Thứ Năm, 6/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong CAND

Tổng kết công tác giáo dục trong CAND, Cục Đào tạo đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Đảng ủy CATW và Lãnh đạo Bộ quy hoạch, hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND. Đến nay các trường CAND đã tổ chức đào tạo ở tất cả các cấp trình độ, từ trung cấp đến cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và được phân bố hợp lý trên tất cả các vùng, địa bàn trọng điểm của cả nước. Hệ thống giáo trình của các trường CAND, nhất là giáo trình nghiệp vụ đã được quan tâm biên soạn, đảm bảo tất cả các môn học trong chương trình đào tạo có giáo trình phù hợp với từng bậc học, chuyên ngành đào tạo.

 

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo tặng hoa các cá nhân là thủ khoa đại học và học viên tốt nghiệp tiêu biểu các trường CAND.

Hiện nay, đã có hơn 750 giáo trình nghiệp vụ được biên soạn bậc đại học, bậc trung cấp. Công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên trong toàn lực lượng CAND đã có sự phát triển về quy mô và hình thức, kịp thời triển khai các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tính từ năm 2010 đến nay, đã có hơn 12.100 lượt cán bộ, điều tra, điều tra viên, trinh sát viên ở Công an các đơn vị, địa phương được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. 

Đặc biệt, các trường CAND phối hợp với các đơn vị liên quan mỗi năm mở từ 10-12 lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho 400 cán bộ, chiến sỹ; khoảng 450 cán bộ, chiến sỹ được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong và ngoài lực lượng CAND...Công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh từng bước được kiện toàn, đi vào nền nếp. Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp tổ chức bồi dưỡng nhiều lượt đối tượng theo quy định, tính từ năm 2010 đến nay đã mở 4.878 khóa bồi dưỡng cho 502.721 người.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã lãnh đạo Cục Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án... định hướng phát triển công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND, như: Nghị quyết số 17 của Đảng ủy CATW và Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND; Chỉ thị số 01 của Bộ trưởng về tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND; các chỉ thị của Bộ trưởng về chương trình, nhiệm vụ các năm học; Chương trình số 10 về phát triển giáo dục đào tạo trong CAND giai đoạn 2011- 2015.

Đặc biệt, đã tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 1229 về "Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020", đồng thời chủ trì nghiên cứu và hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Bộ trưởng phê duyệt 6 đề án thành phần thuộc Đề án 1229; phối hợp với các trường, đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình lãnh đạo các cấp quyết định thành lập mới, nâng cấp các trường CAND theo đúng quy hoạch...

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Đào tạo đã chỉ đạo đơn vị tổ chức thành công các hội nghị tổng kết các chuyên đề về giáo dục đào tạo, như: Tổng kết 40 năm đào tạo đại học, 20 năm đào tạo sau đại học; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng ủy CATW, Chương trình 147 về phát triển giáo dục đào tạo trong CAND; tổng kết 50 năm hợp tác đào tạo với Bộ An ninh Lào; đặc biệt đã phục vụ Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết toàn diện về công tác giáo dục đào tạo trong CAND từ ngày thành lập ngành đến nay. Hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục, đào tạo cũng ngày càng được hoàn thiện, cùng với việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, đã đề xuất Bộ ban hành các Thông tư về công tác giáo dục đào tạo trong CAND.

Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ Cục Đào tạo đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 70% cán bộ, đảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó 15% có trình độ tiến sĩ; 35% đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp... Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đào tạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo của toàn lực lượng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Chính trị CAND và góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND...

Theo: CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác