Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị triển khai nghị quyết Công an toàn quốc lần thứ 72
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND triển khai nghị quyết Công an toàn quốc lần thứ 72

Trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân luôn phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an yêu cầu trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Công an các đơn vị, địa phương cần nhanh chóng tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; thường xuyên nắm bắt, nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức từ tác động của tình hình thế giới, khu vực, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo đảm an ninh và lợi ích của đất nước. Tập trung phát hiện, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình gây rối ANTT, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ; mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần thực hiện tốt khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2017” thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác