Thứ Sáu, 7/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo khoa học: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ”

Trong bối cảnh nước ta đang tính cực, chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới và cạnh tranh toàn cầu, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lại càng trở nên đặc biệt quan trọng và trở thành mối quan tâm hàng đầu trong quan hệ kinh tế quốc tế. Sau hơn 10 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì vấn đề bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh thực hiện đúng cam kết khi tham gia WTO, tiếp tục đẩy mạnh ký kết các hiệp định song phương, đa phương về sở hữu trí tuệ chúng ta còn chủ động luật pháp hóa trong vấn đề xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng nhiều biện pháp khác nhau như hình sự, hành chính, dân sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, ngoài kết quả tích cực đã đạt được thì thực tế cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay vẫn còn khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phức tạp, đòi hỏi các chủ thể thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ, cụ thể và thiết thực hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm sử hữu trí tuệ”.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá tình hình tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thực trạng công tác đấu tranh và mối quan hệ phối hợp trong phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi về thực trạng công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay với nhiều góc độ, phương diện khác nhau. Trên cơ sở đó, xác định những hạn chế, tồn tại cũng như nguyên nhân. Đồng thời, Hội thảo đã đánh giá, dự báo công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta trong thời gian tới, và đưa ra đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trọng tâm để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Ngọc Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác