Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo khoa học “Lý luận về phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN”

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trung tướng, PGS, TS Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân, trường Đại học Cảnh sát nhân dân; các nhà khoa học đến từ trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Luật Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện. Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia của các đại biểu đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các nghiên cứu sinh, học viên cao học của các nước Lào, Campuchia.

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo

Hội thảo tập trung đi sâu trao đổi một số nội dung sau:

Thứ nhất: Khái quát tình hình tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong cộng đồng khu vực ASEAN và trong nước; phân tích đặc điểm tình hình tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong cộng đồng khu vực ASEAN và những ảnh hưởng đến tình hình tội phạm ở Việt Nam cũng như công tác phòng, chống loại tội phạm này.

Thứ hai: Tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia ở Việt Nam trong thời gian qua và xu hướng thay đổi trong cộng đồng ASEAN thời gian tới.

Thứ ba: Phân tích những hạn chế, thiếu sót, những khó khăn vướng mắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia ở Việt Nam trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN.

Thứ tư: Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, các cán bộ thực tiễn có nhiều kinh nghiệm đang trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia đã chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong công tác phòng, chống loại tội phạm này từ thực tiễn chiến đấu. Đồng thời, các chuyên gia cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực và sự phối kết hợp giữa các đơn vị chiến đấu.

Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện những tri thức trong công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập ASEAN hiện nay; góp phần nâng cao nhận thức và kĩ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cho các cán bộ thực tiễn, đồng thời kiến nghị hoàn thiện về cơ chế, chính sách đối với công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả điều tra các vụ án tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Huyền Trang - Tạp chí CSND - T32

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi