Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trong Công an nhân dân

Cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2018 - 2019 và quán triệt Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề đặt ra trong năm học 2019 - 2020; những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục trong CAND; đại diện các Học viện, trường CAND đã kiến nghị Bộ Công an sớm ban hành Đề án tuyển sinh vào các trường CAND năm 2020-2021; phân định rõ nhiệm vụ cho các trường CAND để tránh chồng chéo; rà soát lại các chương trình đào tạo, điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp thực tiễn công tác công an. Đặc biệt, cần xây dựng khung chung về chuẩn đầu ra để áp dụng thống nhất trong các trường CAND; đổi mới hệ thống đào tạo theo chuyên ngành, ngành đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các Học viện, trường CAND trong năm học 2018 - 2019. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, giáo dục là quốc sách hàng đầu, đây là yêu cầu bất di bất dịch. Để nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các Học viện, trường CAND cần đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong các học viện, kết nối giữa nhà trường với Công an các đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng hiệu quả trong hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, đổi mới phải có căn cứ, khoa học và đồng bộ; việc đổi mới phải có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình. Trong đó, cần chú ý đến các điều chỉnh từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất; học phải gắn với hành, giáo dục phải gắn với thực tiễn. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, trong phát triển giáo dục, phải chuyển từ mục tiêu số lượng sang đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn hóa và hiện đại hóa… Tập trung  đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo trong CAND ngang tầm với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh phong trào "Dạy tốt, học tốt"; tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu, công tác chiến đấu của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các Học viện, trường Công an nhân dân

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 đơn vị xuất sắc trong các Học viện, trường CAND; tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an cho các Học viện, trường CAND đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2018 - 2019.

Vũ Linh

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất