Thứ Tư, 21/10/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện Cảnh sát nhân dân

Nhiều năm qua, với bề dày hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đóng góp tích cực vào công tác nghiên cứu và đào tạo trong ngành Công an. Kết quả nghiên cứu nhiều công trình khoa học ở các cấp độ khác nhau, từ cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở, chuyên đề... nhìn chung đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, đã và đang được ứng dụng trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, được sử dụng có hiệu quả trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Công an Trung ương làm cơ sở khoa học trong soạn thảo xây dựng các văn bản, chỉ thị, nghị quyết về đảm bảo An ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Qua thống kê sơ bộ, từ năm 2005 trở lại đây, Học viện đã chủ trì nghiên cứu hơn 30 đề tài cấp Bộ, hàng chục đề tài cấp cơ sở và nhiều chuyên đề nghiệp vụ trên nhiều lĩnh vực hoạt động, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân; tham gia đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng, phát triển hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an nhân dân. Những đề tài nghiên cứu khoa học do Học viện chủ trì nghiệm thu phần lớn đạt kết quả xuất sắc và đã được đưa vào ứng dụng trong công tác giảng dạy, học tập và thực tiễn chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân như: “Thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và các giải pháp phòng, chống của lực lượng CSND”; “Các biện pháp công tác của CAND - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”; “Đổi mới quản lý cư trú của công dân Việt Nam trong tình hình hiện nay”; “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phòng, chống vi phạm pháp luật lợi dụng kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, massage”; “Nghiên cứu sự phát triển lệch lạc và suy thoái nhân cách của người phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam”; “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSND trong phòng, chống tội phạm chống người thi hành công vụ”; “Thực trạng và một số kiến nghị về phương hướng hoàn thiện lý luận, hoạt động điều tra hình sự”; “Biện pháp nghiệp vụ trong công tác Công an - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”; “Vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp phòng ngừa của lực lượng CSND”; “Hệ thống tín chỉ và khả năng áp dụng trong giáo dục đại học CAND”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm về ma túy giữa Việt Nam và Lào”; “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm hình sự do người tỉnh ngoài gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội”; “Tai nạn giao thông đường thủy nội địa và giải pháp phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát đường thủy”... Nhiều đề tài đã được in thành sách, phổ biến trong toàn lực lượng. Trong nhiều năm, Học viện đã có những đóng góp tích cực trong xây dựng và hoàn thiện công trình Từ điển Bách khoa CAND Việt Nam năm 2000, tái bản năm 2005 và hiện nay, Học viện đang huy động đội ngũ chuyên gia, giảng viên có trình độ cao trực tiếp tham gia biên soạn Bách khoa thư CAND Việt Nam, một công trình lớn của ngành.

Công tác tổ chức, hướng dẫn học viên tham gia nghiên cứu khoa học cũng đạt được những kết quả tích cực. Đã có hàng trăm công trình nghiên cứu của học viên ở nhiều cấp độ như luận án, luận văn, khóa luận, báo cáo chuyên đề, trong đó có nhiều công trình có chất lượng được các Hội đồng thẩm định đánh giá cao... được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều bằng khen về thành tích hướng dẫn, tổ chức học viên nghiên cứu khoa học. 

Quá trình tổ chức nghiên cứu các công trình khoa học, Học viện đã phối hợp chặt chẽ với các Tổng cục, Vụ, Cục, Công an các địa phương và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức nhiều cuộc hội thảo, trao đổi và tọa đàm khoa học với các chủ đề: trật tự an toàn giao thông; quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy chữa cháy; công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tẩy rửa tiền... Đây là những hoạt động nghiên cứu khoa học hết sức thiết thực, gắn chặt lý luận với thực tiễn, thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện được thường xuyên tiếp xúc với các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, tiếp thu trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của các nước. Học viện đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của các Tổng cục, Vụ, Cục, Công an các địa phương trong phối hợp nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng kết quả nghiên cứu giải quyết vấn đề bức xúc từ thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự.

Sự thành công trong công tác nghiên cứu khoa học của Học viện những năm qua là sự hội tụ từ nhiều yếu tố, một trong những yếu tố mang tính quyết định đến sự thành công đó chính là đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đầu tư nghiên cứu khoa học. Học viện là một trong những đơn vị có sự thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, khai thác nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên trách quản lý khoa học của Bộ, các đơn vị, địa phương trong và ngoài ngành để tổ chức công tác nghiên cứu khoa học; phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, học viên của Học viện.

Tuy nhiên, trong những năm qua, việc đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện đôi lúc còn dàn trải. Kinh phí nghiên cứu khoa học hạn hẹp nằm trong khó khăn chung về kinh phí khoa học của Bộ, mới chỉ tập trung ở một số đơn vị, cá nhân có khả năng, kinh nghiệm nghiên cứu, có học hàm, học vị, chưa khai thác, phát huy tối đa sức mạnh hỗ trợ, phối hợp, tương tác giữa nhiều lực lượng. Việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu của các chuyên gia, các nhà khoa học, giữa lý luận và thực tiễn còn hạn chế, sự chuyển giao kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy giữa các thế hệ còn có những bất cập. Công tác đầu tư kinh phí hỗ trợ chủ yếu tập trung cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, chuyên đề, khóa luận của học viên.

Để tiếp tục phát huy những thành quả, thế mạnh đã đạt được, khắc phục những tồn tại, bất cập trong đầu tư nghiên cứu khoa học, phấn đấu xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành trường trọng điểm cấp Bộ và cấp quốc gia; Theo chúng tôi, Học viện cần tập trung đầu tư nghiên cứu xây dựng công tác nghiên cứu khoa học theo hướng:

Thứ nhất, nghiên cứu quán triệt và bám sát chủ trương phát triển khoa học và công nghệ của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an; mục tiêu, yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự từng năm, từng giai đoạn, thời kỳ để có định hướng và xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp đối với công tác nghiên cứu khoa học.

Việc đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả là phải dựa trên cơ sở đường lối, chính sách, pháp luật và yêu cầu thực tiễn đòi hỏi... để xác định mục tiêu, nội dung các vấn đề cần được nghiên cứu, giải đáp để làm cơ sở xây dựng các đề án, chiến lược nghiên cứu, đầu tư nghiên cứu tổng thể trong 5 năm, 10 năm mang tính khoa học. Chủ động đi trước dự báo, nghiên cứu những vấn đề đặt ra trong vài năm tới; tránh việc phát sinh vấn đề từ thực tiễn mới tổ chức nghiên cứu; đặt kế hoạch chủ động, tránh nghiên cứu thụ động, chạy theo vấn đề, cũng như không phải bất cứ vấn đề nào cũng đặt ra nghiên cứu,...; lên kế hoạch bố trí lực lượng, phân bổ kinh phí một cách phù hợp.

Thứ hai, khai thác, phát huy mọi nguồn lực (bao gồm cả nhân lực và vật lực) phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò đầu tàu của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu nhằm tạo động lực thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ giảng viên, học viên. Học viện hiện đang có thế mạnh sở hữu một đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao, có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học, đến nay Học viện có 5 Giáo sư; 18 Phó giáo sư; 62 Tiến sĩ; 175 Thạc sĩ - đây là nguồn nhân lực dồi dào tạo nên những bước đột phá mới trong công tác nghiên cứu khoa học. Song song với quan tâm đầu tư điều kiện trang thiết bị làm việc, sinh hoạt, khuyến khích lòng say mê, tâm huyết nghiên cứu mới có những sản phẩm khoa học thực sự; cũng như quan tâm phát triển hơn nữa đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học có học hàm học vị; chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi, cán bộ khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực nghiệp vụ để có khả năng thích ứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho toàn lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Thứ ba, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong đầu tư tổ chức triển khai các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu; đầu tư tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm NCKH với các chuyên gia khoa học trong và ngoài ngành Công an, giúp cho cán bộ, giảng viên mở rộng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo để mỗi cán bộ, giảng viên tự nguyện tham gia một cách say mê, có tâm huyết với công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời là cầu nối giữa học viên và giảng viên, với cán bộ thực tiễn, các chuyên gia để có điều kiện nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa thực tiễn với lý luận.

Thứ tư, nên có phương án tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ các mặt đào tạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao tiềm lực, trình độ, chất lượng, hiệu quả của công tác đầu tư nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Một mặt, khai thác sử dụng tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, công cụ, phương tiện sẵn có của Học viện để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập; mặt khác phối hợp đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài trong nghiên cứu, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm và kiến nghị mở rộng chế độ, chính sách hơn nữa đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học và phục vụ học tập trong Công an nhân dân. Đây cũng là những biện pháp cơ bản góp phần tăng cường, đẩy mạnh đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học của Học viện CSND ngày càng phát triển.

Đại tá, PGS, TS. NGUYỄN QUANG THIỆN - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 1+2/2013

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi