Thứ Bảy, 11/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo học viên chuyên ngành Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Đến nay, qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, khoa được biên chế 18 cán bộ, giảng viên với 02 tổ bộ môn. Trong 18 cán bộ, giảng viên có 01 Phó giáo sư, 06 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ (trong đó có 3 thạc sĩ đang làm luận án Tiến sĩ), có 05 giảng viên chính. Đội ngũ cán bộ, giảng viên đa số là có tuổi đời trên dưới 30 (chiếm hơn 70%) và tốt nghiệp đại học, cao học ở các trường đại học danh tiếng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân… nên có trình độ chuyên môn sâu nhất định về khoa học môi trường hoặc về khoa học Cảnh sát. Kết quả qua 5 năm giảng dạy cùng với đơn vị có liên quan, Khoa đã đào tạo được hơn 120 sĩ quan chuyên ngành Cảnh sát môi trường, cung cấp cho các nhà trường, các đơn vị nghiệp vụ ngành Công an. Số học viên chuyên ngành tốt nghiệp đã và đang khẳng định vai trò của mình trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên khoáng sản, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường.

Mục tiêu đào tạo học viên chuyên ngành Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đòi hỏi học viên phải nắm vững kiến thức lý luận cơ bản về môi trường, các ngành luật, nhất là các đạo luật liên quan đến môi trường trong nước và quốc tế; có kiến thức và nhận thức sâu sắc về tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát môi trường; nắm được quy trình, biện pháp công tác, quan hệ phối hợp, phương pháp tiến hành các hoạt động trong tổ chức phòng, chống tội phạm về môi trường; có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổ chức phòng ngừa, phát hiện điều tra các tội phạm về môi trường… Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cũng cho thấy, cần thiết phải củng cố, xây dựng và hoàn thiện đội ngũ giảng viên của Khoa cũng như về trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo sĩ quan Cảnh sát môi trường đáp ứng được thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong thời kỳ hội nhập. Khoa có 7/18 giảng viên tốt nghiệp các trường đại học ngoài ngành Công an (chiếm 39%), với kiến thức nghiệp vụ Công an còn nhiều hạn chế. Đây là một khó khăn cho công tác giảng dạy nghiệp vụ ở khoa Cảnh sát môi trường. Mặt khác, số giảng viên tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, có chuyên môn nghiệp vụ Công an vững song lại được điều động từ nhiều chuyên ngành khác nhau, nên kiến thức chuyên sâu về môi trường chưa nhiều. Đó cũng là những hạn chế cần được khắc phục.

Vì vậy, để đáp ứng với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, đồng thời xây dựng khoa Cảnh sát môi trường đáp ứng tốt yêu cầu, tầm vóc của một đơn vị thuộc cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an, theo chúng tôi, cần phải thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa trên tất cả các lĩnh vực. Đảm bảo biên chế đủ số lượng giảng viên đáp ứng cho yêu cầu nghiên cứu của công tác đào tạo theo tín chỉ: Phải có số dư ≥20% so với chỉ tiêu giảng dạy theo kế hoạch; đảm bảo luôn luôn có đủ số giảng viên đứng lớp và giảng viên thường xuyên được luân chuyển đi thực tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Mỗi giảng viên phải tự ý thức được việc học tập của bản thân, thường xuyên nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ chuyên môn, tích lũy kiến thức cho bản thân, tăng cường đi thực tế tại các đơn vị nghiệp vụ, học tập kiến thức kinh nghiệm từ thực tiễn chiến đấu của các đơn vị địa phương.

Như vậy, mỗi giảng viên cần căn cứ vào kế hoạch giảng dạy hàng năm của bản thân, sắp xếp thời gian hợp lý để có kế hoạch luân chuyển, đi thực tế phù hợp. Bên cạnh đó, trong thời gian giảng dạy ở trường cần phải chủ động trong học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp qua các buổi tọa đàm, hội thảo rút kinh nghiệm hoặc sinh hoạt chuyên đề… Cần thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động nắm bắt những văn bản mới của Bộ, của Cục nghiệp vụ về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Thứ hai, cần đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực phẩm chất của người học. Phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ là phương pháp dạy học chủ đạo hiện nay, phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại; tuy nhiên, nhiều giảng viên của Khoa chưa nắm bắt được bản chất của phương pháp này, chưa thực sự lấy người học làm trung tâm, vẫn còn ít nhiều nặng về giảng theo niên chế. Để đảm bảo giảng dạy theo học chế tín chỉ có hiệu quả, các giảng viên trong Khoa cần phải chủ động trong việc tích lũy, xây dựng, biên tập đủ tài liệu dạy học (bao gồm giáo trình và những tài liệu chuyên khảo, tham khảo khác…). Xây dựng hệ thống tài liệu học tập đầy đủ, đảm bảo cho mỗi học viên đều có một bộ tài liệu chính trong học tập. Ngoài ra cần đảm bảo đầy đủ hệ thống các tài liệu khác cho học viên nghiên cứu, tham khảo trong các giờ tự học. Tăng cường cho học viên “cọ xát” thực tiễn bằng cách tăng cường các buổi tham quan, giao lưu, kiến tập, thực tập, thực hiện các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường ở các địa phương, các địa bàn trọng điểm.

Thứ ba, thường xuyên mời các báo cáo viên báo cáo về thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường ở các địa phương đặc biệt là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm nhằm chủ động cập nhật kiến thức cho học viên. Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm có ở các lĩnh vực liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản và an toàn thực phẩm để hỗ trợ cho Khoa trong công tác đào tạo, giảng dạy và thực hành, kiến tập…

Đảm bảo cho sinh viên có thời gian thực hành cần thiết dưới các hình thức khác nhau như thực tập ngoài hiện trường (thu mẫu vật môi trường, đóng gói, bảo quản mẫu vật môi trường), thực hành trên hồ sơ và làm quen với các văn bản, biểu mẫu có liên quan đến công tác Công an nói chung và của Cảnh sát môi trường nói riêng; xây dựng các tình huống nghiệp vụ điển hình (có sự tham gia đóng góp ý kiến của các đơn vị nghiệp vụ địa phương) giúp học viên làm quen, biết cách xử lý với các tình huống đó trong thực tiễn công tác.

Để đảm bảo các nội dung trên và tạo điều kiện cho Khoa Cảnh sát môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, về phía Học viện cần phải:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm về mọi mặt của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện cũng như sự phối kết hợp của các đơn vị liên quan trong nhà trường nhằm hoàn thiện đội ngũ giảng viên, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, sắp xếp lịch trình, bồi dưỡng, đào tạo giảng viên…

- Cần hoàn thiện các tổ chuyên môn; biên chế đủ cho Khoa về đội ngũ giảng viên đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu giảng dạy theo học chế tín chỉ; tạo điều kiện cho các giảng viên có điều kiện tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho khoa Cảnh sát môi trường, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước mắt cần sớm xây dựng, trang bị cho đơn vị một phòng thí nghiệm để đào tạo kiến thức nghiệp vụ cho học viên, phục vụ công tác kiểm định, phân tích…

- Tạo điều kiện cho giảng viên trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn như đi thực tế, đi học Cao học, nghiên cứu sinh, học ngoại ngữ, đặc biệt, cần tạo điều kiện để các giảng viên Khoa Cảnh sát môi trường được tham gia các khóa học nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ Công an và trau dồi kiến thức chuyên sâu về môi trường đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới.

- Tạo điều kiện trong việc quan hệ kết nghĩa với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường để tăng cường sự giao lưu, học hỏi và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đơn vị phục vụ cho công tác giảng dạy.

Tóm lại, mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định về số lượng và chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cùng sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Khoa Cảnh sát môi trường, trong thời gian tới chất lượng đào tạo sĩ quan Cảnh sát môi trường sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an ./.

Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Hoàng Minh

Trưởng phòng Quản lý NCKH, Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác