Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng năm học 2018 - 2019

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường Công an nhân dân (CAND), Công an các đơn vị địa phương, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế có quan hệ hợp tác với Học viện; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Nhà trường.

Trong năm học vừa qua, Học viện CSND đã có sự phát triển, đổi mới trên nhiều mặt, với trên 1.300 cán bộ, giảng viên, trong đó có: 18 Giáo sư, 41 Phó Giáo sư, 126 Tiến sĩ, 400 Thạc sĩ và 178 Giảng viên chính, là một trong những nhà trường có số lượng cán bộ có trình độ cao đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. 

 

Chương trình duyệt đội ngũ chào mừng khai giảng năm học mới

Năm học 2017 - 2018, quán triệt phương châm “Đổi mới - Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” của Bộ Công an, Học viện CSND đã xác định chủ đề năm học là: “Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thông minh” với mục tiêu hành động “4 thi đua - 3 đột phá”; qua đó, Học viện đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các mặt công tác.

Công tác giáo dục, đào tạo trong năm học đã có những bước đột phá và đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng với hai giải pháp chính: Gắn đào tạo với thực tiễn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, học tập. Mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ tiếp tục triển khai có hiệu quả. Việc đổi mới mô hình tổ chức đào tạo vừa học vừa thực hành theo hướng giảng dạy 50% lý thuyết - 50% thực hành cũng đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Học viện tiếp tục là đầu tàu trong các trường CAND triển khai có hiệu quả chương trình thực hành chính trị - xã hội. Trong năm học đã đưa hơn 1.600 học viên khóa D42, Tư pháp hình sự khóa 3, D29 - Lào đi thực hành chính trị xã hội tại Quảng Nam và học viên khóa D43, Tư pháp hình sự khóa 4, D30 - 31 Lào đi Lào Cai, đánh dấu 10 năm Học viện tổ chức thành công chương trình thực hành chính trị - xã hội thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với nhân dân ở cơ sở, góp phần tăng cường tình quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND. Chương trình tập huấn đầu khóa tiếp tục được mở rộng cho tất cả học viên các khóa, hệ học; qua đó, tăng cường ý thức kỷ luật, ý thức chấp hành Điều lệnh CAND của học viên. Các mô hình đổi mới giáo dục đào tạo của Học viện được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao và quyết định triển khai nhân rộng trong các trường CAND.

Về công tác nghiên cứu khoa học, đã tổ chức biên soạn, chỉnh lý 113 giáo trình, 41 tài liệu dạy học, trong đó đã nghiệm thu 48 giáo trình, 19 tài liệu tham khảo dùng cho hệ đào tạo đại học, sau đại học. Học viện đã và đang triển khai thực hiện 103 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 03 đề tài cấp Nhà nước. Học viện cũng đã tổ chức thành công 26 hội nghị, hội thảo khoa học; trong đó tiêu biểu có Hội thảo“Cách mạng 4.0 và đổi mới giáo dục, đào tạo trong CAND” và 02 hội thảo quốc tế “Cách mạng tháng 10 Nga - sự hình thành của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa” và “Đào tạo Cảnh sát trong bối cảnh mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế”. Đã hoàn thành 08 Bộ Tổng tập; xuất bản 05 bộ Từ điển Công an: Anh - Việt, Nga - Việt, Trung - Việt, Pháp - Việt; Việt - Lào.

Đồng chí Đại tá, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và phát triển, các dự án liên kết đào tạo, dự án do nước ngoài tài trợ đã đi vào hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Học viện, trong đó tập trung thực hiện tốt các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi sinh viên với các trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va và Học viện Luật và Quản lý, cơ quan Thi hành án hình sự Liên Bang Nga; phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong năm học vừa qua, cơ sở vật chất của Học viện tiếp tục được tăng cường với nhiều hạng mục công trình quan trọng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Học viện tại chỗ; tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng Sân vận động, Khu Huấn luyện, thực hành nghiệp vụ; Cụm các công trình văn hóa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Học viện gồm Cột đồng hồ và Hồ cảnh quan, Khu tượng đài truyền thống anh hùng, Học viện CSND; khánh thành và đưa vào sử dụng phòng đọc Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, phòng đọc Văn hóa Việt Nam - Liên Bang Nga, phòng đọc không gian Văn hóa Việt.

Tổng kết năm học 2017 - 2018, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; 7 tập thể và 1 cá nhân được Nhà nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất; 46 lượt tập thể và 84 cá nhân được đề nghị khen thưởng các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; 4 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng khen đột xuất của Bộ Công an.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên Học viện CSND, nhiệt liệt biểu dương những thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường đã đạt được những năm qua.

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019 

Đồng thời đồng chí đề nghị Học viện CSND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa, phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của ngành Công an, là Nhà trường trọng điểm của Bộ Công an,  trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc về thuận lợi, khó khăn đang đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo nói chung và nhiệm vụ chính trị của Học viện nói riêng. Nắm vững, vận dụng đúng các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường phù hợp với thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thứ hai, cần có kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ giảng viên trẻ học tập nâng cao trình độ.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đề cao tự học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, kỹ năng đảm bảo xử lý tốt các tình huống nghiệp vụ phức tạp xảy ra trong thực tiễn. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, chú trọng tổng kết thực tiễn để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo; kiên quyết loại trừ các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học với Công an các đơn vị, địa phương và các ngành; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an và cung cấp tài liệu cho công tác giảng dạy, học tập. Chú ý mở rộng hướng nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn và những vấn đề chung của các nước trong khu vực và trên thế giới liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.
Chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan Cảnh sát với các nước trong khu vực ASEAN nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; coi trọng đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giúp 2 nước bạn Lào và Campuchia; tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước tiên tiến để tranh thủ kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật và vốn đầu tư phát triển Học viện.

Thứ năm, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong công tác và chỉ đạo điều hành. Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, giáo dục học viên, tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Công an. Tiếp tục đổi mới công tác tập huấn đầu khóa cho sinh viên các hệ học, trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh Công an nhân dân và văn hóa ứng xử Công an nhân dân. Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt.

Thứ sáu, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng trường theo quy hoạch tổng thể được Bộ phê duyệt. Khai thác, tận dụng tối đa điều kiện có, tập trung dầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất đi đôi với bổ sung các thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, đồng thời chăm lo chu đáo về đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên, học viên./.

Ngọc Anh
Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác