Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy các tiềm năng của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Trong những năm qua đánh giá lại chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên cần phải có những chỉ đạo, chấn chỉnh để nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong thời gian tới, một mặt phát huy vai trò trí tuệ và sự tham gia sáng tạo của các em trong công tác nghiên cứu khoa học, mặt khác qua công tác nghiên cứu khoa học sinh viên tích lũy thêm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Tổng kết năm học 2012 - 2013, sinh viên nghiên cứu khoa học có tổng số công trình khoa học dự thi 241 - với tổng số sinh viên 639 sinh viên tham gia công trình có số sinh viên nghiên cứu tập thể cao nhất là 04. Kết quả chấm các công trình trong 241 công trình tham dự đạt giải 135 cấp Học viện trong đó đạt 6 giải Nhất, 45 giải Nhì, 84 giải Ba. Trong số công trình gửi về Bộ Giáo dục đào tạo đã đạt 2 giải Ba, 1 giải khuyến khích, không có giải Nhất, giải Nhì. Năm học 2013 - 2014 tổng số công trình dự thi 257 với tổng số sinh viên tham dự 691 kết quả giải cấp Học viện 195 giải Nhất 15, giải Nhì 88, giải Ba 92 - Cấp Bộ Giáo dục đào tạo được 3 giải giải Nhất 1, giải Nhì 1, giải Ba 1. Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên chúng ta thấy nổi lên một số vấn đề sau:
- Số lượng các công trình khoa học với số sinh viên tham gia nghiên cứu là rất đông, điều đó chứng tỏ công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Học viện CSND đã trở thành một phong trào sâu rộng và được nhiều đối tượng là sinh viên tham gia.
- Tuy kết quả chưa cao nhưng một số công trình đã đạt giải cấp Bộ Giáo dục đào tạo đạt được các giải của Học viện điều đó chứng tỏ có những công trình có giá trị khoa học không những về mặt lý luận cũng như về tính thực tiễn góp phần vào công tác đảm bảo TTATXH bức xúc hiện nay.
- Các công trình nghiên cứu tương đối toàn diện trong các lĩnh vực tự quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đến công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa tội phạm, các đề tài liên quan đến học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức, nghề nghiệp và xây dựng nếp sống văn minh trong Học viện CSND.
- Các công trình cũng bám sát những yêu cầu thực tế các bức xúc thực tế về công tác an ninh trật tự để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATXH trên các lĩnh vực đời sống.
- Phương pháp nghiên cứu phù hợp vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn, có sự khảo sát, phân tích, đánh giá và tổng kết thực tiễn để nghiên cứu, do đó các công trình có giá trị lý luận và thực tiễn góp phần vào nâng cao nhận thức cho sinh viên và kết quả học tập tại Học viện.

 

Sinh viên Học viện CSND đọc sách tại Thư viện nghiệp vụ cảnh sát 

Tuy nhiên đánh giá lại hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng còn nhiều vấn đề cần bàn bạc:
- Công trình nghiên cứu nhiều nhưng hiệu quả chưa cao, như năm học 2012 - 2013 có 241 công trình nhưng chỉ đạt 02 giải của Bộ Giáo dục đào tạo, 1 giải Ba, 1 giải khuyến khích, không có giải Nhất, giải Nhì. Năm học 2013 - 2014 đạt 3 giải Bộ Giáo dục đào tạo, giải Nhất 1, giải Nhì 1, giải Ba 1 điều đó chứng tỏ chất lượng, hiệu quả công trình khoa học chưa cao. Điều này phản ánh sinh viên chưa thực sự đầu từ vào nghiên cứu; hai là giáo viên hướng dẫn còn thiếu nhiệt tình; ba là các chủ đề đề tài được chọn giá trị khoa học chưa cao.
- Các đề tài nghiên cứu khoa học chưa phù hợp với trình độ năng lực của sinh viên chúng tôi xin nêu 1 số tên đề tài mà sinh viên tiến hành nghiên cứu như: “Tác động, ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do và những vấn đề đặt ra đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân”. “Phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới phía Bắc theo chức năng của lực lượng cảnh sát kinh tế”, “Phòng ngừa tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả tại Việt Nam khi Việt Nam tham gia hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương”, “Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản của người nước ngoài tại ác khu du lịch trên địa bàn Thành phố”. Các đề tài trên tuy có tính bức xúc trong thực tế nhưng đối với các em sinh viên đang học ở nhà trường quả là xa lạ vì các em chưa hiểu hết và cũng chưa trực tiếp tham gia hoạt động này. Vì vậy khi nghiên cứu sẽ thiếu tính thực tiễn, thiếu kinh nghiệm trong đấu tranh. Nếu nghiên cứu chỉ mang tính chất qua sách báo, tổng kết do đó chất lượng sẽ không cao. Chính vì vậy giữa việc trọn đề tài nghiên cứu với khả năng nghiên cứu của các em phải vừa sức và mang tính khả thi. Để chọn và nghiên cứu đề tài có tính thiết thực giúp cho học tập tập và rèn luyện của sinh viên, các em cần chọn các đề tài có tính gần gũi và sát thực hoạt động hàng ngày của các em. Thực tế trong môi trường học tập, rèn luyện sinh viên cần tập trung nghiên cứu và xây dựng những hoạt động và hình thành những nhân cách cho sinh viên như cần tập trung nghiên cứu những đề tài như: “chấp hành pháp luật trong sinh viên”, “sinh viên chấp hành nghiêm Luật giao thông”, “xây dựng văn hóa giao thông”, “chống tiêu cực trong thi cử”, “kinh nghiệm xây dựng các phong trào Đoàn thể”, “các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa”, “những bài học trong học tập các môn học”. Đây là những đề tài có tính thiết thực, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu của sinh viên, đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng nhà trường.
- Có đề tài khoa học khi thực hiện với số lượng sinh viên tham gia quá nhiều đến 6 hoặc 7 em tham gia, đề tài nghiên cứu khoa học tại Học viện CSND xác định là đề tài mang tính lý thuyết, đề tài thuộc nhóm xã hội, mục đích phát huy khả năng tu duy sáng tạo của cá nhân sinh viên, hoặc một nhóm nhỏ 2 - 3 em nhưng có đề tài 6 - 7 em cùng tham gia quá đông, mang tính chất “ghi tên đánh trống” khác đề tài tự nhiên, và các lĩnh vực khoa học ứng dụng cần có các em nghiên cứu lý thuyết, có các em nghiên cứu thực tiễn, ứng dụng lên số lượng em tham gia có thể đông hơn so với việc nghiên cứu đề tài lý luận xã hội nghiệp vụ.
- Trong quá trình tiến hành thực hiện đề tài khoa học, sinh viên không có thời gian để đi thu thập tài liệu, số liệu thực tế, chủ yếu nghiên cứu qua tài liệu đã có, do đó cách tiếp cận khoa học này chỉ mang tính gián tiếp, tiến độ thực hiện đề tài chậm, qua kiểm tra đánh giá của phòng Quản lý nghiên cứu khoa học tới 1/3 số đề tài tiến hành chậm tiến độ, đến hết thời gian phải nộp, các em nhanh chóng hoàn thành nên chất lượng không được cao.
- Mặt khác kinh phí nghiên cứu khoa học hạn hẹp, phần lớn các em đều tự bỏ kinh phí để đi thu thập tài liệu, nghiên cứu thực tế vào các ngày nghỉ, nghiên cứu, in ấn đề tài, đây là sự cố gắng, tích cực và hạn chế của các em, xong việc tiến hành nghiên cứu cũng khó khăn không những về kinh phí mà việc thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến công tác bảo mật, công an các địa phương không thể cung cấp đầy đủ cho các em. Khi các em còn đang là sinh viên.
Để phát huy vài trò của sinh viên trong công tác nghiên cứu khoa học nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Học viện CSND trong thời gian tới. Tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:
Một là, xây dựng hệ thống đề tài phù hợp với trình độ và khả năng nghiên cứu của sinh viên, đề tài có thể so sinh viên ấp ủ để nghiên cứu, hoặc giáo viên hướng dẫn gợi ý chủ đề. Các đề tài sinh viên phải mang tính cấp thiết, những vấn đề mới, bức xúc cần phải nghiên cứu, tập trung vào các hướng, những đề tài do công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hoặc công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự mà xã hội đang bức xúc, hoặc tìm đề tài về nâng cao hiệu quả học tập, rèn luyện, chấp hành điều lệnh kỷ cương trong học viên. Hoặc xây dựng đạo đức nghề nghiệp, lối sống, phong cách trong sinh viên.
Hai là, mặc dù có sự tham gia, đăng ký của các em trong việc nghiên cứu đề tài, nhưng phải có sự lựa chọn các em có kết quả học tập tốt, có năng khiếu nghiên cứu khoa học, có trách nhiệm trong việc thực hiện nghiên cứu, có tư duy sáng tạo trong hoạt động khoa học mới cho đăng ký và phải là sinh viên từ năm thứ 3 trở lên. Có như thế các em mới có đủ trình độ tri thức để nghiên cứu.
Ba là, trong quá trình thực hiện đề tài nhà trường, các thầy phải tạo điều kiện cho các em nghiên cứu tài liệu, đi thu thập tài liệu số liệu và nghiên cứu thực tế vào thời gian hợp lý, hướng dẫn các em các bước tiến hành một đề tài nghiên cứu, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của các em. Định hướng nghiên cứu đúng, sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp.
Bốn là, quá trình tiến hành đề tài nghiên cứu từ khâu lựa chọn tên đề tài đến xây dựng đề cương, đến thu thập tài liệu, số liệu, viết bản thảo, vai trò của giáo viên hướng dẫn và phòng Quản lý nghiên cứu khoa học cần phải phổ biến quy trình tiến hành nghiên cứu một đề tài đồng thời kiểm tra sát sao các tiến độ thực hiện và tính trung thực khách quan của các tài liệu sử dụng trong đề tài. Đề tài liên quan các biện pháp nghiệp vụ cần có chế độ bảo mật theo quy định của ngành.
Năm là, khâu chấm, đánh giá kết quả đề tài phải đảm bảo trình tính khách quan, sử dụng thầy có chuyên môn sâu để đánh giá, chấm ở nhiều bậc, sau đố thành lập Hội đồng đánh giá thống nhất. Những đề tài nào cần phải bổ sung, đưa ra định hướng để các em thực hiện để dự thi ở các cấp cao hơn. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên vừa là phong trào học tập vừa là phong trào để khai thác, phát huy tính năng động, sáng tạo của sinh viên góp phần vào hoạt động chung của nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học. Công tác nghiên cứu khoa học phải luôn luôn đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện đào tạo và yêu cầu xây dựng Học viện trở thành trường trọng điểm quốc gia.

 

Đàm Thị Thu 
Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Học viện CSND
Hà Thị Kim Ngân
Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Học viện CSND

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác