Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học là điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

Nghiên cứu khoa học là hoạt động trí tuệ đặc thù thông qua sử dụng những phương pháp nhất định để tìm kiếm, chỉ ra một cách chính xác mục đích và những điều con người chưa biết (hoặc biết chưa đầy đủ); tạo ra sản phẩm mới dưới dạng tri thức mới, có giá trị về nhận thức hoặc về phương pháp trong quá trình nhận thức chân lý khách quan. Với mục đích nhận thức và cải tạo thế giới, hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm các yếu tố chủ yếu là: Chủ thể nghiên cứu; mục đích nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; sản phẩm của nghiên cứu; giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu.

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Ảnh minh họa

Đối với một cơ sở đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học không có mục đích tự thân mà tùy thuộc vào công tác giáo dục, đào tạo. Yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đặt nhiệm vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và sự phát triển của hoạt động này đến lượt nó thúc đẩy công tác giáo dục, đào tạo phát triển. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định đây là một trong những công tác trọng tâm đối với từng năm học nhằm nâng cao chất lượng và khẳng định năng lực đào tạo của nhà trường. Là một cơ sở đào tạo mới được thành lập được hơn 6 năm, có nhiều yếu tố bất lợi so với các trường Công an nhân dân trong tất cả các mặt công tác, trong đó có công tác nghiên cứu khoa học. Đầu tiên phải kể đến nguồn lực cán bộ, giáo viên hầu hết còn rất trẻ, mới tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế, kỹ năng nghiên cứu khoa học chỉ mới ở giai đoạn bước đầu tiếp cận; công tác giảng dạy, xây dựng Nhà trường tập trung “ưu tiên” dẫn đến công tác nghiên cứu khoa học chưa được chú trọng đúng mức; điều kiện để cán bộ, giáo viên cọ xát hoặc trải nghiệm còn ít, kinh phí chi cho nghiên cứu khoa học còn hạn chế…
Quán triệt thực hiện Luật Khoa học công nghệ năm 2013; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 05/3/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21 ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học Công an trong tình hình mới…, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp CSND V 
đã có những định hướng, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời để đưa hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường dần bắt nhịp và đi vào nề nếp.Trong mỗi năm học, nhà trường đều xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học trên cơ sở quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an và yêu cầu công tác thực tiễn của nhà trường; đã ban hành Quy định về công tác nghiên cứu khoa học; Quy định về đăng ký, xét duyệt, nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến. Quy trình tổ chức xét chọn, triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá, nghiệm thu được tiến hành một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác bồi dưỡng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ luôn được chú trọng. Ban Giám hiệu nhà trường đã mời những chuyên gia có uy tín đến truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho cán bộ, giáo viên thông qua các lớp tập huấn, các buổi Hội thảo, Tọa đàm khoa học... Nhiều cán bộ, giáo viên trẻ đã hình thành được kỹ năng nghiên cứu khoa học, dần đam mê với lĩnh vực này, đã mạnh dạn đăng ký nhiều đề tài mới, có tính thực tiễn sâu sắc với mong muốn nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác giáo dục và đào tạo trong nhà trường. Nguồn tài liệu để cán bộ, giáo viên tiếp cận phục vụ nghiên cứu khoa học ngày càng được đầu tư phong phú, có chất lượng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời gian qua không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng ngày càng được nâng cao. Từ khi thành lập đến nay, cán bộ, giáo viên nhà trường đã cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào đào cũng như công tác phục vụ trong Trường như: Đã thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học cấp Tỉnh và 01 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá Xuất sắc; đã thực hiện 19 nhiệm khoa học cấp cơ sở; đang thực hiện 27 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2015 và năm 2016; đã có 43 bài báo khoa học của cán bộ, giáo viên được đăng trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài ngành như: Tạp chí giáo dục, tạp chí Công an nhân dân, tạp chí Cảnh sát phòng, chống tội phạm, tạp chí Cảnh sát nhân dân…; 02 báo cáo khoa học được đăng tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia; đã tổ chức thành công 09 Hội thảo, Hội nghị khoa học cấp Trường về nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần định hướng đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo của nhà trường theo quan điểm của Nhà nước và Bộ Công an. Đáng chú ý là nhà trường đã xây dựng được Website và xuất bản được 12 số Nội san Khoa học – Giáo dục, 04 số Nội san của Đoàn thanh niên và 03 số Nội san của Hội phụ nữ, đẹp về hình thức, đảm bảo về nội dung góp phần khẳng định và quảng bá thương hiệu của nhà trường, là “diễn đàn” để cán bộ, giáo viên và học viên chia sẻ quan điểm của mình trên các lĩnh vực công tác.
Bên cạnh đó, hiện nay nhà trường có 02 đồng chí đã bảo vệ xuất xắc Luận án tại Học viện CSND; 06 đồng chí đang nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành; 44 đồng chí bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành;30 đồng chí đang học cao học đã và đang tập trung nghiên cứu các đề tài trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây thực sự là những nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy của giáo viên và học tập của học viên…
Để góp phần nâng cao chất lượng công tác cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường, ngày từ khi mới thành lập Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai thực hiện các công trình, sáng kiến, cải tiến trên cơ sở Quy định về đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu công trình, sáng kiến, cải tiến (ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-T52 ngày 27/12/2012 của Hiệu trưởng). Đến nay, 32 công trình, sáng kiến, cải tiến đã tổ chức nghiệm thu và đang triển khai ứng dụng rộng khắp trong nhà trường, nhiều công trình không chỉ được nhà trường đánh giá cao mà còn được Đoàn Thanh niên, Công đoàn Bộ Công an tặng bằng khen như: Công trình “Tủ phim nghiệp vụ” của Khoa Cảnh sát giao thông đường thủy; công trình “Bếp ăn công nghiệp một chiều” của Phòng QLNA…

Trong bối cảnh khoa học công nghệ của thế giới và Việt Nam đang phát triển ở tốc độ nhanh chóng như hiện nay, công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường cần phải có những định hướng, chủ trương kịp thời để tiếp tục phát triển, không để “tụt hậu” so với bên ngoài, đặc biệt là với các trường Công an nhân dân khác. Để công tác nghiên cứu khoa học thật sự đi vào chiều sâu, có chất lượng, thực sự hỗ trợ cho công tác giảng dạy cũng như các hoạt động giáo dục của nhà trường, cần tập trung vào một số vấn đề như:

Một là, nhận thức đúng vai trò của công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển của nhà trường, xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học. Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học, nhất là công tác chỉ đạo, định hướng và tạo những điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học. Mặt khác, cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong việc đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm khoa học phải bám sát các tiêu chí, thang điểm theo quy định. Tránh hiện tượng “nể nang”, “dễ dãi” trong đánh giá, nghiệm thu.
Hai là, cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi, ban hành một số văn bản có liên quan như: Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-T52 ngày 13/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông); Hướng dẫn thể thức trình bày một nhiệm vụ khoa học, một bài báo khoa học; công trình, sáng kiến, cải tiến... Hàng năm cần có kế hoạch cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học và định hướng các đơn vị giáo viên nghiên cứu những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong nhà trường. Đối với các công trình khoa học đã nghiệm thu cần nhanh chóng tổ chức triển khai ứng dụng, hàng năm phải có báo cáo đánh giá cụ thể hiệu quả thực tế của công trình.
Ba là, các đơn vị trong Nhà trường và mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên phải quan tâm đầu tư hơn nữa đối với công tác nghiên cứu khoa học, xem đây vừa là phong trào, vừa là trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường. Cần xóa bỏ tư tưởng chỉ có Khoa, Bộ môn mới nghiên cứu khoa học, mới thực hiện các công trình khoa học.Thực chất ở nhà trường có rất nhiều vấn đề, nhiều nội dung công việc cần phải đầu tư nghiên cứu để đổi mới, nâng cao chất lượng như quy trình công tác, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt hơn trong quản lý, điều hành đơn vị. Muốn vậy, lãnh đạo các đơn vị phải định hướng kịp thời, đồng thời động viên cán bộ tích cực tham gia, tăng cường kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện.
Bốn là, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác nghiên cứu khoa học. Trong đó cần tập trung bồi dưỡng về lựa chọn vấn đề nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu…. Bên cạnh đó cần phối hợp, trao đổi với các trường CAND, với các đơn vị, địa phương có liên quan để tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi giúp cho việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu không bị trùng lặp và giúp cho hoạt động nghiên cứu khoa học luôn gắn với thực tiễn; phối hợp chuyển giao các nhiệm vụ khoa học đã được nghiên cứu, đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học; phối hợp địa phương ký kết thực hiện các nhiệm vụ khoa học thực tiễn.
Năm là, quan tâm bồi dưỡng cán bộ, giáo viên làm công tác tham mưu, theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Điều đó không chỉ có tác dụng tích cực trong việc làm chuyển biến, đưa hoạt động nghiên cứu khoa học đi vào chuyên sâu, nề nếp, đây còn là nguồn cán bộ dự trữ cho việc thành lập Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học khi Trường được nâng lên thành trường Cao đẳng.
Sáu là, cần nghiên cứu sơ kết công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường để đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, qua đó đề xuất các chủ trương, biện pháp một cách dài hạn góp phần nâng cao hiệu quả công tác này. Việc tổng kết phải được tiến hành toàn diện trên các mặt chỉ đạo, lãnh đạo, công tác tham mưu và triển khai thực hiện, công tác hậu cần đảm bảo, trên các lĩnh vực: Thực hiện các công trình, sáng kiến, cải tiến; các nhiệm vụ khoa học; các chuyên đề chuyên sâu, xuất bản Nội san khoa học, viết bài đăng tạp chí trên các chuyên ngành.
Suy cho cùng, nghiên cứu khoa học chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong Nhà trường và phục vụ đắc lực cho hoạt động giảng dạy. Do vậy, các vấn đề tập trung nghiên cứu khoa học trong thời gian tới cũng phải từ thực tế của Nhà trường để lựa chọn cho phù hợp. Ngoài bài viết đăng nội san, tạp chí, đối với các đề tài khoa học, các công trình, sáng kiến, cải tiến cần tập trung vào những nội dung cụ thể: Các biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; đổi mới quy trình làm việc của các đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng các phần mềm quản lý, trao đổi dữ liệu trong giảng dạy, học tập và công tác…
Nghiên cứu khoa học trong một cơ sở giáo dục đào tạo là một lĩnh vực khá rộng, trong phạm vi của một bài viết, tác giả tập trung khái quát những kết quả đạt được cùng những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian từ lúc nhà trường thành lập đến nay, trên cơ sở đó tư vấn một số vấn đề với mong muốn nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

 Võ Tá Chung

Trường Trung cấp CSND V


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác