Thứ Sáu, 10/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I khai giảng năm học mới 2017 - 2018

Năm học 2016 - 2017 vừa qua, Trường Cao đẳng CSND I đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của Đảng ủy các cấp tới toàn thể đảng viên, cán bộ, học viên; đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác, phù hợp với tình hình đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Hiện tại Trường Cao đẳng CSND I đang đào tạo 3.400 học viên (trong đó có gần 2.600 học viên hệ chính quy và 800 học viên hệ vừa làm, vừa học Trưởng Công an xã). Đội ngũ cán bộ có gần 700 đồng chí, trong đó có 320 giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; trong đó 05 Nhà giáo Ưu tú, 18 Tiến sỹ, 32 cán bộ đang Nghiên cứu sinh, 188 Thạc sĩ. Về thực hiện nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp dạy học: Thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Nhà trường đã xây dựng và ban hành 14 chương trình đào tạo Cao đẳng và Trung cấp; đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 216 đề cương chi tiết học phần trình độ Cao đẳng, 88 đề cương chi tiết học phần trình độ Trung cấp.

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Lễ khai giảng

Tổng kết năm học, Trường Cao đẳng CSND I có 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 02 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Công an, 01 đơn vị được tặng cờ thi đua của Tổng cục III… Với những thành tích và kết quả đạt được trong năm học, Trường Cao đẳng CSND I vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng CSND I đã đạt được trong năm học vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đồng tình với những định hướng, chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng CSND I; đề nghị Nhà trường thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và Nghị quyết số 17/NQ-ĐUCA, ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân” gắn với chủ trương thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên của Nhà trường; tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 06/CT-BCA, ngày 18/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2017 - 2018.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh trống khai giảng năm học 2017 - 2018

Chủ động xây dựng chương trình đào tạo, đảm bảo thực hiện tốt chuẩn đầu ra theo các tiêu chí Nhà trường đã công bố. Tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng ngày càng thiết thực, phù hợp với các đối tượng đào tạo và yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CSND. Tiếp tục chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về chất lượng, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, tâm huyết, say mê với sự nghiệp trồng người, hết lòng vì học sinh thân yêu, vì nguồn nhân lực chất lượng cao của Ngành. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong khối học viên, làm cho học viên thấm nhuần truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Nhà trường nói riêng…

Học viên duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng

Đối với các tân học viên, khi được vinh dự học tập và rèn luyện dưới mái trường Cao đẳng CSND I, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, ngay từ bây giờ các em phải nỗ lực trau dồi phẩm chất đạo đức, tích cực học tập để nắm thật vững những kiến thức hết sức quan trọng, cần thiết về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và thực hiện nghiêm túc 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, từng bước nâng cao năng lực công tác của bản thân, phấn đấu trở thành những học viên xuất sắc, vừa hồng vừa chuyên, tạo hành trang góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 Theo bocongan.gov.vn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác