Thứ Sáu, 10/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ là Đội trưởng, Phó đội trưởng quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Phó trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng Công an nhân dân, Khóa 1

 

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại buổi lễ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp trong lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò, vị trí quan trọng. Người lãnh đạo, chỉ huy vừa phải gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tuyệt đối tuân thủ điều lệnh, kỷ luật của ngành, vừa phải biết vận dụng những kỹ năng cần thiết để tổ chức, quản lý hoạt động của đơn vị, xử lý đúng đắn, phù hợp với mọi tình huống. Bởi vậy, việc tổ chức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo là yêu cầu kiên quyết và cần thiết, nhằm bổ sung kịp thời và có chất lượng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo đang công tác tại các đơn vị địa phương trong lực lượng Công an nhân dân.
Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trang bị những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của khoa học lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng những vấn đề mới về pháp luật. 
Theo chương trình, các học viên sẽ được nghiên cứu nhiều chuyên đề chuyên sâu với hai phần chính: Những kiến thức chung về chính trị, pháp luật và Kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh các chuyên đề chuyên sâu do các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia đảm nhận thì Học viện CSND sẽ mời lãnh đạo ở các Vụ, Cục nghiệp vụ trong lực lượng Công an nhân dân có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế; đặc biệt Học viện sẽ mời các chuyên gia nước ngoài báo cáo chuyên đề có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Cảnh sát ở các nước trong khu vực và thế giới để các học viên nắm bắt được những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác thực tiễn hiện nay.


 

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện CSND trao quyết định lập lớp bồi dưỡng cho Ban cán sự lớp học

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện mong rằng các đơn vị trong và ngoài Học viện hợp tác chặt chẽ trong tổ chức lớp học, đảm bảo các điều kiện học tập theo kế hoạch đồng thời đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng khóa học, chấp hành nghiêm túc ký luật, điều lệnh Công an nhân dân để làm gương cho các học viên các hệ học trong Học viện CSND.

Ngọc Anh - Tạp chí CSND - T32

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác