Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Lễ khai trương và tập huấn phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu Khoa học

Năm học 2018 - 2019, trên cơ sở những yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và thống nhất, đồng thời nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời kỳ cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 và hưởng ứng chủ đề của năm học “Xây dựng Học viện CSND thông minh”, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành nghiên cứu xây dựng phần mềm “Quản lý thông tin nghiên cứu khoa học” nhằm khai thác, ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý nghiên cứu khoa học trong toàn học viện.

 

 Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND ấn nút khai trương phần mềm

quản lý thông tin nghiên cứu Khoa học

Đây là phần mềm được thiết kế và xây dựng trên nền tảng cơ sở ứng dụng các thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 với việc sử dụng hệ điều hành cùng những công nghệ tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đảm bảo cho việc tích hợp và đồng bộ hóa toàn bộ hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu người dùng chung phù hợp với hạ tầng kỹ thuật mạng trong toàn Học viện. Phần mềm tích hợp đầy đủ dữ liệu thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học của tất cả cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện, số hóa toàn bộ dữ liệu, thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, lưu trữ chính xác và đầy đủ các công trình khoa học (đề tài nghiên cứu khoa học, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, bài báo…) phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp số liệu, tra cứu dữ liệu trên phần mềm điện tử, trao đổi thông tin về hoạt động nghiên cứu, công trình khoa học của cán bộ, giảng viên toàn Học viện. Phần mềm còn có tính năng nhắc việc trên cơ sở tích hợp thời hạn về tiến độ thực hiện công trình nghiên cứu đề tài khoa học, biên soạn giáo trình cũng như tính năng tra cứu trùng dữ liệu toàn văn với mục đích kiểm soát và ngăn chặn việc sao chép văn bản, vi phạm bản quyền tác giả. Phần mềm sẽ giúp cho mục tiêu cải cách hành chính các khâu trong công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện; phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê số liệu về hoạt động nghiên cứu khoa học theo năm học.

Sau khi ra mắt và tổ chức tập huấn, phần mềm sẽ từng bước đưa vào quá trình vận hành và quản lý. Trên cơ sở đó, thời gian tới, phần mềm sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị và cá nhân trong toàn Học viện để được chỉnh sửa, hoàn thiện, giúp phần mềm hoạt động đạt hiệu quả cao nhất trong thực tế.

Tuấn Minh


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác