Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổng kết 4 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác và ký kết bản ghi nhớ hợp tác mới giữa các đơn vị Khối Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam
Thượng tướng, PGS.TS, Phạm Dũng - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tới dự buổi lễ về phía đại biểu, khách mời có: Thượng tướng, PGS.TS, Phạm Dũng - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Mai Tiến Dũng - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Trung tướng, TS. Trần Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP; Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Phong Hòa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Nguyễn Duy Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Thiếu tướng, TS Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH. Về phía Học viện CSND có Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện.

Đồng chí Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại buổi lễ

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Qua 04 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác năm 2012, các đơn vị trực thuộc Học viện CSND và Khối Cảnh sát Bộ Công an cơ bản đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác, góp phần không ngừng tăng cường mối quan hệ hiểu biết, gần gũi và hỗ trợ có hiệu quả việc thực hiện công tác chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm TTATXH.

Học viện CSND và Khối Cảnh sát Bộ Công đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường mở rộng các hoạt động phối hợp theo nội dung, chương trình đã đề ra. Học viện CSND đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Khối Cảnh sát Bộ Công an trong việc tăng cường, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Khối Cảnh sát Bộ Công an; thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Khối Cảnh sát Bộ Công an tổ chức các chương trình bồi dưỡng, phổ biến pháp luật, nghiệp vụ; phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học; phối hợp triển khai kết quả nghiên cứu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo TTATXH.

Khối Cảnh sát Bộ Công an luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, học viên của Học viện CSND trong các hoạt động thực tế, thực tập, thực hành, thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu khoa học; phối hợp góp ý biên soạn giáo trình tài liệu; phối hợp nghiên cứu khoa học và cử cán bộ thực tiễn tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế cho các lớp học, hệ học của Học viện.

Do vậy, đây là mô hình phối hợp có hiệu quả, thiết thực, giúp cán bộ, giáo viên, học viên Học viện CSND và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Khối Cảnh sát Bộ Công an thường xuyên có cơ hội trau dồi lý thuyết, gắn kết với thực tiễn, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là phương pháp đào tạo và tự đào tạo hiện đại gắn lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu…

Đại diện lãnh đạo các bên Ký kết bản hợp tác mới

Từ những kết quả đã đạt được trong 4 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác là cơ sở quan trọng để Học viện CSND và Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục bổ sung nội dung, đổi mới công tác phối hợp phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 06 đơn vị đã cùng nhau kí kết bản ghi nhớ hợp tác mới. Bản ký kết được xây dựng dựa trên nguyên tắc bình đẳng về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ trong thực hiện nội dung cam kết bao gồm: Trao đổi thông tin; công tác giáo dục và đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học và một số công tác khác. Bản ghi nhớ hợp tác có hiệu lực từ ngày kí và trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh 06 đơn vị sẽ tiến hành trao đổi và bổ sung hoàn thiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Dũng đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc của các đơn vị đã đạt được trong thời gian thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để đưa việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác mới đạt hiệu quả và thiết thực. Tăng cường công tác phối hợp trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an các chủ trương, chính sách về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong công tác giáo dục, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Nhật - Phó Giám đốc Học viện CSND tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác

Tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn chiến đấu, qua đó phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học Công an trong tình hình mới. Học viện CSND và các đơn vị Khối Cảnh sát Bộ Công an cần phối hợp tổ chức nghiên cứu các chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ trọng điểm về bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng hướng nghiên cứu các đề tài tiếp cận với xu thế chung của các nước trong khu vực và trên thế giới; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về những vấn đề lý luận, thực tiễn trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế như: Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Qua đó, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, giải quyết những vấn đề chiến lược về bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cần phải xác định trách nhiệm trong giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ cho Ngành là trách nhiệm chung của tất cả các đơn vị và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo CAND cũng chính là đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Giữa Nhà trường, địa phương và các đơn vị trực tiếp chiến đấu phải luôn có sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận phục vụ cho thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn; sản phẩm đào tạo phải được thực tiễn kiểm nghiệm, ngược lại thực tiễn sẽ bổ sung làm phong phú thêm và hoàn thiện lý luận. Đặc biệt, chú trọng việc mở rộng và quan tâm hơn nữa đến chất lượng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm đang công tác, chiến đấu ở Công an các đơn vị và phải coi đây là một nguồn lực thực sự, không thể thiếu trong quá trình giảng dạy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng Phạm Dũng tin tưởng rằng, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện CSND và Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát THAHS & HTTP, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ thực sự phát huy hiệu quả, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của lực lượng CAND, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Trung tướng, GS,TS. Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND khẳng định, Học viện và Khối Cảnh sát Bộ Công an sẽ thể chế Bản ghi nhớ hợp tác để đưa các nội dung vào hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí hi vọng Học viện sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an cũng như các đơn vị để công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện ngày càng phát triển, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác