Thứ Năm, 17/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Hội thảo khoa học công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm, đạt chuẩn Quốc gia

Tới dự hội thảo, về phía Tổng cục Chính trị Công an nhân dân - Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo; đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng 6, Cục Đào tạo. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí TS Trương Thị Tố Nga, Cục Quản lý chất lượng. Ngoài ra tham dự hội thảo còn có đại diện các trường Công an nhân dân  T29, T32, T33, T36, T45, T51; lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Viện Khoa học Cảnh sát, đại diện học viên các hệ học tại Học viện CSND.

Ngày 23/5/2013, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện CSND chính thức được thành lập với nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Giám đốc quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với các bậc, hệ đao tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện.

Trong 5 năm qua, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo đã đi vào nề nếp góp phần quan trọng vào quá trình kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng của hoạt động dạy, học của toàn Học viện trong bối cảnh hội nhập và đổi mới. 

Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện CSND sớm trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm, đạt chuẩn Quốc gia. Tại hội thảo các ý kiến đã tập trung vào các vấn đề như tổng kết đánh giá lại những thành tựu sau 5 năm công tác, nêu ra những mặt tích cực, ưu điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập từ đó đề ra những phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện CSND trong thời gian tới.

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo đồng chí PGS.TS. Đăng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND khẳng định việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục để Học viện CSND được công nhận là cơ sở giáo dục là hoạt động bắt buộc và cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị để triển khai công tác này một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Riêng với công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng chí đề nghị cần tập trung vào 1 số việc trọng tâm sau:

Thứ nhất về công tác khảo thí: 

- Cần tiếp tục hoàn thiện và ban hành quy định về quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần dành cho hệ chính quy; 

- Triển khai xây dựng và nghiệm thu hệ thống ngân hàng đề thi kết thúc học phần dành cho hệ vừa học vừa làm, hệ liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học và hệ văn bằng 2;

- Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành quy định về công tác thi, kiểm tra, đánh giá thống nhất trong toàn Học viện để phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo;

Thứ hai, về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo:

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 262/KH-BCA-X11 ngày 6/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Công an nhân dân giai đoạn 2017 - 2020. 

- Hoàn thiện và đề xuất Ban Giám đốc ban hành quy định về kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần và thi chuẩn đầu ra của Học viện CSND để thống nhất hoạt động này giữa các đơn vị quản lý giáo dục của Học viện trong tình hình mới.

- Tiếp tục thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy các lớp trong và ngoài Học viện định kỳ, đột xuất hoặc thường xuyên trong học kỳ, năm học;

- Tiến hành nâng cấp và đưa các tính năng, ứng dụng mới về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trên Trang thông tin nội bộ, hướng tới mục đích phục vụ các đơn vị giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phối hợp giữa Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT với các đơn vị chức năng;

- Tiếp tục triển khai công tác chấm thẩm định bài thi hết học phần nhằm đánh giá khách quan, toàn diện nhất về chất lượng dđào tạo; tồ chức thường xuyên, định kỳ theo từng học kỳ của năm học.

Ngọc Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi