Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng tầm nhìn chiến lược trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ yêu cầu kết nối giao thông vận tải trong Asean đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đây là văn bản pháp lý quan trọng mở ra một thời kỳ mới trong công tác hội nhập giao thông vận tải của Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN và thế giới’ tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước ta bước lên một tầm cao mới trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng đặt ra cho Đảng, Nhà nước, các ngành và các cơ quan chức năng những nhiệm vụ hết sức nặng nề và nhiều thách thức mới.

Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành, có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, cho Chính phủ những kế hoạch chiến lược về công tác đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và ổn định đời sống xã hội.

Trong những năm qua, Học viện CSND luôn bám sát các chương trình, mục tiêu, định hướng phát triển của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, từ đó có kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và sỹ quan trực tiếp làm công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đồng thời tập trung nghiên cứu các đề tài khoa học, bám sát nhu cầu thực tế của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đặt ra.

1. Công tác đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo TTATGT phục vụ yêu cầu hội nhập giao thông giữa các nước ASEAN

Hàng năm, Học viện CSND đã đào tạo hàng nghìn sỹ quan chuyên ngành CSGT, đây là lực lượng quan trọng trực tiếp thực hiện các hoạt động giữ gìn TTATGT. Tuy nhiên lực lượng CSGT đường sắt, Cảnh sát đường thủy chưa được đào tạo chuyên sâu. Trong thời gian tới cần xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xây dựng Khoa nghiệp vụ CSGT đường sắt, Cảnh sát đường thủy để đáp ứng yêu cầu hội nhập. Việc đào tạo đội ngũ lực lượng Cảnh sát từ trong nước là cần thiết, xong việc đào tạo lực lượng cảnh sát liên kết trong khối ASEAN cũng cần phải được quan tâm chú trọng. Phải thiết lập mối quan hệ mật thiết với lực lượng CSGT các nước trong khối ASEAN nhằm tạo ra một hệ thống đảm bảo TTATGT của toàn khu vực. Những năm tới cần tập trung đào tạo chuyên môn, pháp luật quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kĩ năng cho lực lượng CSGT làm việc trên các tuyến đường cao tốc, các khu vực cửa khẩu. Lực lượng Cảnh sát đường thủy ở các cảng biển cần tăng cường phối kết hợp với các lực lượng Hải quan, bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Công an cửa khẩu tạo điều kiện cho hoạt động giao thông an toàn thông suốt, phục vụ tốt cho việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và đi lại giao thương giữa các nước trong khu vực. Chú trọng trong các thủ tục xuất, nhập cảnh, an toàn trong đi lại và vận chuyển hàng hóa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng sự mở cửa, giao thương về giao thông để hoạt động phạm tội.

Trong những năm qua, Học viện CSND đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ lãnh đạo cấp Cục, cấp Phòng không chỉ cho lực lượng Công an trong nước mà còn đào tạo cả cán bộ cấp Cục cho Công an các nước trong khu vực như Lào, Campuchia… trong khối ASEAN. Đây là lực lượng chỉ huy, chỉ đạo đề xuất các chương trình, kế hoạch đảm bảo TTATGT trên phạm vi địa bàn quản lý. Học viện đã đào tạo hàng trăm Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Đây là lực lượng trí thức của lực lượng CSND, là những nhà khoa học có trình độ, năng lực nghiên cứu, tổng kết công tác thực tiễn, đưa ra những giải pháp chiến lược về đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Để đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, Học viện CSND tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an cần nghiên cứu thành lập các trung tâm đào tạo cấp quốc gia về Logistics đồng thời phát triển chương trình giảng dạy chung về quản lý Logistics, tăng cường sự phối hợp giữa các nước ASEAN trong việc triển khai có hiệu quả các dự án hỗ trợ kỹ thuật đào tạo của các tổ chức quốc tế, triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải và nhân lực đảm bảo TTATGT từ 2010 đến 2020 đã được phê duyệt.

2. Công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đảm bảo TTATGT phục vụ cho hội nhập

Các chương trình, kế hoạch phát triển giao thông kết nối khu vực do Chính phủ ký kết, chỉ đạo. Nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an là tổ chức nghiên cứu thực tiễn, xây dựng các kế hoạch cụ thể, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ ở từng lĩnh vực. Đối với các chương trình, kế hoạch, các đề tài khoa học đảm bảo quy hoạch kết cấu hạ tầng, tổ chức hoạt động giao thông do Bộ Giao thông vận tải thực hiện. Các chương trình, kế hoạch, đề tài đảm bảo TTATGT do lực lượng CSND phối hợp với các ngành cùng tổ chức thực hiện.

Lực lượng CSND cần tập trung vào một số lĩnh vực sau:

- Đối với Giao thông đường bộ: Ngoài các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, lực lượng CSGT nghiên cứu đề xuất và thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường AH13, AH15, AH16, AH17, AH31, AH32. Lực lượng CSGT tập trung nghiên cứu, bố trí lực lượng, xác định các điểm đen, các tuyến trọng điểm, giờ cao điểm về ùn tắc để có phương án điều chỉnh, tiến tới đẩy lùi ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác bảo đảm TTATGT như thiết bị giám sát hành trình, hệ thống cân trọng tải điện tử, hệ thống Camera giám sát để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giao thông.

Lồng ghép các nội dung kết nối giao thông vận tải ASEAN với công tác đảm bảo TTATGT trong tổng thể hệ thống giao thông giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Trung Quốc.  Tập trung nghiên cứu những nút giao thông đường bộ là các cửa khẩu biên giới. Tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao thông, vừa đảm bảo tính thông suốt, vừa đảm bảo tính an toàn. Kịp thời phát hiện ngăn chặn vi phạm pháp luật trong Hiệp định tư pháp giao thông đã ký kết và pháp luật của các nước.

- Đối với Giao thông đường sắt: Ngoài đảm bảo an toàn 07 tuyến đường sắt nội địa, trong những năm tới cần nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt các tuyến Lộc Ninh – Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Mụ Gia – Tâp Ấp –Vũng Áng thuộc hệ thống đường sắt Singgapo – Côn Minh. Tập trung nghiên cứu đảm bảo an toàn tại các ga dừng đỗ của tàu, các ga thuộc cửa khẩu khi quá cảnh. Đối với hệ thống đường sắt trên không thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội mặc dù chưa đưa vào sử dụng nhưng vẫn cần phải nghiên cứu các đề tài đảm bảo tính an toàn cả chạy tàu đặc biệt là các ga, các bến đỗ, việc lên xuống của hành khách khi đi tàu, hệ thống đèn, biển báo và các vị trí giao cắt. Qua tổng kết tai nạn giao thông đường sắt vừa qua cần phải nghiên cứu, tổng kết, đề xuất các giải pháp về an toàn chạy tàu về đường ngang vắt qua đường sắt, hành lang an toàn đường sắt, đây là những vấn đề cần phải được nghiên cứu tổng thể, hệ thống và trên từng tuyến cụ thể.

- Đối với Giao thông đường thủy nội địa: Với địa hình giao thông ở Việt Nam kết nối với nhiều nước trong khu vực, với vai trò điều phối, xây dựng thực hiện các kế hoạch phát triển tổng thể hệ thống đường thủy trong khu vực ASEAN giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma, Thái Lan trong năm 2015, lực lượng Cảnh sát đường thủy tập trung tổng kết công tác đảm bảo TTATGT đường thủy trong 10 năm trở lại đây, nghiên cứu xác định các tuyến trọng điểm, tính chất hoạt động, vận chuyển, chất lượng của các phương tiện thủy, công tác kiểm soát hoạt động của phương tiện thủy, hệ thống phao, biển báo, phân luồng chạy tàu. Các bến cảng nội địa, hoạt động bốc dỡ hàng hóa, hành khách cần đặc biệt đảm bảo các trang thiết bị an toàn giao thông thủy, hệ thống cứu hộ cứu nạn khi tai nạn xảy ra, tổ chức tốt các biện pháp nghiệp vụ cơ bản theo quy định của Bộ Công an, tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh chống tội phạm trên lĩnh vực đường thủy.

3. Đảm bảo an toàn kết nối giao thông vận tải qua biên giới

Để đảm bảo an toàn giao thông qua biên giới phục vụ yêu cầu kết nối trong ASEAN trước mắt cần tập trung kết nối giao thông và đảm bảo giao thông giữa Việt Nam với các nước láng giềng như Lào, Campuchia. Đẩy mạnh phát triển và an toàn vận tải trên hành lang kinh tế Đông - Tây, hành lang phía Nam. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các nước láng giềng để mở các chuyến vận tải hành khách cố định, các tuyến du lịch qua biên giới. Nghiên cứu đề xuất bổ sung các quy định và các chương trình vận tải, thương mại qua biên giới. Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra tạo điều kiện cho hàng hóa và phương tiện qua lại biên giới, tổ chức lực lượng chuyên ngành thực hiện tốt các thủ tục hành chính thống nhất tại cửa khẩu. Thực hiện tốt phương châm thân thiện, hài hòa mở rộng quan hệ đối ngoại nhưng cần quản lý chặt chẽ và phát hiện kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực CSND tiến hành công tác đảm bảo TTATGT và tổ chức nghiên cứu khoa học về TTATGT để đáp ứng các yêu cầu kết nối giao thông vận tải trong ASEAN, Học viện CSND phát huy vai trò của các nhà khoa học, kết nối các nhà quản lý và cán bộ thực tiễn, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo các địa phương nghiên cứu những thuận lợi, khó khăn trong công tác đảm bảo TTATGT, nghiên cứu những vấn đề bức xúc trong thực tế công tác đảm bảo TTATGT, xây dựng kế hoạch nghiên cứu cụ thể từng lĩnh vực, đề xuất với Bộ Công an, Chính phủ những giải pháp hữu hiệu đảm bảo ATGT, phục vụ tốt cho chương trình kết nối giao thông của ASEAN. Đây là nhiệm vụ trước mắt, cũng là nhiệm vụ lâu dài thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường hội nhập quốc tế./.

Trung tướng, GS,TS. Nguyễn Xuân Yêm  

Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác