Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016
Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu quán triệt tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Học viện

Tại Hội nghị, Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND khẳng định: Đây là một hoạt động cụ thể, thực hiện yêu cầu của Đảng bộ Công an Trung ương nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cần coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Giám đốc đã quán triệt công tác phê bình và tự phê bình của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong Học viện nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học tập từng nội dung chuyên đề cho phù hợp tình hình, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm mang lại hiệu quả cao  nhất.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác