Thứ Bảy, 11/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Báo cáo tổng kết 12 năm đào tạo đại học chính quy theo mô hình chất lượng cao tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, khó lường, trong nước nhiều loại tội phạm mới xuất hiện diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Học viện CSND đã không ngừng đổi mới về nội dung, chương trình, mô hình quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học, với mục tiêu phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của Bộ Công an vào năm 2015 và của Quốc gia vào năm 2020. Đến nay, Học viện đã đào tạo 39 khóa hệ đại học chính quy, 29 khóa hệ liên thông, 28 khóa hệ vừa học vừa làm, 22 khóa hệ sau đại học, ngoài ra còn đào tạo nhiều khóa học nâng cấp bằng, điều tra viên, bồi dưỡng, hoàn chỉnh kiến thức được mở trong và ngoài Học viện. Đặc biệt, từ năm học 2002 - 2003, Học viện bắt đầu tổ chức đào tạo cử nhân chất lượng cao theo mô hình lớp chất lượng cao, thông qua việc phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng những sinh viên đặc biệt xuất sắc, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Đây chính là một trong những bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Học viện, từng bước đưa Học viện ngang tầm với các nhà trường đào tạo Cảnh sát trong khu vực và quốc tế.

I. VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO MÔ HÌNH LỚP CHẤT LƯỢNG CAO
1. Công tác chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về đổi mới chất lượng giáo dục đại học, đồng thời xuất phát từ thực tiễn quá trình đào tạo, kết hợp với nghiên cứu một số mô hình đào tạo của các trường đại học như Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại thương…quá trình sử dụng cán bộ sau đào tạo và kinh nghiệm có được trong quá trình hợp tác đào tạo giữa Học viện CSND với Cảnh sát một số nước trong khu vực và trên thế giới, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao hệ đại học chính quy, cụ thể:
Ngày 30/10/2002, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND và Hội đồng giáo dục của Học viện đã thông qua Nghị quyết số 214/T32 (ĐT) về việc mở hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao. Nghị quyết đã xác định:
- Về mục đích cơ bản góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, tăng cường trang bị và sử dụng trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại trong dạy học, gắn lý luận với thực tiễn. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo; Kích thích sự phấn đấu học tập, rèn luyện, nghiên cứu của sinh viên tạo nguồn đào tạo cho Thạc sĩ, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong lực lượng CSND; Nâng cao chất lượng đào tạo để từng bước triển khai mô hình đào tạo này áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành thuộc hệ đào tạo chính quy tại Học viện.
- Về đối tượng đào tạo, Nghị quyết nêu rõ các tiêu chí cơ bản sinh viên cần đạt được; số lượng, cơ chế tuyển chọn và chuyển đổi sinh viên hàng năm;
- Về tổ chức đào tạo, Nghị quyết nêu rõ chương trình đào tạo như chương trình khung, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo; tài liệu phương tiện dạy học; cán bộ giảng dạy; đánh giá chất lượng;
- Về chế độ đối với sinh viên lớp cử nhân chất lượng cao, Nghị quyết xác định sinh viên được tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần theo khả năng của Học viện để phấn đấu, học tập, rèn luyện.
Để đảm bảo cho việc đào tạo lớp cử nhân chất lượng cao đạt kết quả, Giám đốc Học viện CSND đã ra Thông báo số 317/T32-QLĐT ngày 12/02/2003 về những yêu cầu cơ bản trong giảng dạy, quản lý lớp cử nhân chất lượng cao gửi lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn trong đó nêu rõ những yêu cầu về nội dung đào tạo; quy trình dạy - học; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; trong đó:
- Phòng Quản lý đào tạo có trách nhiệm giúp Ban Giám đốc theo dõi toàn bộ quá trình tổ chức lớp học, nắm bắt kịp thời hoạt động của lớp và các hoạt động phục vụ lớp học theo mục tiêu, yêu cầu đã xác định, phản ánh trong các buổi họp giao ban tuần, tháng; Đầu tư nghiên cứu giới thiệu áp dụng các phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập mới, từng bước hoàn thiện quy trình đào tạo đối với lớp học này; Nghiên cứu cải tiến lịch trình dạy học, công tác quản lý giáo dục đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động dạy học, ngoại khóa của lớp; Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, Phòng tổ chức rút kinh nghiệm kết quả dạy và học từng môn, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc  trong quá trình thực hiện của các đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ban Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo.
Đối với cán bộ quản lý đào tạo phải thường xuyên nắm bắt sâu sát mọi tình hình của lớp học, phản ánh kịp thời, tham mưu, kiến nghị, tổ chức hoạt động đào tạo của lớp học theo mục tiêu, chương trình đào tạo và quy chế giáo dục; Theo dõi nắm chắc lịch học của lớp, nắm tiến độ từng môn học, bài giảng của giáo viên giảng dạy; tình hình kết quả thực hiện phương pháp giảng dạy của giáo viên; ý thức học tập của sinh viên; Phối hợp với giáo viên và chủ nhiệm lớp để nắm bắt kết quả học tập chung của tập thể lớp và của từng cá nhân; những hình thức kiểm tra và khả năng nhận thức, kết quả học tập của sinh viên; Phối hợp chặt chẽ với các Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm tổ chức tốt các kỳ thi kết thúc học phần môn học, tổ chức tốt việc rút kinh nghiệm kết quả quá trình dạy – học từng môn sau khi kết thúc mỗi môn học, mỗi học kỳ; Thực hiện công tác kiểm tra đối với các hoạt động giảng dạy của giáo viên, hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên trên lớp học, đặc biệt là hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.; Chủ động nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các Học viện, trường Đại học khác về việc tổ chức đào tạo cử nhân chất lượng cao, để nghiên cứu đề xuất vận dụng vào quy trình tổ chức đào tạo lớp học này tại Học viện.
- Các đơn vị chức năng trong Học viện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo trong công tác quản lý học viên, hậu cần phục vụ, tổ chức các phong trào thi đua, rèn luyện, văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho quá trình tổ chức đào tạo các lớp chất lượng cao tại Học viện. 
2. Công tác tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy theo mô hình lớp chất lượng cao
- Về công tác tuyển chọn: đối tượng tuyển chọn là những sinh viên đạt giải quốc tế, quốc gia; sinh viên trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp (theo từng khối thi), kết hợp với  các tiêu chuẩn theo thứ tự tốt nghiệp loại giỏi; các năm học phổ thông trung học đạt học sinh giỏi, tiên tiến (theo thứ tự từ trên xuống) cho đủ chỉ tiêu. 
- Về nội dung đào tạo: ngoài thực hiện giảng dạy theo nội dung đào tạo cử nhân chung, lớp cử nhân chất lượng cao đòi hỏi nội dung sâu hơn so với chương trình bình thường. Các Khoa, Bộ môn, Phòng, trung tâm xác định rõ nội dung giảng dạy, những tài liệu nghiên cứu mở rộng, những chuyên đề chuyên sâu của từng môn học để trang bị cho sinh viên, ngoài ra xác định thêm những yêu cầu kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, sơ kết, tổng kết và đánh giá những chuyên đề lý luận được tổ chức ngoài thực tiễn.
- Về quy trình dạy - học: các Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đều giành thời gian giới thiệu cho lớp học tổng quan về toàn bộ môn học đó. Quá trình dạy học các Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm đều chú ý bố trí, phân chia thời gian hợp lý, chú ý giảm thời gian truyền đạt lý thuyết, tăng giờ làm bài tập, thực hành, trao đổi, đối thoại giữa giáo viên và sinh viên trong giảng dạy, tích cực thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên; căn cứ nội dung bài giảng để xác định phương pháp dạy học phù hợp từ đó xây dựng đề cương bài giảng, giáo án, hồ sơ bài giảng, tài liệu, phương tiện sử dụng trong dạy học tương ứng với phương pháp xác định. 
Trong giảng dạy giảng viên phải tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, giao việc cho sinh viên về nhà tự đọc, tự nghiên cứu. Phát huy những kết quả sinh viên nghiên cứu trước bài học ở nhà, giảng viên sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung, trong đó chú trọng phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp tình huống; giáo viên tổ chức điều khiển sinh viên trao đổi, giải quyết vấn đề, sau đó giáo viên kết luận vấn đề với sự hỗ trợ của các phương tiện dạy học hiện đại. Đồng thời chú ý giao cho sinh viên những câu hỏi, bài tập để sinh viên nghiên cứu và tổ chức thảo luận theo tiểu đội dưới sự điều khiển của tiểu đội trưởng có sự quán xuyến chung của chủ nhiệm lớp và cán bộ quản lý của phòng Quản lý đào tạo; Chú trọng việc gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy, đặc biệt đối với các khoa nghiệp vụ và Bộ môn Pháp luật, giáo viên đầu tư thời gian cho sinh viên làm nhiều bài tập tình huống, thực hành biểu mẫu, ngoài thực địa, sa bàn và mời cán bộ thực tiễn có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ CAND báo cáo thực tế giúp sinh viên hiểu sâu sắc lý luận, vận dụng trong thực tiễn, đồng thời tổ chức cho sinh viên đi tham quan, kiến tập, dự các phiên tòa phục vụ môn học.
- Về cán bộ giảng dạy: Các Khoa, Bộ môn chọn cử giáo viên tham gia giảng dạy các lớp này là: Giảng viên chính, cán bộ khoa học có học hàm, học vị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao ở trong Học viện và liên hệ mời ở các cơ quan nghiên cứu, các nhà trường khác. 
- Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên lớp chất lượng cao:
+ Yêu cầu trong việc kiểm tra nhận thức của sinh viên: là phải chú trọng việc tổ chức kiểm tra nhận thức của sinh viên để đánh giá chính xác khả năng nắm kiến thức của từng sinh viên bằng nhiều hình thức và đánh giá theo các bậc nhận thức từ biết, hiểu, phân tích và vận dụng nội dung học tập vào thực tiễn công tác. Phải coi trọng việc trả bài và chữa bài cho sinh viên; giới thiệu trước lớp những bài làm tốt (nếu có) hoặc đề cương bài giảng mẫu của giáo viên, giúp sinh viên rút được kinh nghiệm, nắm vững cách làm bài kiểm tra theo mục tiêu, yêu cầu môn học. 
+ Yêu cầu trong tổ chức thi, đánh giá kết quả thi kết thúc môn học: Đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu quy trình về thi, kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên được nêu ra trong quy trình dạy - học đang áp dụng chung ở Học viện; Thực hiện đa dạng hóa các hình thức thi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên nhằm nâng cao tính độc lập, sáng tạo, khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên; Thực hiện việc ra đề thi có tính khái quát, tổng hợp cao kiến thức môn học và có thể sử dụng tài liệu trong khi làm bài thi. Đồng thời đề thi cần xây dựng đảm bảo có điều kiện đánh giá ở các cấp độ, trong đó đối với học sinh giỏi cần phải có những câu hỏi thêm ở mức độ khó hơn, đòi hỏi tư duy sáng tạo; Kết thúc từng môn học, Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, Phòng tổ chức thi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy và đánh giá chất lượng học tập của sinh viên. Giảng viên trực tiếp đánh giá chất lượng, nhưng lãnh đạo khoa, bộ môn phải chịu trách nhiệm thẩm định. Đảm bảo việc đánh giá khách quan, chính xác.
II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
1. Những kết quả đạt được

- Về kết quả học tập
Đào tạo đại học chính quy theo mô hình lớp chất lượng cao được Học viện CSND bắt đầu thực hiện từ năm học 2002 - 2003 và các lớp chất lượng cao lấy ký hiệu là B11. Từ năm học 2010 - 2011, Học viện bắt đầu chuyển đổi chương trình đào tạo theo niên chế sang chương trình đào tạo theo tín chỉ. Như vậy, tính đến năm học 2013 - 2014 Học viện đã và đang triển khai đào tạo 12 lớp cử nhân chất lượng cao, trong đó có 8 lớp cử nhân chất lượng cao được đào tạo theo chương trình học niên chế (07 lớp đã tốt nghiệp, 01 lớp hiện đang đi thực tập tại đơn vị địa phương); 4 lớp đào tạo theo chương trình học chế tín chỉ và 04 lớp này đang trong quá trình đào tạo. Tất cả các lớp chất lượng cao đều được đào tạo chuyên ngành Điều tra tội phạm (nay là Điều tra tội phạm xâm phạm TTATXH). Qua thống kê kết quả học tập của các lớp từ năm học 2002 -2003 đến nay cho thấy:
Số sinh viên lớp chất lượng cao có tỷ lệ sinh viên đạt loại xuất sắc, giỏi, khá chiếm tỷ lệ cao trong toàn khóa học, đặc biệt tỷ lệ khá, giỏi tăng lên trong những năm cuối khóa. Trong 02 năm đầu số sinh viên có kết quả học tập đạt loại trung bình khá thường chiếm khoảng 20% - 30%, nhưng đến năm thứ 3, thứ 4 thì tỷ lệ sinh viên đạt loại trung bình khá, trung bình hầu như giảm. Từ năm học thứ 3, sinh viên các khóa đào tạo chính quy bắt đầu học các môn cơ sở ngành, nhóm ngành và chuyên ngành. Đây là giai đoạn sinh viên đã nhận thức và tìm ra phương pháp học tập đúng đắn, đã xác định được động cơ, mục đích phấn đấu trong học tập và rèn luyện, do đó sinh viên luôn có ý thức và nỗ lực để đạt được kết quả cao trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu (Phụ lục kèm theo).
- Về kết quả nghiên cứu khoa học
Kết quả thống kê cho thấy: từ năm học 2003 - 2004 đến năm học 2013 - 2014 thì trong tất cả các năm học đều có sinh viên lớp chất lượng cao tham gia làm chuyên đề, có các đề tài dự thi phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp và tỷ lệ các đề tài, chuyên đề dự thi đạt giải chiếm tỷ lệ cao, đáng chú ý là có những đề tài, chuyên đề dự thi đạt giải thưởng của Bộ Công an và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Về rèn luyện, thi đua
Qua thống kê về kết quả rèn luyện và xếp hạng thi đua của sinh viên và tập thể các lớp chất lượng cao trong 12 năm qua cho thấy sinh viên các lớp chất lượng cao đa số có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm túc mọi nội quy, quy chế về rèn luyện và quản lý, giáo dục học viên của Bộ Công an, Tổng cục III và của Học viện CSND.
Kết quả thi đua hàng năm của cá nhân và tập thể đạt loại xuất sắc, tốt chiếm tỷ lệ cao trên 95%. Đặc biệt, 12 năm qua chưa có trường hợp sinh viên nào của các lớp chất lượng cao vi phạm kỉ luật và bị xử lý bằng hình thức khiển trách trở lên. Đây là một kết quả đáng ghi nhận và cần được nhân rộng để triển khai ở các lớp học, hệ học khác trong toàn Học viện.
2. Một số tồn tại
Sau 12 năm đào tạo các lớp chất lượng cao với 07 khóa đã tốt nghiệp, bên cạnh những ưu điểm và kết quả nêu trên, công tác đào tạo hệ chính quy theo mô hình lớp chất lượng cao còn bộc lộ những tồn tại chính sau đây:
- Về chương trình giảng dạy hiện nay của các lớp chất lượng cao thực chất vẫn áp dụng chương trình đào tạo của chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm TTATXH, chưa có những môn học, nội dung chuyên sâu, mở rộng nâng cao hoặc có các môn học tự chọn khác dành cho sinh viên lớp chất lượng cao.
- Các Khoa, Bộ môn chưa đáp ứng được các yêu cầu khi tham gia giảng dạy đối với các lớp chất lượng cao theo Nghị quyết của Đảng ủy Học viện, việc chọn cử giáo viên theo tiêu chí chưa đảm bảo, có tình trạng cử giảng viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có học hàm, học vị lên lớp. 
- Phương pháp giảng dạy của nhiều giảng viên chưa có sự đổi mới, còn truyền đạt thụ động, chưa gợi mở và kích thích tư duy của sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu. Học viện chưa tổ chức được các đợt học tập, kiến tập, thực tập dành cho sinh viên lớp chất lượng cao tại các Học viện Cảnh sát ở nước ngoài.
- Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế nên chưa thể bố trí cho các lớp chất lượng cao khu vực học tập riêng biệt với đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học đảm bảo tiêu chuẩn.
- Hệ thống thông tin thư viện, cơ sở hạ tầng mạng, các đầu mục tài liệu còn thiếu, chưa phong phú ảnh hưởng tới quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên.
- Về kết quả học tập của sinh viên: Tỷ lệ sinh viên các lớp chất lượng cao có kết quả học tập loại xuất sắc, giỏi của các khóa không đồng đều, thậm chí tỷ lệ sinh viên đạt kết quả học tập trung bình khá các khóa sau có xu hướng tăng lên. Trong 07 lớp chất lượng cao đã tốt nghiệp chưa có sinh viên nào đạt kết quả học tập xuất sắc toàn khóa.
- Về phong trào nghiên cứu khoa học: Đối tượng tham gia nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề chủ yếu là sinh viên học năm thứ 3 và thứ 4.  Số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu trong các năm học gần đây tăng nhiều hơn so với những năm trước và sinh viên tham gia nghiên cứu theo nhóm tập thể tác giả nhiều hơn. Tuy nhiên, các đề tài đạt giải thưởng chủ yếu là thuộc về những sinh viên nghiên cứu độc lập chiếm tỷ lệ cao hơn, và sinh viên đạt giải cao (từ giải ba trở lên) trong các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động có xu hướng giảm.
- Vẫn có sinh viên lớp chất lượng cao có kết quả rèn luyện đạt loại trung bình. Tuy nhiên, số sinh viên đó không vi phạm về kỷ luật trong học tập mà do vi phạm trong sinh hoạt và rèn luyện. Tất cả những sinh viên đó đều là những sinh viên năm thứ 4, thứ 5.
3. Nguyên nhân của những tồn tại
-  Sinh viên lớp chất lượng cao đầu vào được tuyển chọn là những sinh viên có kết quả thi đại học loại giỏi, có học lực các năm học phổ thông đạt loại giỏi và tốt nghiệp phổ thông loại giỏi; là những sinh viên đạt giải quốc gia các môn thi thuộc khối thi tuyển sinh của Học viện và có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Tuy nhiên, khi vào học tại Học viện do những thay đổi về môi trường sinh hoạt và học tập mới, phương pháp nghiên cứu, học tập và rèn luyện khác nhiều so với thời gian học trung học phổ thông nên nhiều sinh viên chưa thích ứng, tiếp cận và có phương pháp học tập nghiên cứu phù hợp dẫn đến kết quả học tập không cao, nhất là đối với những sinh viên dự thi tuyển sinh khối A, A1 khi vào Học viện những năm đầu học khối kiến thức đại cương chủ yếu là các môn xã hội nên số sinh viên này trong những năm đầu kết quả thường chưa cao.
- Trong quá trình đào tạo thì vấn đề chuyển đổi sinh viên từ lớp chất lượng cao sang học lớp cử nhân chuẩn theo chuyên ngành đào tạo tương ứng và tổ chức thi tuyển sinh viên từ lớp cử nhân chuẩn sang lớp sinh viên chất lượng cao chưa được tổ chức thường xuyên và đổi mới về hình thức. Do vậy, chưa tạo ra động lực và mục tiêu phấn đấu cho sinh viên các chuyên ngành khác cũng như tư tưởng trung bình chủ nghĩa của sinh viên các lớp chất lượng cao, đặc biệt là các sinh viên năm cuối khóa học.
- Trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, nhiều sinh viên tham gia với động cơ lấy thành tích để cộng điểm thưởng vào kết quả rèn luyện xét danh hiệu thi đua. Do đó, có không ít sinh viên có tư tưởng bình quân chủ nghĩa nên tham gia nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề theo phong trào nên kết quả chưa cao. Mặt khác, có những sinh viên tham gia viết chuyên đề, nghiên cứu đề tài khoa học theo tập thể nhóm để chia sẻ bớt công việc và không nằm ngoài mục đích ghi danh tính thành tích. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên lớp chất lượng cao tham gia nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề nhưng chất lượng sản phẩm khoa học không cao, không đạt các giải cao của Bộ Công an và của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Khi sinh viên lớp chất lượng cao ra trường chưa có sự ưu tiên rõ rệt trong tổ chức phân công công tác. Vì vậy, một số khóa sinh viên lớp chất lượng cao chưa phát huy hết khả năng học tập, rèn luyện của bản thân, đồng thời xuất hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu. 
- Hiện nay Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND chưa ban hành văn bản chính thức quy định về đào tạo cử nhân chất lượng cao như chương trình đào tạo, quy trình dạy - học, sinh viên được tuyển chọn và chuyển đổi vào lớp chất lượng cao…thực hiện thống nhất trong các nhà trường CAND, tạo ra những khó khăn nhất định trong quá trình tổ chức thực hiện tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Về phương hướng tổ chức đào tạo sinh viên theo mô hình chất lượng cao trong thời gian tới

- Học viện Cảnh sát nhân dân xác định đây là một hướng đi đúng với sự vận động của giáo dục đại học và là bước đột phá trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại Học viện. Đặc biệt triển khai Nghị Quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định mục tiêu cụ thể trong giáo dục đại học là: Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Mặt khác, năm 2013 Học viện được Bộ Công an phê duyệt trở thành trường trọng điểm của Ngành Công an vào năm 2015 và tiến tới của Quốc gia vào năm 2020. Vì vậy, Học viện cần tục duy trì và nâng cao chất lượng mô hình đào tạo cử nhân chất lượng cao trong quá trình phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh và thương hiệu trong đào tạo nguồn nhân lực cao cho ngành Công an và của Quốc gia.
- Ðổi mới toàn diện công tác giáo dục và đào tạo tại Học viện CSND nói chung và đào tạo theo mô hình chất lượng cao nói riêng là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, công tác thanh tra, kiểm tra, điều kiện bảo đảm thực hiện; Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của các trường như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội…trong tổ chức đào tạo củ nhân chất lượng cao; kiên quyết chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, trong đó có hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo có chọn lọc với các nước có nền tư pháp tiên tiến để khai thác có hiệu quả tri thức, kinh nghiệm, phương tiện, thiết bị và trao đổi giảng viên, học viên, tranh thủ các nguồn lực vật chất cho Học viện phục vụ cho công tác giáo dục, đào tạo của Học viện và của các lớp chất lượng cao. 
2. Một số giải pháp và kiến nghị
- Đề xuất Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND cần sớm ban hành quy chế đào tạo cử nhân chất lượng cao trong các nhà trường CAND
Trong đó quy định cụ thể về chương trình đào tạo, quy trình tuyển chọn sinh viên lớp cử nhân chất lượng cao, trách nhiệm của giáo viên giảng dạy, nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên lớp cử nhân chất lượng cao…Cụ thể:
+ Về chương trình đào tạo: Cần biên soạn chương trình đào tạo dành riêng cho cử nhân chất lượng cao với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn theo hướng nâng cao, bổ sung chương trình đào tạo cử nhân chuẩn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ; không dưới 120 tín chỉ (dành cho hệ đào tạo tín chỉ 04 năm), với cấu trúc các khối kiến thức như sau:
* Khối kiến thức đại cương như chương trình đào tạo cử nhân chuẩn, riêng các môn tin học, ngoại ngữ phải được tăng cường, nâng cao. Tổng cộng khoảng 50 tín chỉ;
* Khối kiến thức cơ sở nhóm ngành và ngành như chương trình đào tạo cử nhân chuẩn, trong đó 20% các học phần được nâng cao. Tổng cộng 39 tín chỉ;
* Khối kiến thức ngành gồm các học phần của chương trình đào tạo cử nhân chuẩn, trong đó khoảng 30% các học phần được nâng cao. Tổng cộng khoảng 12 tín chỉ
* Khối kiến thức chuyên ngành gồm các học phần của chương trình đào tạo cử nhân chuẩn và bổ sung một số học phần mới. Tổng cộng 23 tín chỉ
* Thực tập: 12 tín chỉ
* Khóa luận tốt nghiệp: 09 tín chỉ
+ Tuyển chọn và chuyển đổi sinh viên lớp chất lượng cao:
* Tuyển chọn: Sinh viên đạt giải các kỳ thi tuyển quốc tế và quốc gia môn học thuộc các khối thi mà Học viện tuyển sinh; Sinh viên có kết quả thi tuyển sinh vào Học viện đạt kết quả cao, các năm học phổ thông có kết quả học tập đạt loại giỏi và tốt nghiệp phổ thông loại giỏi. Học viện sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn này để xét chọn theo chỉ tiêu được giao.
* Chuyển đổi sinh viên giữa lớp chất lượng cao và lớp cử nhân chuẩn:
Trong 2 năm đầu của khóa học, sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau đây không được tiếp tục theo học lớp chất lượng cao và được chuyển sang lớp cử nhân chuẩn theo chuyên ngành tương ứng:
+ Sinh viên có điểm thi lần đầu của học phần nâng cao bị điểm F;
+ Có điểm chung bình chung tích lũy cuối kỳ đạt dưới dưới 2,7 (thang điểm 4) tương đương 7,0 (theo thang điểm 10), tính theo điểm thi lần đầu;
+ Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức khiển trách trở lên.
Sinh viên các lớp cử nhân chuẩn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có điểm tích lũy cuối kỳ đạt từ 3,3 trở lên, tương đương với 8,0 (tính điểm thi lần đầu) sẽ được xét tuyển hoặc thi tuyển bổ sung vào lớp cử nhân chất lượng cao với chuyên ngành tương ứng vào năm thứ hai của khóa học (không xét tuyển bổ sung vào năm thứ ba và thứ tư).
- Mở rộng chuyên ngành đào tạo cho các lớp chất lượng cao
Hiện nay tất cả các lớp chất lượng cao được đào tạo theo ngành Điều tra hình sự, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm TTATXH. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện trong thời gian tới, Học viện cần nghiên cứu mở rộng đào tạo các lớp chất lượng cao theo các ngành khác có đặc điểm gắn với khoa học kĩ thuật, mang tính đặc thù của khoa học An ninh và TTXH như: Kỹ thuật hình sự; Luật Tố tụng hình sự, Tư pháp hình sự… nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
- Về cơ sở vật chất phục vụ lớp chất lượng cao
 Các lớp chất lượng cao được bố trí học ở hội trường học cố định, hội trường được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ dạy - học như bảng viết, máy chiếu, quạt, đèn chiếu sáng, âm thanh…
- Về chính sách ưu tiên đối với sinh viên lớp chât lượng cao sau khi tốt nghiệp
Nhằm động viên, khuyến khích sinh viên các lớp chất lượng cao, đề nghị Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND cần ban hành quy chế quy định về chế độ, chính sách ưu tiên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp dành cho các lớp chất lượng cao, trong đó quy định cụ thể về quyền lợi của sinh viên, cụ thể:
+ Sinh viên có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, có kết quả rèn luyện tốt, đạt danh hiệu thi đua xuất sắc toàn khóa học thì được ưu tiên xét tuyển làm Nghiên cứu sinh tại các nhà trường CAND ngay sau khi tốt nghiệp hệ đại học.
+ Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi, kết quả rèn luyện từ loại tốt trở lên và kết quả thi đua loại xuất sắc toàn khóa thì sẽ được lựa chọn làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các trường Công an nhân dân (ưu tiên dành tối đa 30% trong tổng chỉ tiêu tuyển dụng sinh viên ở lại trường làm giảng viên và cán bộ các phòng chức năng cho sinh viên lớp chất lượng cao).
+ Sinh viên tốt nghiệp các lớp chất lượng cao được ưu tiên lựa chọn đơn vị công tác sau khi tốt nghiệp ra trường. 

 

 

(Trích Kỷ yếu “Hội nghị Tổng kết 12 năm đào tạo đại học chính quy theo mô hình chất lượng cao”)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác