Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông"

Công tác bảo đảm TTATGT luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể. Trong những năm gần đây, công tác bảo đảm TTATGT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác của người tham gia giao thông dần được nâng cao, bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về TTATGT. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp đã đạt những kết quả quan trọng, nhiều vấn đề phức tạp về TTATGT đã và đang được giải quyết. Bảo đảm TTATGT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ của rất nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội, trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng chấp hành TTATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, trong những năm gần đây, bằng sự năng động và sáng tạo của mình, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp uỷ đảng chính quyền địa phương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm TTATGT trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Qua triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT đã được đổi mới với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, hấp dẫn và đạt hiệu quả cao và có những chuyển biến rõ rệt, điển hình trong công tác tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Qua thống kê, hiện nay toàn quốc có 16.262 mô hình nhân dân tự quản bảo đảm TTATGT, trong đó 15.475 mô hình trên đường bộ, 30 mô hình trên đường sắt, 756 mô hình trên đường thuỷ nội địa. Qua đó có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: "Thắp sáng quốc lộ", "Thắp sáng đường quê", "Thanh niên tự quản về an toàn giao thông", "Tổ đò tự quản", "Đoạn đường thanh niên tự quản", "Bến đò ngang sông an toàn"... Các mô hình đã góp phần hạn chế, kiềm chế tai nạn, bảo đảm TTATGT, đồng thời tạo ý thức trách nhiệm chung của cộng đồng, từng bước xây dựng nếp sống văn hoá giao thông trong toàn xã hội. 
Tuy nhiên, hiện nay tình hình an ninh trật tự nói chung và TTATGT nói riêng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải và tham gia giao thông của người dân, mặt khác lượng phương tiện giao thông tiếp tục gia tăng nhanh chóng, trong khi công tác quản lý lái xe và tổ chức giao thông bất hợp lý, tổ chức vận tải thiếu đồng bộ, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân chưa cao, nguy cơ về gia tăng tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đang là thách thức của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT.  
 

 

Đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục giao thông phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tại hội thảo các báo cáo tham luận đã đề cập tới cơ sở lý luận, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc xung quanh công tác phối hợp giữa các ban ngành, các tổ chức xã hội đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT trong thời gian tới. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục giao thông mong muốn kết quả Hội thảo sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu, đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có các hình thức đổi mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, góp phần phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông đồng thời đề nghị lực lượng Công an nhân dân, trực tiếp là Cảnh sát giao thông cần thực hiện tốt 1 số công tác trọng tâm:
- Lực lượng Cảnh sát giao thông cần duy trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn quốc, nhất là các chi bộ, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Trọng tâm là tuyên truyền vận động để mỗi cán bộ, đảng viên vừa phải tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, vừa là những tuyên truyền viên về TTATGT, là nòng cốt của phong trào vận động quần chúng tham gia bảo đảm TTATGT.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác vận động nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT.
- Tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và coi đấy là nhiệm vụ lâu dài.
- Phải thường xuyên chủ trọng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền vận động, đảm bảo sự đa dạng, phong phú, nhưng có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng vùng miền, địa bàn, đối tượng tuyên truyền, thu hút đông đảo nhân dân quan tâm tham gia. Tập trung nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của nhân dân; đẩy mạnh vận động xây dựng nếp sống văn hóa giao thông của người tham gia.
- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với các cơ quan, đơn vị khác trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT
- Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia bảo đảm TTATGT, phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”.
- Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông nói chung, cán bộ làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT nói riêng.
- Thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng các mô hình, điền hình tiên tiến trong công tác bảo đảm TTATGT. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT.
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT.


 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Ngọc Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác