Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta
Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề

Tại buổi báo cáo, TS. Lê Hải Bình - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã báo cáo một số thông tin nổi bật về tình hình trong nước, quốc tế và chính sách quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước.


TS. Lê Hải Bình - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tại buổi báo cáo chuyên đề

Qua nội dung báo cáo chuyên đề, cán bộ, giảng viên Học viện CSND đã có được cái nhìn sâu sắc và toàn diện về tình hình khu vực và thế giới, cũng như những chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại Học viện CSND.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác