Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện

Ngay sau khi có Kế hoạch số 149/KH-BCA-X11 ngày 04/12/2009 của Bộ Công an về việc triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học tại các trường CAND, Học viện CSND đã xây dựng Kế hoạch số 81/KH-T32-QLĐT ngày 13/01/2010 về tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ tại Học viện CSND để tổ chức thực hiện. Qua 5 năm triển khai, việc tổ chức đào tạo theo tín chỉ đã đạt được một số kết quả nhất định:

- Về chương trình đào tạo: Học viện CSND đã rút ngắn toàn bộ chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, đồng thời thực hiện việc chuyển đổi toàn bộ chương trình đào tạo hệ liên thông chính quy, liên thông VLVH, đại học VLVH, cấp bằng hai. Đến nay, đã hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo trình độ đại học với 49 chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

Toàn cành Hội nghị

- Về hệ thống Đề cương chi tiết học phần: Ngay sau khi Học viện CSND ban hành đồng bộ hệ thống chương trình đào tạo đại học mới, các đơn vị có chức năng giảng dạy đã tích cực xây dựng Đề cương chi tiết môn học theo học chế tín chỉ với hơn 1.000 đề cương chi tiết học phần trong 49 chương trình đào tạo đại học.

- Về giáo trình, tài liệu: Các đơn vị giảng dạy đã tích cực biên soạn hệ thống giáo trình, tập đề cương bài giảng phục vụ việc giảng dạy các học phần. Tổng số tài liệu hiện do Trung tâm Lưu trữ và Thư viện quản lý là 38.322 đầu tương đương 249.202 cuốn, trong luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp là 8.269 đầu tương đương với 11.453 cuốn; tài liệu giáo trình nghiệp vụ là 209 đầu tương đương 142.977 cuốn; tài liệu tổng hợp 29.854 đầu tương đương 94.722 cuốn; ngoài ra còn có hơn 70 đầu báo, tạp chí phục vụ cho nghiên cứu, học tập, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập theo hệ thống tín chỉ.

Quá trình tổ chức chuyển đổi và triển khai thực hiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, cụ thể. Từ đó, đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với các đơn vị giảng dạy, các giảng viên, học viên cũng như các đơn vị quản lý giáo dục và phục vụ giảng dạy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tổ chức đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại Học viện còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể như sau:

- Việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an và Học viện trong tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ còn chậm, chưa kịp thời.

- Chương trình đào tạo được thiết kế chưa theo hướng tiếp cận mạnh mẽ đến năng lực người học mà tập trung chủ yếu theo hướng tiếp cận nội dung. Quy trình phát triển chương trình đào tạo chưa thật sự khoa học; việc phân bổ các khối kiến thức trong chương trình đào tạo chưa phù hợp; cấu trúc của một số chương trình đào tạo chưa khoa học, chưa hiện đại; tổng số, tín chỉ và học phần quá nhiều...

- Hệ thống Đề cương chi tiết học phần qua thực tế đào tạo đã bộc lộ một số khiếm khuyết nhất định như: Một số mục không cần thiết và vẫn còn nhiều nội dung chi tiết; các mục tiêu về trình độ: “Nhớ - hiểu - đánh giá, vận dụng” và các yêu cầu cấp độ: “Phải biết - nên biết - có thể biết” còn chung chung, chưa được xác định rõ bằng các hoạt động cụ thể như chuẩn đầu ra trong đa số đề cương hiện có; chưa có nhiều địa chỉ các trang điện tử mà học viên phải đọc trong các tài liệu bắt buộc và tài liệu tự chọn. Những điều đó đã gây ra nhiều khó khăn cho người dạy và cho người học khi tự học...

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

- Đội ngũ cố vấn học tập cho học viên đã được thành lập, Học viện đã có quy định về chức năng, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cố vấn học tập, song bản thân các cố vấn học tập chưa được trang bị những kiến thức, hiểu biết những yêu cầu của một cố vấn học. Mặt khác, do các cố vấn học tập là các giảng viên trẻ, ít kinh nghiệm và sự am hiểu về chương trình đào tạo nên hoạt động chưa hiệu quả, chưa phát huy đúng vai trò của cố vấn học tập.

- Công tác quản lý, giáo dục học viên có những khó khăn nhất định...

Do đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đi sâu, đánh giá những kết quả đã đạt được qua quá trình thực hiện đào tạo tín chỉ đối với các hệ đào tạo; làm rõ những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo Bộ Công an chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học trong các trường CAND nói chung, Học viện CSND nói riêng.

P.V

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác