Thứ Sáu, 7/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân không ngừng phát triển, lớn mạnh

Từ ngày thành lập Trường đến nay, cùng với sự phát triển không ngừng của Nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nếu tính tại thời điểm những ngày đầu mới thành, lập Trường chỉ có 40 cán bộ, giảng viên, đa số chưa có trình độ đại học, thậm trí còn có những đồng chí chưa tốt nghiệp phổ thông trung học (10/10) nhưng đã phải đảm nhận một khối lượng công việc rất lớn, chỉ với kinh nghiệm thực tiễn và lòng nhiệt tình.

Để khắc phục tình trạng này và đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo ngày càng cao của nhà trường, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương hoàn thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và coi công tác tuyển dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường là một trong những nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hàng đầu. Để thực hiện được chủ trương này, nhà trường đã giữ những học viên khá, giỏi của các khoá học ở lại làm cán bộ, giảng viên; liên hệ tuyển mới những sinh viên có học lực khá, giỏi ngoài ngành về công tác tại Trường. Bên cạnh đó, Trường cũng đề nghị Bộ cho cán bộ, giảng viên trẻ của Trường đi đào tạo ở nước ngoài và giúp Trường điều động, tuyển những cán bộ, giảng viên đã học tập, tốt nghiệp ở nước ngoài về Trường công tác.

Tháng 8/1970, Bộ tăng cường cho trường 3 giảng viên đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành về công tác tại Trường. Trường cũng tiếp tục cử 17 cán bộ, giảng viên đi học tại các trường Đại học trong và ngoài nước. Tháng 8/1971 Bộ tiếp tục điều động thêm cho Trường 34 giảng viên đã tốt nghiệp các trường Đại học ngoài ngành ở trong và ngoài nước, đưa số đội ngũ cán bộ, giảng viên lên 109 đồng chí. Tháng 6/1975 Bộ lại bổ sung cho Trường 32 cán bộ từ quân đội chuyển sang, nâng tổng số cán bộ, giảng viên, công nhân viên của nhà trường lên 576 đồng chí, trong đó có 110 cán bộ, giảng viên có trình độ đại học.

Ngày 02/6/1976, Bộ có Quyết định số 5076 tách trường Cảnh sát nhân dân thành 02 trường, trong đó có trường Sĩ quan Cảnh sát (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) với tổng số 216 cán bộ, giảng viên. Tháng 7/1981, Bộ bổ sung cho Trường 12 giảng viên đã được đào tạo ở các trường đại học trong và ngoài nước, nâng tổng số cán bộ, giảng viên của Trường lên con số 228 đồng chí.

Từ năm 1982 đến năm 1985, Trường đã cử 9 cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 1 giảng viên đi nghiên cứu sinh ở trong nước, 14 cán bộ, giảng viên học tập đại học ở nước ngoài, 12 cán bộ, giảng viên học các trường Đại học trong nước. Đồng thời, Trường cũng tiếp nhận 03 Phó Tiến sĩ ở Liên Xô về nước. Vì vậy, số cán bộ, giảng viên có trình độ ngày càng được nâng cao. Đến năm 1990, Trường đã có 08 cán bộ, giảng viên có học vị Phó Tiến sĩ.

Tháng 8/1996, Nhà trường có 7 cán bộ, giảng viên được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư ngành An ninh, đánh dấu bước tiến vững chắc, vượt bậc của đội ngũ cán bộ, giảng viên, đây là điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong việc đào tạo cao học và nghiên cứu sinh.

Trong khoảng thời gian từ năm 2001-2008, nhà trường tiếp tục được lãnh đạo Bộ bổ sung thêm biên chế, nâng biên chế lên gần 1.000 cán bộ, giảng viên, công nhân viên (trên 800 cán bộ, giảng viên); Bộ cũng bổ nhiệm 48 giảng viên chính. Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận thêm 1 Giáo sư, 05 Phó Giáo sư Ngành khoa học An ninh. Như vậy, trong số cán bộ, giảng viên, Trường đã có 16 đồng chí là Giáo sư và Phó Giáo sư, 32 Tiến sĩ, 138 Thạc sĩ, 93 giảng viên chính. Đặc biệt, 18 giáo viên của Trường được Nhà nước phong tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

 Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Khoa học an ninh năm 2017

Đến nay, Học viện đã có tổng số 45 đơn vị trực thuộc, trong đó có 24 khoa, bộ môn, trung tâm trực tiếp làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; với 1.500 cán bộ, giảng viên, nhà trường có 22 Giáo sư (07 Giáo sư kiêm chức), 75 Phó Giáo sư (22 Phó Giáo sư kiêm chức), 197 Tiến sĩ, 400 Thạc sĩ. Hiện là nhà trường đứng đầu trong các trường Công an nhân dân về số lượng Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Giảng viên chính.

Có được kết quả như ngày hôm nay, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về công tác cán bộ, trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trực tiếp làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Học viện thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các lớp đào tạo trung và dài hạn phục vụ công tác giảng dạy; quan tâm, chăm lo đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời các chế độ chính sách tạo nguồn động viên cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. 

 Hội thi nữ giáo viên dạy giỏi Học viện Cảnh sát nhân dân năm học 2016 - 2017

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá; cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin, bên cạnh các loại tội phạm truyền thống còn xuất hiện nhiều loại tội phạm phi truyền thống. Vì vậy, công tác đào tạo cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân cho Ngành càng hết sức quan trọng; từ đó, cung cấp cho Ngành những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vừa hồng thắm, vừa chuyên sâu đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác. Để thực hiện được điều đó, hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường phải có nhận thức mới, năng lực sáng tạo và phẩm chất nghề nghiệp mới trên cơ sở chuẩn hóa, thông qua hoạt động đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn, kỹ năng sư phạm và kỹ năng mềm cần thiết.

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân, nhìn lại những chặng đường đã qua, càng thấy sự lớn mạnh về mọi mặt của Trường nói chung và về đội ngũ cán bộ, giảng viên nói riêng. Là những người đã và đang có khoảng thời gian học tập, công tác tại Học viện Cảnh sát nhân dân, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp nhỏ bé của mình để làm nên chiến công vẻ vang cho Nhà trường; tự hào về quá trình vượt bao khó khăn, gian khổ để vươn lên và trưởng thành như ngày nay. Mỗi cán bộ, giảng viên cần ý thức được trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu về mọi mặt, xứng đáng là cán bộ, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân Anh hùng, góp phần xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân ngày càng phát triển lớn mạnh xứng đáng với danh hiệu Trường đại học trọng điểm của Ngành, hướng tới đạt Trường đại học Trọng điểm và đạt chuẩn Quốc gia.

Thu Hiền

 


 
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác