Thứ Bảy, 8/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện Cảnh sát nhân dân học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện CSND chú ý lắng nghe các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII do TS. Phạm Anh quán triệt

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 05/5 - 10/5/2017 tại Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS. Trần Minh Chất - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh, học tập và triển khai hiệu quả 3 Nghị quyết về kinh tế này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Đây là những vấn đề lớn mang tính đột phá, giải quyết về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân. Do đó, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần học tập nghiêm túc, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ những vấn đề chưa rõ với Báo cáo viên để toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện CSND đều nắm chắc mọi chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TS. Phạm Anh - Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung cơ bản và những vấn đề mới của Nghị quyết

Ngay sau lễ khai mạc, TS. Phạm Anh - Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt nội dung cơ bản và những vấn đề mới của Nghị quyết tới toàn thể Hội nghị. Theo đó, đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện CSND trong công tác đổi mới giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác