Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Quan hệ phối hợp giữa Học viện CSND với Viện KHHS trong thí điểm đổi mới đào tạo chuyên ngành KTHS

Hiện nay, các trường Công an nhân dân, trong đó có Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đang đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hình sự (KTHS), đặc biệt tại Học viện CSND đang có mô hình đào tạo lớp chất lượng cao về KTHS. Tuy nhiên, việc đào tạo hiện nay đang nặng về lý thuyết do thiếu các điều kiện để thực hành. Do vậy, khi học viên tốt nghiệp ra trường, năng lực chuyên môn yếu chưa đáp ứng ngay công tác chiến đấu thực tiễn. Nhằm khắc phục hạn chế trên, đồng thời quyết tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo chuyên ngành KTHS, Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự đã phối hợp tiến hành thí điểm đổi mới đào tạo chuyên ngành KTHS. Đây là sự hợp tác giữa một đơn vị mạnh về lý luận và một đơn vị mạnh về thực tiễn, phối hợp tiến hành cải tiến phương pháp đào tạo theo hướng đào tạo lý thuyết gắn kết kỹ năng thực hành, nhằm tạo ra các cán bộ vững về lý luận và thành thạo kỹ năng thực hành. Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan cho công tác đào tạo chuyên ngành KTHS và khởi đầu cho mô hình kết hợp đào tạo giữa nhà trường và đơn vị thực tiễn trong Công an nhân dân.

1. Mục tiêu chương trình thí điểm đổi mới đào tạo chuyên ngành KTHS và quan hệ phối hợp giữa Học viện CSND với Viện Khoa học hình sự

Chương trình thí điểm đổi mới đào tạo chuyên ngành KTHS  tại Học viện CSND được bắt đầu áp dụng từ tháng 01 năm 2014 và sẽ được triển khai đầy đủ và mạnh mẽ, toàn diện đối với lớp KTHS chất lượng cao Khóa D40 với những định hướng đổi mới trong rèn luyện kỹ năng thực hành là: phối hợp tăng cường các hoạt động thực hành, thực tế, học lý thuyết tới đâu thực hành tới đó nhằm trang bị lý luận gắn kết với rèn luyện kỹ năng thực hành cho học viên; nhiều môn học sẽ được phối hợp theo hình thức giờ lý thuyết do Học viện đảm nhận, giờ thực hành do Viện đảm nhận; phát huy đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm của Viện, tận dụng làm giảng viên hướng dẫn thực hành, báo cáo viên cho học viên; chuyển đổi việc đào tạo một số môn học sang hình thức phối hợp đào tạo bồi dưỡng với thời lượng 3 tháng để cấp chứng chỉ làm chuẩn đầu ra; tạo điều kiện thuận lợi để trau dồi kinh nghiệm thực tiễn cho giảng viên, đề xuất bổ nhiệm chức danh giám định viên cho giảng viên khi đủ điều kiện.

Mục tiêu chung của Chương trình thí điểm nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ KTHS sau khi tốt nghiệp có chất lượng cao, vững về lý luận, thành thạo kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Mục tiêu cụ thể: Sau khi ra trường, học viên chuyên ngành KTHS đảm bảo được các kỹ năng sau:

- Có khả năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khám nghiệm hiện trường, biết phát hiện, ghi nhận, thu lượm, bảo quản và đánh giá các loại dấu vết, vật chứng, tin tức, tài liệu có liên quan tại hiện trường. Có khả năng thu thập, phân tích thông tin, xây dựng kế hoạch bảo vệ và khám nghiệm hiện trường; xử lý tốt các tình huống xảy ra trong các nội dung của công tác khám nghiệm hiện trường; có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động công tác này.

- Có khả năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong giám định KTHS, biết phân tích, tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá và đưa ra kết luận chuyên môn về các chuyên ngành giám định KTHS truyền thống như: dấu vết đường vân, dấu vết súng đạn, dấu vết cơ học, chữ viết chữ ký, kỹ thuật tài liệu… Có khả năng thu thập, phân tích thông tin, xây dựng kế hoạch giám định; xử lý tốt các tình huống xảy ra trong quá trình giám định và giải trình tranh tụng kết luận giám định trước tòa; có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động công tác này.

- Có khả năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong kỹ thuật phòng chống tội phạm, biết nguyên lý hoạt động và xây dựng được chiến thuật sử dụng phương tiện kỹ thuật vào đấu tranh phòng ngừa tội phạm bao gồm các nhóm phương tiện: Cảnh báo, thu thập thông tin chứng cứ và phương tiện bảo vệ. Có khả năng thu thập, phân tích thông tin, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác; xử lý tốt các tình huống xảy ra trong quá trình tiến hành biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm; có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động công tác này.

- Có khả năng hoàn thiện hồ sơ khám nghiệm hiện trường, hồ sơ giám định KTHS và kỹ thuật phòng, chống tội phạm, theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nội dung chương trình thí điểm đổi mới đào tạo chuyên ngành KTHS và quan hệ phối hợp giữa Học viện CSND với Viện Khoa học hình sự

Nhằm thực hiện thành công chương trình thí điểm, Học viện và Viện đã nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động phối hợp đạt hiệu quả cao. Ngày 14/01/2014, Học viện và Viện đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trang bị phương tiện; Bản ghi nhớ đã tạo bước ngoặt thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên, sau hơn một năm thực hiện nội dung hợp tác, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ:

Số lượt lớp học viên chuyên ngành KTHS và chuyên ngành khác đang học môn nghiệp vụ KTHS sang Viện tham quan, kiến tập và thực hành đã tăng vọt so với trước đây; thời gian thực hành cũng nhiều hơn, đã có lớp thực hành tại Viện Khoa học hình sự với thời lượng lên tới 2 tuần. Học viện đã mời nhiều cán bộ của Viện tham gia báo cáo thực tế, hướng dẫn cán bộ, giảng viên và học viên thực hành theo chương trình môn học; chất lượng hoạt động báo cáo đã được tăng lên do phía Viện có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đã triển khai soạn thảo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định KTHS ở các chuyên ngành giám định dấu vết đường vân, giám định tài liệu, giám định dấu vết cơ học - súng đạn, với thời lượng 3 tháng, có cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu cho học viên chuyên ngành KTHS.

Nhiều cán bộ, giảng viên của Học viên đã đi thực tế với thời gian dài tại Viện. Đặc biệt, Bộ đã có quyết định luân chuyển thời hạn 03 năm đối với 01 Phó trưởng khoa và 02 cán bộ Khoa KTHS của Học viện sang tham gia công tác lãnh đạo chỉ huy và làm trợ lý giám định viên tại Viện.

Hai bên đã tích cực cử cán bộ tham gia các cuộc hội thảo khoa học về KTHS. Nhiều cán bộ có trình độ cao của Viện đã tham gia hướng dẫn cho học viên cao học và nghiên cứu học, tham gia Hội đồng đánh giá các đề tài, luận văn cao học, luận án Tiến sĩ. Đã có sự phối hợp giữa cán bộ hai bên trong nghiên cứu tài liệu tham khảo, bài báo về chuyên môn nghiệp vụ đăng trên các tạp chí khoa học của ngành.

Viện đã chuyển giao cho Học viện CSND mượn 14 phương tiện chuyên dụng đã qua sử dụng để phục vụ giảng dạy, làm mô hình thực hành.

Nhìn chung, về cơ bản Học viện và Viện đã chuẩn bị được nhiều điều kiện cần thiết tiến tới thực hiện thắng lợi Chương trình thí điểm đổi mới đào tạo chuyên ngành KTHS. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác còn có hạn chế như: hoạt động phối hợp đào tạo còn nhỏ lẻ, chưa có tính hệ thống; hoạt động phối hợp nghiên cứu khoa học còn chưa có sự chuyển biến rõ nét. Nguyên nhân chủ yếu do: Bước đầu triển khai Bản ghi nhớ hợp tác nên nhiều nội dung còn chưa kịp triển khai; do hai bên chưa xây dựng được các điều kiện đủ để hoạt động phối hợp đạt hiệu quả cao. Bản ghi nhớ hợp tác mới chỉ đưa ra những nguyên tắc, phương phướng, nội dung trong hợp tác. Đây mới chỉ là điều kiện cần, chưa có các điều kiện đủ như cơ chế để thúc đẩy hoạt động hợp tác, kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung hợp tác.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự trong thí điểm đổi mới đào tạo chuyên ngành KTHS

Sau hơn 1 năm nữa, lớp KTHS chất lượng cao của Học viện nằm trong Chương trình thí điểm đổi mới đào tạo sẽ bước vào học các môn chuyên ngành. Với các mục tiêu đào tạo đặt ra rất cao, Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự cần phải triển khai một số giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thuận lợi tiến tới thực hiện thành công Chương trình thí điểm:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nội dung đã được nêu trong Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự ký kết ngày 14/01/2014. Trong quá trình triển khai thực hiện cần có sơ kết để đánh giá rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những vấn đề chưa phù hợp.

Hai là, Học viện CSND cần bổ sung chương trình khung đào tạo chuyên ngành KTHS cho phù hợp với những quy định của Luật Giám định tư pháp và các thông tư của Bộ Công an về công tác KTHS. Đồng thời, phối hợp với Viện Khoa học hình sự để triển khai biên soạn giảng trình các môn học mới. Theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 33/2014/TT-BCA, giám định KTHS hiện nay có 10 lĩnh vực; trong đó lĩnh vực giám định kỹ thuật số và điện tử là lĩnh vực mới cần được nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy, tập huấn để đào tạo giám định viên tư pháp về lĩnh vực này. Hiện nay, Bộ Công an đã có quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Viện Khoa học hình sự; trong đó có thêm 01 phòng giám định đó là Phòng Giám định kỹ thuật số và điện tử. Do vậy, trong chương trình khung đào tạo chuyên ngành KTHS của Học viện CSND cần có môn giám định kỹ thuật số và điện tử. Học viện cần phối hợp với Viện để biên soạn giáo trình và các tài liệu khác phục vụ việc giảng dạy môn mới này.

Ba là, Học viện CSND cần chỉ đạo Khoa Nghiệp vụ KTHS sớm hoàn thành việc xây dựng chương trình và lên kế hoạch để mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám định KTHS cho học viên chuyên ngành và cấp chứng chỉ phục vụ cho việc xét bổ nhiệm chức danh giám định viên sau này. Thời gian học có thể bố trí ngoài giờ hành chính, ngày thứ 7, chủ nhật.

Bốn là, để giúp học viên chuyên ngành KTHS có kiến thức thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường thì ngoài việc đưa học viên sang thực hành, thực tập ở Viện Khoa học hình sự, nên cho học viên được tham gia trực tiếp các vụ khám nghiệm hiện trường. Muốn vậy, giữa Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự cần nghiên cứu thống nhất đưa ra cơ chế phối hợp đảm bảo nhanh chóng, cơ động, gọn nhẹ để khi có những vụ việc thực tế xảy ra có liên quan nhiều đến việc vận dụng kiến thức KTHS, Viện sẽ có thông báo để Học viện tổ chức cho học viên tham gia kịp thời.

 

Thiếu tướng, GS, TS. NGÔ SỸ HIỀN, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5+6/2015 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác