Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng các tiêu chí của một cơ sở giáo dục trọng điểm

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí nguyên Giám đốc Học viện các thời kỳ.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Học viện CSND tổ chức Hội nghị Tổng kết 40 năm đào tạo đại học CSND và tổng kết phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 - 2015.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới các vị đại biểu, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND. Chúc các đồng chí khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Qua báo cáo của đồng chí Phó giám đốc Học viện về kết quả giáo dục, đào tạo của Học viện CSND trong 40 năm qua (từ 1975 - 2015), có thể thấy những thành tích của Học viện trong 40 năm qua là rất to lớn. Học viện đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của ngành Công an.

Công tác giáo dục đại học Cảnh sát đã có những bước phát triển liên tục và bền vững, rất đúng hướng. Hiện nay, Học viện CSND đã trở thành một học viện phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng các tiêu chí của một cơ sở giáo dục đại học của ngành Công an cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong những năm vừa qua, Học viện CSND đã không ngừng đổi mới nội dung, chương trình cũng như phương pháp đào tạo. Cụ thể như chương trình đào tạo gắn với thực tiễn quan hệ phối hợp của Học viện CSND với Tổng cục CSND, Công an Hà Nội và một số đơn vị CAND khác. Học viện CSND là cơ sở đầu tiên của lực lượng được giao thí điểm đào tạo theo hệ thống tổ chức. Qua tổng kết rút kinh nghiệm, Học viện CSND là cơ sở đầu tiên công bố chuẩn đầu ra đối với tất cả các ngành đào tạo và đã được đánh giá rất cao; Là đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; Là đơn vị có những bước đột phá trong việc thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo Cảnh sát của nhiều nước trên thế giới. Ngoài Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia, hiện nay, đơn vị đã hợp tác đào tạo với Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại học tổng hợp Bộ Nội vụ Liên Bang Nga, Học viện Quản lý Cảnh sát Liên Bang úc, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica)… Đặc biệt là chương trình liên kết đào tạo quốc tế sau đại học đầu tiên giữa Học viện CSND và Đại học Tổng hợp Maryland, Hoa Kỳ.

Trong công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, mặc dù những năm vừa qua, Bộ Công an gặp rất khó khăn về kinh phí, nhưng Học viện CSND đã có rất nhiều nỗ lực xây dựng, mở rộng cơ sở 1, xây dựng đề án đầu tư xây dựng cơ sở 2, thay đổi cả về hình thức cũng như chất lượng.

Đối với phong trào thi đua vì An ninh Tổ Quốc giai đoạn 2010 - 2015, Học viện CSND luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối các học viện, trường CAND. Trong 4 năm học vừa qua, 3 năm học nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 01 năm nhận danh hiệu thi đua xuất sắc của Bộ Công an. Năm 2012, Học viện CSND được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt Tổng cục Chính trị CAND, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của Học viện CSND trong 40 năm vừa qua.

Kính thưa các đồng chí!

Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229 phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020. Đề án 1229 đã đề ra lộ trình đến năm 2015 đầu tư xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của lực lượng CAND và đến năm 2020 trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia.

Vì vậy, trước mắt, nhiệm vụ đào tạo đại học CSND càng ngày càng phức tạp và nặng nề; không chỉ đào tạo cho lực lượng Cảnh sát, Học viện còn phải đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên cho các trường CAND. Không chỉ đào tạo cho ngành, Học viện còn phải đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời, phải là đơn vị đi đầu trong khối các trường CAND về mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo yêu cầu của bộ. Vì vậy, công tác đào tạo đại học CSND trong thời gian tới cần chú trọng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, phát triển đào tạo đại học CSND phải quán triệt đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ công an cả trong nhận thức và chỉ đạo thực hiện; lấy nhiệm vụ chính trị của ngành trong từng giai đoạn để xác định phương hướng, mục tiêu, quy mô, loại hình và cách thức tổ chức đào tạo; thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo trong từng thời kỳ đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CSND; có biện pháp triển khai thực hiện lộ trình phát triển nhà trường một cách sáng tạo, chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí của một trường đại học trọng điểm của ngành, tiến tới đạt tiêu chuẩn của trường trọng điểm quốc gia vào năm 2018.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo đại học; nghiên cứu tổ chức đào tạo một số ngành học theo hướng nghiên cứu phát triển; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, tăng cường hơn nữa việc gắn lý luận với thực tiễn; nâng cao hiệu quả ứng dụng các phương tiện, kỹ thuật hiện đại và công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tổ chức tốt việc tự đánh giá trong kiểm định chất lượng với tinh thần cầu thị và nghiêm túc; tránh các biểu hiện của bệnh thành tích, chủ quan. Xây dựng và triển khai chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với học viên tốt nghiệp bằng các biện pháp thiết thực, ngăn chặn việc lợi dụng thực hiện chuẩn đầu ra để tạo thêm thu nhập cho các cơ sở dạy nghề của nhà trường, tạo thêm gánh nặng kinh phí cho người học trong quá trình thực hiện chuẩn đầu ra.

Thứ ba, đẩy mạnh các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cả về số lượng và chất lượng; coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên đảm bảo đội ngũ này có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đồng thời phải gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo đại học CSND. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, có quy hoạch lâu dài, cân đối và cơ cấu cán bộ giữa khối giảng dạy và khối phục vụ giảng dạy theo phương châm chuẩn hóa và đảm bảo tính kế thừa, góp phần khắc phục sự hẫng hụt về đội ngũ cán bộ giảng dạy, xây dựng đội ngũ chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về nghiệp vụ Cảnh sát. Cần có chính sách tuyển chọn và đào tạo bằng nhiều cách, tiếp nhận nhiều nguồn đào tạo để tăng đáng kể số giảng viên có học hàm, học vị.

Thứ tư, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ Cảnh sát, làm cơ sở xây dựng các chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học. Bên cạnh việc biên soạn giáo trình cho các hệ đào tạo của nhà trường, Học viện phải có trách nhiệm trong việc biên soạn các giáo trình dùng chung cho các trường đại học Cảnh sát, hoàn thiện hệ thống giáo trình đào tạo sau đại học và góp phần biên soạn các giáo trình dùng chung đào tạo trình độ đại học trong CAND.

Thứ năm, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giữ vững nền nếp, kỷ cương trong các mặt công tác của nhà trường; xây dựng văn hóa chất lượng và giáo dục ý thức trách nhiệm cho mọi thành viên trong nhà trường quan tâm đến chất lượng đào tạo. Chú trọng việc tạo diễn đàn, tạo sân chơi trí tuệ cho giảng viên và học viên nhằm góp phần giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống, giáo dục truyền thống cho cán bộ, học viên, tạo sự đồng thuận cao trong nhà trường hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường theo lộ trình đề ra. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên và học viên; có chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên học tập nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tích cực hưởng ứng các phong trào chung do Bộ và Tổng cục tổ chức.

Thứ sáu, tăng cường quan hệ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành, với Công an các đơn vị, địa phương; quan tâm mở rộng quan hệ quốc tế về đào tạo xứng đáng với vị trí là đơn vị dẫn đầu trong hợp tác quốc tế về đào tạo trong khối trường CAND. Khai thác có hiệu quả các hoạt động hợp tác về đào tạo để tăng cường nguồn nhân lực và vật lực cho công cuộc xây dựng và phát triển nhà trường; đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của các cơ sở đào tạo CSND Việt Nam trong quan hệ với các cơ sở đào tạo Cảnh sát của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thứ bảy, đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường trong đó tiếp tục đầu tư hoàn thiện thư viện hiện đại, tăng số lượng đầu sách, tổ chức hoạt động thư viện theo hướng thư viện điện tử; nghiên cứu hiện đại hóa trang bị cho các thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng và trung tâm thực hành nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.

Kính thưa các đồng chí!

Chăm lo cho công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND là trách nhiệm của Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an, của các tổng cục, bộ tư lệnh và các đơn vị trong toàn ngành. Nhân dịp sự có mặt của các đơn vị địa phương trong lễ tổng kết hôm nay tại Học viện CSND, tôi xin cám ơn sự hợp tác và giúp đỡ quản lý lãnh đạo của các đơn vị đối với các trường trong lực lượng CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng trong thời gian vừa qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn bị trong thời gian tới.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, chúc Học viện CSND thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, phấn đấu xây dựng Học viện CSND xứng đáng là đơn vị giáo dục hàng đầu của lực lượng CAND./.

Thiếu tướng, PGS,TS. Đỗ Ngọc Cẩn 

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất