Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập 3 đoàn kiểm tra việc xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Đợt kiểm tra này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung vào việc thành lập các hội đồng cơ sở, việc xét tại các hội đồng cơ sở theo đúng tinh thần Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, để công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 chất lượng, đúng quy định, Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã yêu cầu các cơ sở đào tạo chú trọng việc thẩm tra thâm niên đào tạo, bằng cấp và đánh giá về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo.

Trong tiêu chuẩn các ứng viên để xét đạt Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 có nhiều quy định chặt chẽ hơn. Trong đó, về thâm niên đào tạo, ứng viên không đủ số giờ chuẩn giảng dạy thì phải có gấp hai lần điểm tối thiểu về công trình khoa học; có Bằng Tiến sĩ không đủ ba năm sẽ không tính bù hay quy đổi và không được xét như trước đây. Ðối với tiêu chuẩn về bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín là bắt buộc và ứng viên được sử dụng để bù cho các tiêu chuẩn về công trình khoa học còn thiếu. Ứng viên không được vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn. Đối với các ứng viên Giáo sư, phải chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư. Các ứng viên phải thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ chuyên môn. 

T.H

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác