Thứ Bảy, 26/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phó trưởng phòng, trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng Công an nhân dân, Khóa 1 - Năm 2016
Đ/c Thiếu tướng, GS,TS. Nguyễn Văn Nhật - Phó Giám đốc Học viện CSND chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lớp

Hàng năm, Bộ Công an thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp được tham gia học tập các khóa dài hạn, ngắn hạn để mỗi cán bộ Công an có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ, cập nhật, bổ sung những kiến thức chính trị, pháp luật nghiệp vụ phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao trình độ cũng như năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân. Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động trên, được sự chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị, Học viện CSND đã tổ chức phối hợp với các đơn vị địa phương mở lớp Bồi dưỡng cán bộ là phó trưởng phòng, phó trưởng quận, huyện và tương đương quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp trưởng phòng, trưởng quận, trưởng huyện và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng Công an nhân dân, Khóa 1 - Năm 2016. Lớp học bắt đầu từ ngày 12/12/2016 và kết thúc vào ngày 30/12/2016.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phó trưởng phòng, trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng Công an nhân dân, Khóa 1 - Năm 2016

Học viên của lớp học sẽ được trao đổi nhiều chuyên đề với ba phần chính: Kiến thức chung về chính trị, pháp luật; kiến thức về Khoa học lãnh đạo, quản lý, xây dựng lực lượng hậu cần - kỹ thuật; kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh các chuyên đề chuyên sâu do giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia đảm nhận, Học viện CSND sẽ mời lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các vụ, cục thuộc lực lượng CAND tham gia báo cáo chuyên đề về những vấn đề thực tiễn có liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, quản lý của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng cũng như thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. 

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Văn Nhật đề nghị các học viên tham gia lớp học cần chủ động sắp xếp công tác, dành thời gian tiếp thu những kiến thức trên lớp, kết hợp với thảo luận, trao đổi, bổ sung nâng cao trình độ nghiệp vụ, tư duy và năng lực lãnh đạo để sau này vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác của mỗi đơn vị địa phương.

Đ/c Thiếu tướng, GS,TS. Nguyễn Văn Nhật - Phó Giám đốc Học viện CSND chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

tham gia lớp học

Nguyễn Ngọc Thương - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác