Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy vai trò và ý nghĩa phòng ngừa của công tác giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân và người vi phạm pháp luật
Công tác quản lý giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân, người vi phạm pháp luật tại các cơ sở giam giữ có ý nghĩa to lớn đối với xã hội và bản thân người phạm tội.

Tội phạm ngày nay thường hoạt động có tổ chức, địa bàn hoạt động không chỉ bó hẹp ở một địa phương, một khu vực, mà xu hướng hoạt động có tính chất liên tỉnh, thậm chí có tổ chức, tội phạm hoạt động mang tính quốc tế. Việc tội phạm lợi dụng những thành tựu của khoa học vào việc phạm pháp, phạm tội trong các lĩnh vực viễn thông, tài chính, ngân hàng... ngày càng tăng, với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Những năm gần đây, phạm nhân, người vi phạm pháp luật ở các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng ngày càng tăng lên. Đối tượng giam giữ, lao động tại các cơ sở này cũng sẽ thay đổi về cơ cấu theo hướng phạm nhân, người vi phạm pháp luật có nhận thức, trình độ văn hóa cao; thành phần là người nước ngoài, phụ nữ, người chưa thành niên tiếp tục gia tăng; chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 18 đến 50. Các hành vi do phạm nhân, người vi phạm pháp luật gây ra chủ yếu là các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tội phạm về ma túy, một số ít phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đa số các phạm nhân, người vi phạm pháp luật vào các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng là những đối tượng có tiền án, tiền sự, thuộc dạng lưu manh chuyên nghiệp, có biểu hiện chống đối việc học tập, cải tạo cũng như chấp hành án ở trại giam, thường xuyên vi phạm nội quy, quy chế giam giữ, thậm chí một số tiếp tục phạm tội mới. 

Với tình hình, tính chất phạm nhân và người vi phạm pháp luật như trên, một yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân, người vi phạm pháp luật tại các cơ sở giam giữ, giáo dục, cải tạo; công tác này có ý nghĩa to lớn đối với xã hội và bản thân người phạm tội, bởi những lý do sau đây:

Một là, hoạt động giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân, người vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ các quan hệ xã hội bị các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại, đảm bảo tính công minh của pháp luật; cách ly người phạm tội với môi trường xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn không để họ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội; răn đe những người có ý định phạm tội góp phần vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước.

Hai là, cách ly người phạm tội để có điều kiện thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ về tội phạm phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm bởi phạm nhân, người vi phạm pháp luật là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hơn ai hết, họ là người biết rõ những thông tin về tội phạm. Mặt khác, có thể ngay chính bản thân những người này trước đây đã từng thực hiện hành vi phạm tội khác nhưng trong quá trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, chúng ta chưa phát hiện được.

Ba là, giáo dục cải tạo để phạm nhân, người vi phạm pháp luật nhận thức rõ tội lỗi, hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục, sửa chữa những thói quen, hành vi của bản thân không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập, cải tạo, xây dựng nhận thức, tình cảm đúng đắn, định hướng được các giá trị, chuẩn mực về đạo đức, lối sống của công dân để khi trở về địa phương, họ sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục, cải tạo ở các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng của chúng ta còn thiếu về biên chế, trình độ năng lực chuyên môn về công tác giáo dục, cải tạo, dạy nghề, kiến thức pháp luật, kiến thức tâm lý học và kỹ năng sư phạm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế. Để phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa của công tác quản lý, giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân, người vi phạm pháp luật tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý, giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân, người vi phạm pháp luật trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Đây là đội ngũ giữ vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của công tác này; do vậy, cần tiếp tục giáo dục, rèn luyện nâng cao năng lực cũng như phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, người vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. 

2. Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ pháp luật, nghiệp vụ; có chính sách và đãi ngộ ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ làm công tác cải tạo, giam giữ. Qua đó, củng cố lòng yêu ngành, yêu nghề, niềm tin vào công việc chuyên môn, vào khả năng cảm hóa, giáo dục phạm nhân, biết vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3. Tăng cường mối quan hệ phối kết hợp giữa các bộ phận làm công tác quản lý, giam giữ, cải tạo, giáo dục phạm nhân, người vi phạm pháp luật trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng với nhau và giữa cán bộ các trại, trường, cơ sở với lực lượng trực tiếp chiến đấu phòng, chống tội phạm, định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm về công tác phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

4. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, cảm hóa; xây dựng môi trường cải tạo, giáo dục, lao động thuận lợi cho phạm nhân và người vi phạm pháp luật. Tạo môi trường thuận lợi để người vi phạm tin yêu cuộc sống hơn, sống có ý nghĩa và quyết tâm cải tạo để trở thành công dân tốt.
5. Xây dựng mối quan hệ tốt giữa cán bộ quản lý phạm nhân, người vi phạm pháp luật; tăng cường sự phối hợp với người thân, gia đình phạm nhân, người vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình, người thân tham gia hoạt động giáo dục, cải tạo người vi phạm, làm cho phạm nhân, người vi phạm pháp luật tìm được sự đồng cảm, niềm tin, sự chia sẻ của người thân, gia đình để tích cực lao động, học tập, rèn luyện, tiến bộ.

Công tác giam giữ, quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội và vi phạm pháp luật thực sự có ý nghĩa đối với toàn xã hội và bản thân người vi phạm, khi các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các ngành có liên quan, đặc biệt là lãnh đạo ngành Công an thực sự quan tâm đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ, cải tạo phạm nhân đáp ứng tốt hơn các yêu cầu công tác quản lý giáo dục, cải tạo người vi phạm, người vi phạm có điều kiện lao động, cải tạo, học tập tốt hơn. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, người vi phạm có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác chuyên môn; quan tâm thỏa đáng về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, người vi phạm pháp luật để đội ngũ này thực sự yêu ngành, yêu nghề và không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ./.

Đại tá, ThS. Lê Văn Tam

Giám đốc CATP Đà Nẵng​​

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác