Thứ Ba, 19/1/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Điểm sáng về công tác giáo dục lý luận chính trị

 Với vai trò nòng cốt, phát huy tính tích cực, chủ động, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (TTBDCT) thành phố luôn bám sát thực tế, xuất phát từ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở cơ sở để mở lớp. Đồng thời phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các xã, phường tiến hành khảo sát nhu cầu bồi dưỡng để xây dựng nội dung, kế hoạch mở lớp hàng năm.
Để hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, một trong những nhiệm vụ hàng đầu được TTBDCT thành phố quan tâm chú trọng, đó là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Lãnh đạo Trung tâm xác định khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức. 
Trên cơ sở đó, Trung tâm đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn đội ngũ giảng viên, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Hiện nay, đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm chức của thành phố đều là những đồng chí có trình độ chuyên môn đại học trở lên, có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm công tác, nhiệt tình, trách nhiệm. Nhiều đồng chí trước đây là giáo viên trong ngành giáo dục, giáo viên dạy ở các trường chuyên nghiệp, có kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. Từ đó, các đồng chí giảng viên đã vận dụng những kiến thức thực tiễn vào công tác giảng dạy một cách có hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong tình hình hiện nay, phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Bên cạnh công tác xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy của đội ngũ giảng viên cũng được TTBDCT thành phố tiến hành một cách thường xuyên, theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, như yêu cầu các đồng chí giảng viên trước khi lên lớp phải thực hiện đúng, đủ các quy trình: từ đảm nhận phân công bài giảng, đến soạn, nộp giáo án phải đảm bảo nội dung, thời gian theo hướng dẫn và gửi về lãnh đạo Trung tâm phê duyệt. Việc tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm cũng được tiến hành thường xuyên. Qua dự giờ, rút kinh nghiệm, các giảng viên đã trao đổi, tham gia góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng và không ngừng đổi mới phương pháp.
Thực hiện phương châm “Lý luận gắn liền với thực tế, học đi đôi với hành”, trong quá trình giảng dạy, Trung tâm luôn coi trọng cung cấp kiến thức giáo dục lý luận theo chương trình giáo dục lý luận của Ban Tuyên giáo Trung ương quy định, đồng thời gắn kết với tình hình thực tế kinh tế - xã hội, quốc phòng, quân sự, an ninh của địa phương. Cùng với đó, Trung tâm tổ chức cho học viên đi thực tế các chi, đảng bộ trao đổi kinh nghiệm công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và các điển hình trong xóa đói giảm nghèo, các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế trang trại, sản xuất, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ… Qua khảo sát ở các cơ sở Ðảng, hầu hết các cấp uỷ đều nhận xét: Cán bộ, đảng viên sau khi được bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị tại Trung tâm khi trở về công tác đã nâng cao về nhận thức, quan điểm lập trường, vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Biết phân tích đánh giá tình hình một cách đúng đắn sát thực, vận dụng và cụ thể hoá những kiến thức đã học vào thực tế công việc mà cán bộ, đảng viên đó đảm nhận.


Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã bám sát chức năng, nhiệm vụ là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ, cụ thể: Đã mở hơn 500 lớp với gần 45 ngàn lượt học viên tham gia bồi dưỡng, học tập, với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, trong đó trọng tâm là các đối tượng học viên ở các xã, phường; riêng trong năm 2017, do yêu cầu thực tiễn và sự nhất trí của Thường trực thành ủy, Trung tâm mở 114 lớp, cho 9794 lượt học viên  học tập; trong năm 2018, dự kiến mở 75 lớp với 7.000 lượt học viên, qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, Trung tâm đã chủ động cùng với Ban Tổ chức Thành ủy, Phòng Nội vụ Thành phố tham mưu cho Thành ủy và UBND Thành phố phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ từ Thành phố đến cơ sở, như: lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, nghiệp vụ hành chính – văn phòng…
Bằng những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ giảng viên, TTBDCT thành phố Điện Biên Phủ đang ngày một trưởng thành, lớn mạnh và nâng cao vị thế của mình xứng đáng với sự kỳ vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện thành công đường lối đổi mới của Đảng với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Hải ĐăngGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác