Thứ Bảy, 26/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Khai giảng khóa 1 - Hệ dân sự, chuyên ngành Tư pháp hình sự

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Tư pháp; đại diện Đoàn Luật sư Hà Nội; đại diện các phòng chức năng Công an thành phố Hà Nội; đại diện các học viện, trường đại học trong và ngoài ngành Công an. Về phía Học viện CSND có Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã thể hiện sự vui mừng trước sự phát triển không ngừng của Học viện CSND. Hiệu quả các mặt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham mưu, phục vụ để được nâng lên; cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện; trình độ đội ngũ giảng viên có những bước đột phá quan trọng… Những thành tích nổi bật trên là tiền đề quan trọng để Bộ Công an, Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ cho Học viện CSND đào tạo chuyên ngành Tư pháp hình sự hệ dân sự theo đúng mục tiêu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trong lộ trình xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của Ngành và của quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND yêu cầu Học viện CSND cần nhận thức đây là khóa học hết sức quan trọng, là trách nhiệm chính trị rất lớn lao trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Tư pháp hình sự của nước ta. Học viện cần không ngừng đổi mới công tác giáo dục, đào tạo; trong đó xác định nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ giáo viên là việc làm cấp thiết, cần ưu tiên hàng đầu hiện nay; đưa công tác đào tạo nghiệp vụ gắn với thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của các ngành tư pháp đi vào chiều sâu; thực hiện tốt công tác kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo trình, chương trình đào tạo hệ dân sự đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo và nhu cầu cải cách tư pháp của nước ta hiện nay.

Với các tân học viên hệ dân sự, đồng chí Tổng cục trưởng yêu cầu các cần nhận thức rõ được học tập, rèn luyện tại Học viện CSND là vinh dự, cơ hội lớn để lập thân, lập nghiệp; các học viên cần thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý học viên do Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện CSND ban hành, nhất là vấn đề rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong chính quy của lực lượng vũ trang.

Chương trình đào tạo đại học ngành Luật, chuyên ngành Tư pháp hình sự cho hệ dân sự của Học viện Cảnh sát nhân dân được xây dựng trên cơ sở Chương trình khung giáo dục đại học theo Quyết định số 29/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 4681/BGDDT-GDĐH, ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Cảnh sát nhân dân đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật học hệ dân sự từ năm học 2014-2015.

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ điều kiện tuyển sinh, trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học vào ngành Luật, chuyên ngành Tư pháp hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo quy định của của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, các thí sinh dự thi vào các trường đại học trong Công an nhân dân không đạt điểm trúng tuyển nhưng có đăng ký nguyện vọng 2 vào học tập ngành Luật, chuyên ngành Tư pháp hình sự tại Học viện Cảnh sát nhân dân, đạt điểm trúng tuyển theo quy định của của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phạm vi tuyển sinh: cả nước;

- Thời gian đào tạo: 4 năm (208 tuần);

- Khối lượng kiến thức tích lũy: 132 tín chỉ.

Sau khi tốt nghiệp hệ học, học viên đảm bảo đạt chuẩn các kiến thức sau: Hiểu biết sâu sắc về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước về phát triển kinh tế, về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đạt được trình độ đại học ngành luật, có tư duy hệ thống về khoa học pháp lý; có kiến thức hệ thống, chuyên sâu về Tư pháp hình sự phục vụ cho công tác tham mưu, tổng hợp, pháp chế, thanh tra, bổ trợ tư pháp, công tác quản lý Nhà nước liên quan tới tư pháp hình sự, phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý tội phạm và thi hành án hình sự; nắm vững kiến thức ngoại ngữ, tin học và các yêu cầu kiến thức, kỹ năng theo quy định của Học viện Cảnh sát nhân dân; Nắm vững nội dung các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan tới lĩnh vực tư pháp hình sự; hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực pháp luật chuyên sâu của chuyên ngành Tư pháp hình sự như Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, hình phạt và biện pháp tư pháp, tạm giữ, tạm giam, thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, tội phạm học, quản lý nhà nước trong tư pháp hình sự và pháp luật về bổ trợ tư pháp...

Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân luật, chuyên ngành Tư pháp hình sự, có khả năng đảm nhận nhiệm vụ tại các cơ quan Viện Kiểm sát, Tòa án, các tổ chức bổ trợ tư pháp. Hệ học bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2014.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác