Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những bộ sách lớn của Học viện Cảnh sát nhân dân phục vụ nghiên cứu lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự
Các bộ sách được trưng bày tại Triển lãm những thành tựu, sản phẩm khoa học giáo dục của Học viện CSND ngày 13/05/2015

Trải qua các thời kỳ, Học viện CSND đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản nhiều bộ sách, giáo trình, tài liệu nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) của đất nước. Những kết quả đó là sự cống hiến tài năng, công sức trí tuệ, nhiệt huyết của các thế hệ thầy, cô giáo, của các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn. Nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành, các công trình nghiên cứu, các tập sách, các bộ sách được xuất bản đã phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác nghiên cứu, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cuộc đấu tranh PCTP, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND đã rất chú trọng đến việc tổng kết thực tiễn đấu tranh PCTP, giữ gìn TTATXH, phát triển lý luận góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện cũng như các trường Công an nhân dân (CAND). Trong đó chủ trương xây dựng các bộ sách có giá trị khoa học cao; là nguồn tài liệu quan trọng trong học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện CSND trở thành trường trọng điểm của ngành và của quốc gia trong thời gian tới.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Đại tướng, GS,TS. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo và cùng với Trung tướng, GS,TS. Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND làm Tổng chủ biên, Học viện CSND đã biên soạn và xuất bản 4 bộ sách gồm lớn, gồm: Bộ sách “Khoa học hình sự Việt Nam”, bộ sách “Khoa học Trinh sát Việt Nam” và bộ sách “Tội phạm học Việt Nam”; đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và Học viện CSND trở thành trường trọng điểm của ngành Công an, Học viện CSND đã phối hợp với thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an, các tổng cục, vụ, cục, học viện, nhà trường CAND và Nhà xuất bản CAND biên soạn bộ sách “Khoa học Công an Việt Nam”. Bộ sách gồm 8 tập, trình bày những vấn đề cơ bản của Khoa học Công an Việt Nam. Đây là bộ sách chuyên khảo lớn và có giá trị đặc biệt, tổng kết thành tựu 70 năm thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, PCTP ở Việt Nam.

1. Bộ sách “Khoa học hình sự Việt Nam”

Điều tra hình sự là một trong những công tác nghiệp vụ quan trọng của lực lượng CAND trong công cuộc đấu tranh PCTP, giữ gìn ANTT của đất nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp mà còn là khoa học, “nghệ thuật” trong quá trình giải quyết vụ án. Nó có quan hệ, tác động đa dạng, nhiều chiều với các chính sách, pháp luật, đến sinh mạng chính trị của con người, đến tổ chức, bộ máy và năng lực, trình độ của người làm công tác điều tra tội phạm. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Học viện CSND là đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức, năng lực trong hoạt động điều tra tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trước tình hình tội phạm ở Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, xuất hiện một số loại tội phạm mới với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, sử dụng công nghệ cao… đòi hỏi công tác đào tạo phải nâng cao chất lượng, hiện đại hóa các kiến thức khoa học, trong đó có khoa học hình sự, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cuộc đấu tranh PCTP. Học viện CSND đã tổ chức biên soạn bộ sách: Khoa học hình sự. Bộ sách gồm 5 tập: Tập 1: Lý luận chung của Khoa học hình sự; Tập 2: Kỹ thuật hình sự; Tập 3: Chiến thuật hình sự; Tập 4: Phương pháp hình sự; Tập 5: Tâm lý học hình sự.

 Bộ sách đã kế thừa những thành tựu được đúc kết trong quá trình đào tạo đại học và sau đại học ngành Điều tra hình sự của Học viện CSND, thực tiễn hoạt động điều tra tội phạm trong cả nước cũng như tham khảo các tài liệu của các nhà khoa học, các tác giả trong và ngoài nước. Đây là bộ sách đầy đủ và hoàn chỉnh nhất ở Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực này.

2. Bộ sách “Khoa học trinh sát Việt Nam”

 CAND là lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH. Từ ngày thành lập đến nay, CAND đã được Đảng, Nhà nước cho phép áp dụng nhiều biện pháp công tác để đảm bảo ANTT, trong đó có biện pháp trinh sát. Luật CAND đã xác định đây là một trong 7 biện pháp công tác của CAND. Hoạt động trinh sát gắn liền với sự ra đời, quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng CAND. Hoạt động trinh sát giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong bảo đảm ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc tiến hành nghiên cứu, tổng kết về công tác nghiệp vụ trinh sát của lực lượng CAND đã thường xuyên được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp quan tâm. Bộ Công an đã mở nhiều hội nghị chuyên đề về công tác sưu tra; công tác xác minh hiềm nghi; công tác đấu tranh chuyên án; công tác đặc tình và cộng tác viên bí mật... Thời gian gần đây, các nhà khoa học trong ngành Công an cũng đã quan tâm nghiên cứu, tổng kết và công bố nhiều công trình khoa học về công tác nghiệp vụ trinh sát của lực lượng CAND dưới dạng các bài viết, đề tài khoa học, báo cáo tổng kết, sách chuyên khảo và các giáo trình nghiệp vụ ở các Học viện, nhà trường CAND. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống và tập hợp các công trình khoa học về hoạt động nghiệp vụ trinh sát của CAND nói trên là một việc làm cần thiết; góp phần hoàn thiện về lý luận nghiệp vụ trinh sát và nâng cao hiệu quả áp dụng trong đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, tội phạm để bảo vệ ANTT.

 Để phục vụ cho công tác đào tạo, hiện đại hóa các kiến thức khoa học, trong đó có kiến thức Khoa học trinh sát, Học viện CSND đã tổ chức biên soạn bộ sách Khoa học trinh sát Việt Nam. Bộ sách gồm 3 tập: Tập 1: Lý luận chung của khoa học trinh sát; Tập 2: Phương pháp và chiến thuật hoạt động trinh sát; Tập 3: Hoạt động trinh sát trong đấu tranh PCTP.

 Đây là bộ sách hoàn chỉnh đầu tiên ở Việt Nam trong lĩnh vực khoa học trinh sát. Bộ sách đã kế thừa những thành tựu được đúc kết trong quá trình đào tạo đại học và sau đại học ngành tội phạm học và điều tra tội phạm, Điều tra trinh sát của Học viện CSND và tham khảo các tài liệu của các nhà khoa học, các tác giả trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đào tạo cán bộ CAND, hiện đại hóa các kiến thức khoa học, trong đó có kiến thức khoa học trinh sát, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo, học tập nghiên cứu nâng cao trình độ cán bộ trong tình hình hiện nay.

 3. Bộ sách “Tội phạm học Việt Nam”

Tội phạm học là một ngành khoa học trong hệ thống các khoa học xã hội, nghiên cứu về những quy luật hình thành, phát sinh, phát triển của tình hình tội phạm và từng loại tội phạm, xây dựng những phương pháp phòng ngừa tội phạm có hiệu quả.

Khoa học nghiên cứu về tội phạm ra đời từ lâu trong lịch sử nhân loại, đã đóng góp những thành tựu to lớn trong hệ thống khoa học xã hội, đặc biệt kết quả nghiên cứu của tội phạm học trong chừng mực của mỗi quốc gia và trên thế giới đã góp phần quan trọng tạo cơ sở cho mỗi Nhà nước xây dựng, hoạch định chính sách đấu tranh PCTP, đồng thời cũng đóng góp tích cực cho nhân loại những ứng dụng rộng rãi vào công việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tại mỗi quốc gia cũng như các loại tội phạm có tính chất quốc tế, xuyên quốc gia. Chính vì lẽ đó, tội phạm học luôn đóng vị trí quan trọng trong hệ thống khoa học xã hội và luôn phát triển song hành cùng các ngành khoa học liền kề như khoa học điều tra hình sự, khoa học luật hình sự, xã hội học, tâm lý học. Hầu hết các nước trên thế giới luôn coi trọng và phát triển ngành khoa học nghiên cứu về tội phạm, đặc biệt ở các nước châu Âu, châu Mỹ và các nước phát triển ở khu vực châu Á.

Thực tế ở nước ta, công tác nghiên cứu đào tạo chuyên ngành Tư pháp hình sự, Luật học, Tội phạm học và Điều tra tội phạm tại nhiều Viện nghiên cứu, Học viện, trường đại học đào tạo nghề luật, cũng như trong lực lượng CAND, đang đặt nhu cầu cần có một hệ thống lý luận tội phạm học hoàn chỉnh, thống nhất phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo cũng như phục vụ công tác xây dựng chính sách, pháp luật và các biện pháp đấu tranh PCTP ở nước ta hiện nay.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đòi hỏi, cũng như nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an. Học viện CSND tổ chức biên soạn bộ sách “Tội phạm học Việt Nam”. Bộ sách gồm 3 tập: Tập 1: Tội phạm học đại cương; Tập 2: Tội phạm học chuyên ngành; Tập 3: Các chương trình quốc gia PCTP của Chính phủ.

 Các tác giả đã hệ thống và tổng hợp có chọn lọc những thành tựu nghiên cứu lý luận tội phạm học trên thế giới và ở Việt Nam đã công bố, đồng thời phát triển những vấn đề khoa học mới mẻ đóng góp vào lý luận tội phạm học đại cương Việt Nam, bao gồm các vấn đề: Khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu tội phạm học; sự ra đời và phát triển của tội phạm học tư sản; tội phạm học xã hội chủ nghĩa; lý luận về tình hình tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nhân thân người phạm tội, phòng ngừa và hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội phạm, dự báo tội phạm, xã hội học tội phạm, thống kê tội phạm, tội phạm ẩn, nạn nhân học tội phạm, địa lý học tội phạm; xu hướng phát triển tội phạm học thế giới và Tội phạm học Việt Nam. Các tác giả phân tích, tổng hợp dựa trên lý luận về “đặc điểm tội phạm học” của một số loại, nhóm và tội phạm cụ thể. Kết quả nghiên cứu đặc điểm tội phạm học của tội phạm cụ thể vừa làm cơ sở, vừa là mục đích để xây dựng các phương pháp phòng ngừa thích ứng phù hợp với từng loại tội phạm, ngoài ra nó còn có tác dụng hỗ trợ cho công tác điều tra các loại tội phạm phạm và từng loại tội phạm cụ thể. Bộ sách đã hệ thống và tổng hợp có chọn lọc những thành tựu nghiên cứu lý luận đặc điểm tội phạm học ở Việt Nam và trên thế giới đã công bố, đồng thời phát triển những vấn đề khoa học mới mẻ đóng góp và lý luận Tội phạm học chuyên ngành Việt Nam, bao gồm các vấn đề: Tình hình tội phạm trên thế giới và ở Việt Nam; đặc điểm tội phạm học và phòng ngừa các tội phạm cụ thể. 

 Bộ sách đã phân tích tổng hợp nội dung cũng như kết quả đấu tranh PCTP theo nội dung của các Chương trình quốc gia PCTP; phòng, chống ma túy; phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; đồng thời, tập hợp các nghị quyết, chương trình, thông tư hướng dẫn thực hiện các chương trình quốc gia PCTP từ năm 1998 đến nay, để người học, người nghiên cứu thuận lợi tra cứu.

4. Bộ sách “Khoa học Công an Việt Nam”

Khoa học Công an - khoa học nghiên cứu về cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đã trở thành một bộ môn khoa học quen thuộc và gần gũi với các cán bộ CAND và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về khoa học Công an chuyên ngành và trình bày khái quát những nội dung cơ bản của khoa học Công an xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây dựng khoa học Công an Việt Nam.

Tuy nhiên, các giáo trình, tài liệu khoa học Công an ở Việt Nam đến nay hầu như mới chủ yếu đề cập tới phần lý luận chung và cách tiếp cận chủ yếu dựa trên Khoa học Công an Xô - Viết trước đây, còn thiếu những thành tựu của khoa học Công an hiện đại.

Dựa trên hoạt động thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta 70 năm qua (1945 - 2015), tham khảo và tổng thuật những thành tựu cơ bản của khoa học Công an hiện đại trên thế giới; được sự nhất trí và chỉ đạo của Đại tướng, GS,TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Học viện CSND đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Bộ Công an, các tổng cục, vụ, cục, Học viện, nhà trường CAND biên soạn Bộ sách “Khoa học Công an Việt Nam” để làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và tổ chức đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia; PCTP cho các cán bộ nghiên cứu khoa học, các cán bộ thực tiễn, học viên ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường CAND và các cơ quan bảo vệ pháp luật nước ta. 

Bộ sách gồm 8 tập: Tập 1: Lý luận và phương pháp luận Khoa học Công an; Tập 2: Quản lý Nhà nước về An ninh quốc gia, TTATXH; Tập 3: Khoa học lãnh đạo, chỉ huy CAND; Tập 4: Lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia; Tập 5: Lý luận về đảm bảo TTATXH; Tập 6: Lý luận Tình báo Việt Nam; Tập 7: Lý luận về xây dựng lực lượng CAND; Tập 8: Lý luận Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Đây là bộ sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, đồng thời khẳng định những giá trị khoa học, lý luận và tổng kết thực tiễn 70 năm đấu tranh PCTP, đảm bảo ANTT của lực lượng CAND Việt Nam.

Có thể khẳng định, những bộ sách do Học viện CSND biên soạn là những công trình có giá trị và ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn trong 70 năm đảm bảo ANTT của lực lượng Công an Việt Nam. Góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện CSND, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của lực lượng CAND, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để những bộ sách trên phát huy tác dụng trong nghiên cứu, học tập và áp dụng vào thực tiễn của lực lượng CAND, Học viện CSND cần phổ biến rộng rãi trong toàn lực lượng CAND để phục vụ tốt hơn nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình hiện nay. Sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho học viên các bậc học tại Học viện, nhà trường CAND để nâng cao kỹ năng thực hành, trình độ nghiệp vụ cho học viên. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung về lý luận, thực tiễn để các bộ sách được hoàn thiện hơn và nghiên cứu tổ chức xuất bản các bộ sách có giá trị khoa học cao đáp ứng yêu cầu đào tạo và xứng đáng với vị thế và vai trò trường trọng điểm của ngành vào năm 2015 và trường trọng điểm quốc gia vào năm 2020.

Thiếu tướng, GS, TS. NGUYỄN VĂN NHẬT - Phó giám đốc Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5+6/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác