Thứ Bảy, 26/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 - Năm 2016
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật - Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại lễ khai giảng

Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nước ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh trật tự. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngày càng trở nên nặng nề, khó khăn hơn. Do đó, lực lượng Công an không những phải được đào tạo nghiệp vụ, pháp luật mà còn phải nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kiến thức về an ninh, quốc phòng để chuẩn hóa đội ngũ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đấu tranh làm vô hiệu hóa các loại tội phạm và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhận thức được vấn đề này, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND luôn thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bổ sung kiến thức an ninh, quốc phòng và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Nhà trường. Tiếp tục thực hiện chủ trương trên, ngày 15/12/2016, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục chính trị Công an nhân dân; của Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện CSND. Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 - năm 2016. Trong chương trình học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 06 chuyên đề gồm:

Chuyên đề: Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh.

Chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Chuyên đề: Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

 Toàn cảnh lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 - Năm 2016

Khóa học sẽ là cơ hội thuận lợi để cán bộ, đảng viên học tập, nâng cao trình độ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay nói chung cũng như sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường nói riêng.

Để lớp học hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Văn Nhật đề nghị các học viên cần xác định động cơ, mục đích và thái độ học tập nghiêm túc; từ đó nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành chương trình học tập với kết quả cao nhất. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngành và của Học viện CSND trong quá trình học tập.

Nguyễn Ngọc Thương - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác