Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Điểm mới trong tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ

Quy chế nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước, tạo điều kiện hội nhập với đào tạo trình độ tiến sĩ của khu vực và thế giới; phát huy tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào điều kiện đặc thù của từng trường và từng ngành; tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch toàn bộ quá trình đào tạo tiến sĩ nhằm tạo lập niềm tin của xã hội, của nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động về chất lượng tiến sĩ sau khi tốt nghiệp.

Theo đó, quy chế mới có cấu trúc ngắn gọn, là những quy định khung (quy định tối thiểu), trên cơ sở đó, các cơ sở đào tạo tiến sĩ phải xây dựng quy định chi tiết phù hợp với điều kiện của từng trường, với yêu cầu cụ thể của từng ngành đào tạo nhưng không được thấp hơn những quy định của quy chế này để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống cũng như "danh tiếng, tên tuổi" của từng cơ sở đào tạo trong tuyển chọn, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ.

Quy chế mới đã thay đổi những quy định về người dự tuyển, nghiên cứu sinh, giảng viên, người hướng dẫn, tuyển sinh, quy trình tổ chức đào tạo, bảo vệ luận án tiến sĩ, gia hạn, thẩm định và cấp bằng so với những quy định của các quy chế trước. Quy chế mới đã nâng cao những quy định về trình độ ngoại ngữ, minh chứng về khả năng, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học đối với ứng viên dự tuyển, nghiên cứu sinh, giảng viên và người hướng dẫn so với những quy định trước đây.

Ứng viên phải có bằng Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi

Theo quy chế mới, để dự tuyển đào tạo tiến sĩ, ứng viên phải có bằng thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi. Trước đây, người có bằng đại học loại khá cũng có thể làm nghiên cứu sinh.

Ứng viên phải là tác giả của một bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học, hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện. Bài viết này được đăng tải trong 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Phải có chứng chỉ tiếng Anh

Quy chế mới xác định ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Anh) là công cụ hỗ trợ không thể thiếu cho nghiên cứu sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học. Điều kiện để được dự tuyển đào tạo tiến sĩ là phải có một trong các chứng chỉ: TOEFL iBT từ 45 trở lên; IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên; TOEIC từ 500 điểm trở lên. Các chứng chỉ này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong 2 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự tuyển. 

Quy định mới cũng không sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu hiện được 10 trường ĐH thi và cấp chứng chỉ như trước đây mà chỉ sử dụng các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Những ứng viên không sử dụng tiếng Anh trong thời gian học tập vẫn phải có khả năng giao tiếp được bằng ngoại ngữ này trong chuyên môn. Tức là người này phải diễn đạt được những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu và hiểu được người khác trình bày vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh.

Thời gian đào tạo tiến sĩ không quá 5-6 năm

Theo quy định mới, thời gian đào tạo tiến sĩ tối đa chỉ được 5-6 năm kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

Việc tổ chức đào tạo tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy trong 3-4 năm tùy bằng cấp của ứng viên. Trong 24 tháng đầu, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo. Nếu không có khả năng hoàn thành chương trình đúng hạn, thí sinh được gia hạn tối đa 2 năm. Thời gian này, nghiên cứu sinh phải theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

Theo quy chế, mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 6-9 học phần trình độ tiến sĩ với khối lượng từ 14 đến 20 tín chỉ. Trong đó tiểu luận tổng quan và 2-3 chuyên đề tiến sĩ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định là những học phần bắt buộc.

"Hết thời gian gia hạn, nếu luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, viện thông qua thì thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định cho nghiên cứu sinh thôi học. Kết quả học tập của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không được bảo lưu", quy chế nêu rõ. 

Nghiên cứu sinh phải công bố kết quả nghiên cứu của luận án trong các tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus

Để được đăng ký đánh giá luận án, nghiên cứu sinh phải có 2 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI - Scopus. Nghiên cứu sinh cũng có thể công bố tối thiểu 2 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 2 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

Người hướng dẫn phải có công trình công bố quốc tế

"Thắt chặt" quy định đầu vào - đầu ra của chương trình đào tạo tiến sĩ, quy chế mới đồng thời yêu cầu cao đối với người giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ phải là Giáo sư, Phó giáo sư hoặc Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với các học phần đảm nhiệm trong chương trình đào tạo. Những người này đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở trở lên; là tác giả chính của tối thiểu 2 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

Đối với người chưa có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư thì phải có tối thiểu 3 năm làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp Bằng Tiến sĩ.

Yêu cầu bắt buộc với người hướng dẫn phải là tác giả chính tối thiểu một bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI - Scopus, hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành.

Họ có thể là tác giả chính của tối thiểu 2 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 2 bài báo, công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

Những người chưa có chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư, phải là tác giả chính của thêm một bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI - Scopus.

Có năng lực ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế là yêu cầu bắt buộc khác với người hướng dẫn.

Quy định mới cũng cho phép các Giáo sư, Phó giáo sư được hướng dẫn đồng thời nhiều nghiên cứu sinhhơn so với quy định hiện hành. Tuy nhiên, quy định mới yêu cầu người hướng dẫn không được nhận thêm nghiên cứu sinh mới nếu trong vòng 6 năm tính đến thời điểm giao nhiệm vụ có 2 nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc luận án không được hội đồng cấp trường/ viện thông qua.

Bên cạnh tiêu chuẩn đối với người hướng dẫn, quy định mới cũng đưa ra yêu cầu về công bố quốc tế đối với Hội đồng đánh giá luận văn.

Cụ thể, ngoài chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, thành viên hội đồng phải có công trình nghiên cứu, có uy tín và kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh, trong đó người phản biện phải có tối thiểu 1 bài báo hoặc báo cáo khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện hoặc trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện.

Quy chế này có hiệu lực từ 18/5/2017, thay thế quy chế ban hành năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

                                                                                                                                              Hà Chi (tổng hợp)

 
 
 
 
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất