Chủ Nhật, 12/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo khoa học: “Công tác truyền thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân”

Trong hoạt động quản lý Nhà nước nói chung, và quản lý Nhà nước về ANTT nói riêng, công tác truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến trong quần chúng nhân dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật, giúp cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, CSND nói riêng quán triệt và thực hiện thắng lợi các mục tiêu quản lý nhà nước, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Công tác truyền thông trong CAND đã được đầu tư, quan tâm đúng mức và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Với sự có mặt tích cực của các loại báo như báo giấy, báo hình, báo mạng...; các trang web chính thống của các cơ quan, đơn vị Công an...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực công tác tuyên truyền trong CAND còn tồn tại hạn chế như: Công tác truyền thông chưa thực sự gắn liền với công tác thực tiễn, chiến đấu của lực lượng CAND; các nội dung truyền tải còn chưa đảm bảo tính kịp thời, toàn diện;… Trong khi đó, công tác truyền thông CAND chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Mặt khác tình hình an ninh trật tự trên thế giới, trong khu vực và ở nước ta đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi công tác truyền thông cần có sự đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng gắn liền với mục tiêu trước mắt, lâu dài với thực tiễn công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CSND trong tình hình mới.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những yêu cầu cơ bản công tác truyền thông lực lượng CSND; vai trò công tác truyền thông trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; những khó khăn, hạn chế đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền thông trong lực lượng CSND đáp ứng yêu cầu thực tiến đặt ra.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung chính:

- Nhận diện làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác truyền thông của lực lượng CSND;

- Phân tích, đánh giá các quy định về truyền thông trong lực lượng Cảnh sát nhân, phục vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

- Thực trạng và kinh nghiệm trong hoạt động thông tin và truyền thông của lực lượng CSND trong bảo vệ Trật tự, an toàn xã hội.

- Các kỹ năng của lực lượng CSND trong xử lý các vấn đề về truyền thông của lực lượng CSND.

Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Ngọc Anh


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác