phục vụ phần lớn mới được bổ sung trong những năm gần đây nên trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác còn hạn chế, bộ phận nhỏ chưa thực sự tâm huyết với nghề, ý thức trách nhiệm chưa cao. Điều này ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo.

Trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân là lãnh đạo xây dựng, phát triển Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân vào năm 2015 và là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia trong nhiệm kỳ tới, ngang tầm với một số trường đại học chất lượng cao ở Việt Nam, các trường đào tạo Cảnh sát có uy tín của các nước trong khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu nêu trên, trong nhiệm kỳ 16, Đảng bộ Học viên CSND phải tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, cần tập trung tổng kết 40 năm đào tạo đại học (1975 - 2015), từ đó xây dựng định hướng phát triển giáo dục, đào tạo của Học viện giai đoạn 2015 - 2020 và các giai đoạn tiếp theo trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA, ngày 28/10/14 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo ở các trình độ và loại hình đào tạo ngang tầm với các cơ sở đào tạo Cảnh sát có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở các trình độ đào tạo đại học, sau đại học đảm bảo tính khoa học, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đảm bảo an ninh, trật tự, có sự tham khảo các chương trình đào tạo Cảnh sát tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới trong lộ trình phát triển Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia vào năm 2018, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời cần xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Điều tra hình sự, Kỹ thuật hình sự, Trinh sát phòng, chống tội phạm trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo lớp chất lượng cao, kỹ sư tài năng của các cơ sở giáo dục, đào tạo có uy tín trong nước và quốc tế

Ba là, lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chương trình bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo hướng đảm bảo tính khoa học, thiết thực, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trong đó có cấp chiến lược trong Công an nhân dân trong tình hình mới cũng như theo yêu cầu của các nước bạn Lào, Campuchia. Đồng thời, cần chủ động nắm tình hình, phối hợp với Công an đơn vị, địa phương nghiên cứu đổi mới về tổ chức và phương pháp giảng dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy để đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Bốn là, lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, các đơn vị chức năng, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên trong các trường Công an nhân dân theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Năm là, tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, cập nhật những nội dung mới theo hướng thiết thực, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Kiên quyết lãnh đạo đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học trong tự học, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành theo hướng: Tăng thời lượng huấn luyện đầu khóa, giảm giờ giảng lý thuyết, tăng thảo luận, làm bài tập tình huống và thực hành, tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, thực tế, thực tập của học viên. Đồng thời cần chỉ đạo có hiệu quả việc đầu tư xây dựng các phòng học, trung tâm thực hành, bãi tập, trường bắn, phương tiện đồ dùng dạy học... góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Sáu là, tiếp tục lãnh đạo việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo và đổi mới phương pháp đào tạo, trong đó thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo trực tuyến E-learning nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tính chủ động tự học tập, nghiên cứu của học viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ, dự án phòng học thông minh.

Bảy là, lãnh đạo quy trình hóa công tác quản lý đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng, trong đó ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, nhất là các phần mềm quản lý công tác đào tạo, công tác khảo thí. Phải ổn định và công khai hóa tất cả các chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành, các trình độ đào tạo, đề cương chi tiết các học phần, sổ tay học viên. Quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; tạo ra những cơ chế mới để đảm bảo sự liên kết, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng trong dạy và học của nhà trường.

Tám là, cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện bộ máy, làm rõ chức năng, nhiệm vụ công tác khảo thí, nâng cao hiệu quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, nghiên cứu sinh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong phòng thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo cao học và nghiên cứu sinh.

Chín là, thường xuyên chỉ đạo việc nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thẩm định chuẩn đầu ra ở tất cả các ngành, chuyên ngành ở các trình độ đào tạo và các điều kiện đảm bảo nhằm đảm bảo tính khả thi và thực hiện chuẩn đầu ra một cách khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, xây dựng văn hóa đào tạo chất lượng của nhà trường, chống bệnh thành tích.

Mười là, quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Học viện phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an nghiên cứu đề xuất với bộ xây dựng, hoàn thiện các văn bản quản lý có liên quan đến công tác giáo dục đào tạo như công tác tuyển sinh theo hình thức mới, công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, học viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh... để thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo của nhà trường.

 

Thiếu tướng, GS,TS. NGUYỄN HUY THUẬT - Phó giám đốc Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5+6/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi