Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Chú trọng công tác phát triển đảng, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về chính trị cho học viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), chuẩn đầu ra được thực hiện từ năm học 2009 - 2010 đối với học viên hệ đào tạo, trong đó chuẩn về chính trị là: Học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệnh Công an nhân dân (CAND). Học viên khi tốt nghiệp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Việc thực hiện chuẩn đầu ra về chính trị đối với học viên tại Học viện CSND nhằm: Đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu chung của giáo dục và đào tạo là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Điều 2 Luật Giáo dục năm 2005); bồi dưỡng bản chất, lập trường giai cấp cho những chiến sĩ Công an tương lai; đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; phù hợp với xu thế đào tạo nguồn nhân lực trong lực lượng vũ trang và đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm của Học viện CSND trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Triển khai thực hiện Đề án chuẩn đầu ra về chính trị, trong thời gian qua, Đảng ủy Học viện luôn đề cao phương châm phát triển đảng về số lượng phải đi đôi với chất lượng, coi trọng tiêu chuẩn kết nạp, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức lối sống và năng lực hoàn thành nhiệm vụ lên hàng đầu. Bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc đồng thời không định kiến, hẹp hòi. Kết nạp đảng viên luôn đi đôi với việc củng cố tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Để công tác phát triển đảng trong Học viện CSND đạt hiệu quả, hàng năm, trong Nghị quyết về chương trình công tác năm học, Đảng ủy Học viện đều đề ra các chỉ tiêu thực hiện công tác phát triển đảng trong Đảng bộ như: Chỉ tiêu mở các lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; dự kiến số lượng quần chúng kết nạp đảng và mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới… Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo Đảng ủy cơ sở Phòng Quản lý học viên chú ý tới công tác tạo nguồn, quy hoạch nguồn cho công tác phát triển đảng trong học viên, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tổ chức nhiều hoạt động phong trào, phát động thi đua gắn với việc thực hiện các cuộc vận động để các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia, thể hiện vai trò xung kích, thông qua đó phát hiện những quần chúng, đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho đảng quy hoạch, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quy trình xét kết nạp, chuyển đảng chính thức, tổ chức kết nạp Đảng trong học viên đều được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy định. Hồ sơ đề nghị kết nạp đảng được tiến hành chặt chẽ từ chi bộ, tuân thủ trình tự xét duyệt, thẩm tra lý lịch, đối chiếu tiêu chuẩn và danh sách đề nghị kết nạp đảng đều được niêm yết công khai lấy ý kiến của cán bộ, học viên trong Đảng bộ trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện xét duyệt.

Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo xây dựng quy định và cụ thể hóa các tiêu chuẩn theo Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND cho phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Học viện như: Cụ thể hóa tiêu chuẩn cảm tình đảng, tiêu chuẩn kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức cho từng đối tượng, trong đó có học viên, đồng thời, quy định các bước tiến hành công tác phát triển đảng trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Học viện để các chi bộ khối học viên tổ chức quán triệt cho học viên nắm rõ. 

Đảng ủy luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Đối với những hồ sơ chưa đảm bảo, thiếu thủ tục thì kịp thời hướng dẫn để bổ sung lý lịch và thủ tục cho đúng quy định; đối với những hồ sơ có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị thì hướng dẫn, phối hợp với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy của người xin vào Đảng tiếp tục thẩm tra, xác minh làm rõ. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời phát hiện những sai sót trong hồ sơ đề nghị kết nạp, để yêu cầu bổ sung hoặc kiểm tra trình tự, thủ tục kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức của các chi bộ khối học viên.

Để đảm bảo chất lượng đảng viên, Đảng ủy Học viện không ngừng phấn đấu đẩy nhanh số lượng đảng viên được kết nạp nhưng luôn chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên một cách toàn diện trên các khâu: Xét kết nạp, xét chuyển đảng chính thức, rèn luyện. Nhờ đó, đội ngũ đảng viên là học viên trong những năm qua không những tăng về số lượng mà còn đảm bảo về chất lượng.

Hàng năm, Đảng bộ Học viện CSND kết nạp từ 700 - 800 đảng viên mới trong đó chủ yếu là đảng viên khối học viên. Từ tháng 4/2011 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã chuẩn y kết nạp cho trên 3.000 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, xét chuyển đảng chính thức cho trên 2.000 đảng viên dự bị, trong đó phần lớn đảng viên là học viên, góp phần bổ sung đáng kể lực lượng cho Đảng.

Sau khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên mới là học viên luôn phát huy tính gương mẫu, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu tốt là những tấm gương để quần chúng học tập và noi theo, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành và của Học viện. Nhờ đó, đảng viên được xét chuyển đảng chính thức đạt tỷ lệ cao (chiếm 99,3% ).

Công tác tổ chức triển khai, quán triệt các kế hoạch, công văn hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên về công tác phát triển đảng đối với học viên trong Đảng bộ Học viện CSND được Đảng ủy Học viện thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Do đó, kết quả công tác phát triển đảng trong học viên của Đảng bộ Học viện trong những năm qua đạt kết quả tốt, số lượng học viên được kết nạp vào Đảng năm sau tăng hơn năm trước, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định đề ra.

Bên cạnh những kết quả nói trên, việc thực hiện công tác phát triển đảng phục vụ Chuẩn đầu ra về chính trị tại Học viện CSND trong thời gian qua cũng gặp một số khó khăn sau đây:

Thứ nhất, hệ thống các văn bản hướng dẫn, quy định điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình công tác phát triển đảng chưa được hoàn thiện và bổ sung kịp thời khi chuyển đổi mô hình và phương thức đào tạo của ngành.

Thứ hai, Đảng bộ Học viện CSND là một đảng bộ có số lượng tổ chức đảng, đảng viên đông, nhưng số lượng đảng viên ở các chi bộ lại không đều, có chi bộ quá đông đảng viên, có chi bộ thì quá ít đảng viên (một số chi bộ thuộc hệ đào tạo chính quy những năm đầu) nên có những khó khăn trong việc phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng và giúp đỡ đảng viên dự bị.

Thứ ba, các đồng chí cấp ủy các chi bộ khối học viên tuổi đời và tuổi đảng hầu hết còn trẻ, do yêu cầu nhiệm vụ phải giữ các chức vụ Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhưng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, lôi cuốn đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia các phong trào học tập, rèn luyện, văn hóa thể thao, các hoạt động xã hội để sớm phấn đấu đủ điều kiện trở thành đảng viên nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, kết quả của công tác phát triển đảng.

Thứ tư, do đặc điểm là đơn vị nhà trường, hàng năm số lượng đảng viên các khóa đào tạo Liên thông học tại trường tương đối đông, khi chuyển hồ sơ đảng viên, một số đơn vị Công an  địa phương tiến hành cũng còn có những sai sót về thủ tục, giấy tờ (như giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, đề nghị làm thẻ đảng...), do đó cũng ảnh hưởng tới hoạt động công tác đảng của Đảng bộ.

Thứ năm, Đảng bộ phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho học viên đi thực tập tại các địa phương hàng năm, nhưng do địa bàn thực tập phân bố rộng, không tập trung, có những địa bàn thực tập không đủ đảng viên để thành lập các chi bộ tạm thời, phải sinh hoạt tạm thời với chi bộ Công an địa phương nơi học viên trực tiếp đến thực tập. Do vậy, việc thực hiện quy trình, thủ tục nhận xét, đánh giá, thời gian để xét chuyển đảng chính thức đúng thời hạn của số đảng viên này cũng gặp khó khăn.

Thứ sáu, một số cấp ủy chi bộ, tổ chức quần chúng chưa nắm vững điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình công tác phát triển đảng; dẫn đến tình trạng thiếu thủ tục, sai quy trình, trì trệ trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét phát triển đảng. Chế độ thông tin báo cáo chưa được các chi đoàn thực hiện tốt làm cho chi bộ khó khăn trong việc ra Nghị quyết chỉ đạo phát triển đảng viên cho sát với tình hình thực tế của chi bộ.

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong khối học viên tại Đảng bộ Học viện CSND trong tình hình hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về chính trị và để khắc phục những khó khăn nói trên, thiết nghĩ trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

Một là, tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc Quy định số 913-QĐ/ĐU, ngày 13/10/2014 của Đảng ủy Học viện CSND về Hướng dẫn thực hiện công tác phát triển đảng tại Đảng bộ Học viện, để học viên nắm kỹ các nội dung và lên kế hoạch cụ thể để đạt được yêu cầu đối với chuẩn đầu ra về chính trị.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên về lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải giáo dục cho đoàn viên, thanh niên có thái độ động cơ học tập và phấn đấu đúng đắn, nhận thức chính trị rõ ràng về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND, trên cơ sở đó, mỗi đoàn viên, thanh niên, học viên có giác ngộ lý tưởng cộng sản, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tự xây dựng kế hoạch phấn đấu cho bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tham gia các phong trào để sớm đủ điều kiện để trở thành đảng viên.

Ba là, các đơn vị giảng dạy cần đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới hình thức đánh giá kết quả học tập, giúp cho học viên đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng. Các đơn vị trong Học viện phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để học viên được học tập, rèn luyện trong môi trường sư phạm lành mạnh, phấn đấu rèn luyện để được kết nạp Đảng Thông qua tổ chức các hoạt động thi đua học tập, rèn luyện, công tác đoàn và phong trào thanh niên cấp ủy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng thanh niên, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện quần chúng ưu tú, tuyên truyền giáo dục, động viên khuyến khích họ phấn đấu sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên.

Bốn là, các đơn vị giảng dạy và quản lý giáo dục cần phối hợp tốt trong việc tổng kết điểm học tập cho học viên một cách kịp thời đảm bảo thời gian xét yêu cầu về chuẩn đầu ra về chính trị cho học viên. Các đơn vị, bộ phận chức năng tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện chuẩn đầu ra về chính trị của học viên các lớp, các khóa đào tạo đại học hệ chính quy, liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hệ chính quy tại Học viện, theo dõi sát sao và thực hiện kịp thời các quy định về kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng cho học viên.

Năm là, cấp ủy đảng và các tổ chức quần chúng cần tổng kết, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giáo dục bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng. Chi bộ thường xuyên phối hợp với đội ngũ cán sự đảng, ban chấp hành chi đoàn, hội phụ nữ rà soát, phân loại, nhận xét, đánh giá quá trình phấn đấu của các đối tượng trong diện quy hoạch để có biện pháp kèm cặp, giúp đỡ quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ, thử thách và tạo mọi điều kiện để quần chúng ưu tú phấn đấu sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên. Cần phân công đảng viên theo dõi, quản lý đối với các đơn vị, lớp học làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những vi phạm nội quy, quy định của ngành, của Học viện, lơ là trong học tập, rèn luyện, công tác và tham gia các phong trào chung của Học viện.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng trong công tác phát triển đảng viên. Đây là yêu cầu rất cần thiết không thể thiếu được, thông qua công tác kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, những bất cập trong công tác phát triển đảng, phát hiện các vi phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công tác phát triển đảng để hướng dẫn, kiến nghị đề xuất các chi bộ khối học viên sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện làm tốt công tác phát triển đảng.

Đại tá ĐẶNG ĐỨC NGHĨA - Trưởng phòng CTĐ, CTCT và CTQC, Học viện CSND

Đại úy NGUYỄN THỊ LAN - Phòng CTĐ, CTCT và CTQC, Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5+6/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác