Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Điểm mới trong chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2019

Theo quy định của Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2019 có một số điểm mới như sau:

Thứ nhất, ngành đào tạo trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là ngành quy định trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định hiện hành;

Thứ hai, thay đổi cách xác định số lượng giảng viên cơ hữu môn chung quy đổi của khối ngành;

Thứ ba, xác định sinh viên chính quy không bao gồm sinh viên cử tuyển đại học chính quy;

Thứ tư, thêm quy định sinh viên bị sàng lọc;

Thứ năm, sửa đổi và bổ sung thêm quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy.

Đặc biệt, đối với khối ngành sức khỏe, các chức danh của giảng viên được quy định như sau:

Một là, giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ Tiến sĩ;

Hai là, giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ Thạc sĩ.

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/4/2019.

Quang Vinh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác