Thứ Bảy, 26/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân
Toàn cảnh lễ khai giảng

Tới dự lễ khai giảng về phía đại diện khách mời có Thiếu tướng, GS.TS. Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thượng tá, PGS.TS. Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an. Về phía Học viện CSND có  Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng 80 học viên tham gia lớp học.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho các cán bộ, chiến giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy cấp phòng và tương đương của Công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng, GS.TS. Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS. Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh: Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nước ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn tiếp tục hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hoạt động của các loại tội phạm trong nước có chiều hướng gia tăng… Trước tình hình đó đặt ra yêu cầu cho lực lượng Công an phải tăng cường học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, an ninh, quốc phòng; sẵn sàng đấu tranh làm vô hiệu hóa các loại tội phạm và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tham gia khóa học, 80 học viên sẽ được trang bị những kiến thức liên quan đến đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, những vấn đề cơ bản về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; qua đó tăng cường lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, có ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thể lực thù địch.

Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện CSND yêu cầu cán bộ, học viên tích cực học tập, rèn luyện để khóa học đạt kết quả cao nhất

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị quản lý cần chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị đầy đủ điều kiện giảng dạy và học tập cần thiết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc học viên thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, nội dung, yêu cầu đào tạo đã đề ra. Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định, lớp bồi dưỡng chính là cơ hội thuận lợi để cán bộ học tập, nâng cao trình độ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi