Chủ Nhật, 23/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổng kết thực tập tốt nghiệp Khóa Liên thông 32 Học viện CSND niên khoá 2016 - 2019

Khóa LT32 có 481 học viên, là cán bộ do Công an các đơn vị, địa phương cử đi học, được biên chế vào 08 chuyên ngành. Theo kế hoạch phân công, học viên Khóa LT32 được phân công thực tập tại nhiều địa bàn, như: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định…

Trong quá trình thực tập, học viên khóa LT32 đều nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc thực tập tốt nghiệp tại các địa bàn, coi đây là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình đào tạo. Qua đó chủ động thường xuyên báo cáo, đề xuất lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong việc bố trí địa bàn theo chuyên ngành học. Đồng thời, các học viên luôn thể hiện tinh thần tích cực, nhiệt tình với công tác được giao, luôn bám sát nội dung, chỉ tiêu kế hoạch thực tập, tích cực phấn đấu  để hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu thực tập đề ra, chấp hành tốt nội quy kỷ luật công tác cũng như tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của đơn vị nơi thực tập.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như thời gian thực tập còn ngắn, trong khi nội dung yêu cầu của kế hoạch thực tập đối với từng học viên tương đối cao. Thực tế điều kiện ăn ở sinh hoạt, phương tiện đi lại ở một số đơn vị địa phương còn khó khăn. Điều đó, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả thực tập của học viên trên địa bàn.

Kết quả: 100% học viên các chuyên ngành đã cơ bản nắm được việc triển khai thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát từng lĩnh vực ở đơn vị thực tập, cơ chế thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ khác cũng như trực tiếp tham gia tiến hành một số công tác điều tra cơ bản, tham gia sinh hoạt, nghiên cứu hồ sơ công tác các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành…

Qua kiểm tra cho thấy, 100% học viên đã hoàn thành việc ghi sổ nhật ký thực tập, có nhận xét của cán bộ hướng dẫn và xác nhận của đơn vị thực tập. Các đoàn học viên thực tập đã làm tốt công tác báo cáo tình hình, kết quả thực tập hằng tháng theo yêu cầu. Ban chỉ đạo đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, tổng kết thực tập.

Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành tích học viên khóa LT32 đạt được trong quá trình thực tập. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị chức năng cần xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu, nội dung thực tập tốt nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực tập tốt nghiệp của học viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, gắn kết lý luận với thực tiễn của Học viện trong thời gian tới.

PV

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác